SPIR mapuje český internet

S plány dalšího působení seznámili novináře členové vedení organizace SPIR neboli Sdružení pro internetovou rekla...


S plány dalšího působení seznámili novináře členové vedení organizace SPIR
neboli Sdružení pro internetovou reklamu. Výsledkem by mělo být další
přiblížení českého internetu klasickým médiím, a to jak ze strany zadavatelů,
tak i příjemců reklamy.
Hlavní náplní SPIRu je dnes organizace tzv. Net Projektu, to jest průzkumu,
který by měl pomoci získat maximum dat o českém internetu. Získané výsledky by
měly přispět k proměně českého internetu do standardního reklamního média, kde
je možné kampaně racionálně plánovat a nespoléhat pouze na intuitivní odhady.
SPIR a jeho provoz je v tuto chvíli financován svými členy. U Net Projektu je
příjmový model následující: platí jednak servery zúčastněné v projektu, jednak
odběratelé dat, tedy zejména mediální agentury. Provozovatelé serveru získají
nejen údaje o vlastní návštěvnosti (to koneckonců zajišťuje např. iAudit), ale
zjistí také, zda mezi jednotlivými částmi jejich serveru neexistují
podstatnější rozdíly z hlediska uživatelů např. co se týče průměrného věku,
poměru mužů a žen apod.
Organizací do jisté míry podobnou SPIRu je dnes SVIT (Svaz vydavatelů
internetových titulů). Ten je však součástí Unie vydavatelů denního tisku, a k
jeho členům proto nepatří např. reklamní agentury. Z tohoto důvodu nelze
předpokládat, že by obě organizace v brzké době splynuly, byť se údajně snaží
mezi sebou spolupracovat.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.