SPIS hodlá prosazovat rozvoj IT

Na základě iniciativy nejvýznamnějších společností z oblasti informačních technologií působících na českém trh...


Na základě iniciativy nejvýznamnějších společností z oblasti informačních
technologií působících na českém trhu bylo založeno Sdružení pro informační
společnost (SPIS). Jedná se o občanské sdružení, jehož hlavním cílem je
prosazovat zavádění a využívání moderních informačních technologií jak v
oblasti podnikání, tak ve státní správě.
Vznik sdružení iniciovalo 21 významných firem prakticky ze všech oblastí
informačních technologií. Na prvním zasedání představenstva byl prezidentem
sdružení jmenován Ing. Ivan Pilný (Microsoft), viceprezidentem pak Ing. Ondřej
Felix (Oracle). Členství ve sdružení je otevřenou záležitostí, podmíněnou
nicméně splněním určitých kritérií, která je podle představitelů sdružení možno
charakterizovat pozicí v oblasti IT, vůlí k práci pro sdružení a ochotou ke
kompromisům.
Sdružení nabízí spolupráci všem státním a podnikovým institucím při zavádění a
využívání nových informačních technologií, stejně tak vyjadřuje ochotu
spolupracovat s jednotlivými fyzickými osobami. Mezi první projekty sdružení
patří inventura stavu integrace ČR do evropských struktur, podpora českého
podnikání (především malých a středních firem) a zvýšení vnímání důležitosti IT
v ČR.
Informační technologie považuje sdružení za stěžejní faktor, ovlivňující
významně nejen integraci ČR do standardních evropských struktur, ale také
ekonomické ukazatele a konkurenceschopnost českých podniků. Proto chce výrazně
přispět k vyrovnání zpoždění v této oblasti s maximálním důrazem na efektivitu
nasazovaných IT a urychlit tak vznik skutečné globální informační společnosti.
(Maf)
8 0502 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.