SPIS formuluje svou budoucí strategii

Na setkání s novináři u kulatého stolu prezentovali zástupci Sdružení pro informační společnost své záměry a str...


Na setkání s novináři u kulatého stolu prezentovali zástupci Sdružení pro
informační společnost své záměry a strategii pro příští rok.
Změní se i stanovy sdružení: Všichni členové budou platit stejné členské
poplatky a všichni budou mít jeden hlas. Dále budou kromě členských firem
přizvaní do SPISu tzv. čestní členové odborníci, kteří jsou osobnostmi zejména
v oboru informačních technologií či telekomunikací. Toto čestné členství bude
trvat jeden rok. Příští rok se SPIS hodlá věnovat prosazování tzv. informační
společnosti. Tento cíl chce naplňovat ve třech směrech: Za prvé jako funkci
státu při práci s informacemi o občanech a pro občany, za druhé pronikání
informačních technologií do podnikání a význam informací pro úspěch a
efektivitu podnikání a konečně za třetí jako zvyšování informační gramotnosti
občanů. Nejvýznamnější akcí SPISu v roce 1999 bude konference s mezinárodní
účastí pořádaná pod záštitou komisaře EU Martina Bangemana a státní exekutivy
České republiky. Konference proběhne 24.-25. května 1999 pod názvem "Státní a
veřejná správa v informační společnosti". V dlouhodobé perspektivě SPIS chce
být chápán jako uznávaný odborný poradce a aktivní člen organizace Eurobit.(zb)
8 3029 / kat

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.