SPIS připravuje konferenci

Sdružení pro informační společnost (SPIS) je pořadatelem mezinárodní konference, která se pod názvem Státní a veř...


Sdružení pro informační společnost (SPIS) je pořadatelem mezinárodní
konference, která se pod názvem Státní a veřejná správa v informační
společnosti uskuteční ve dnech
24. a 25. května v Trojském zámku v Praze.
Připravovaná konference je nejvýznamnější akcí SPISu v tomto roce, a je výrazem
snah této organizace po prohlubování obecného povědomí o souvislostech,
vývojových tendencích a významu zavádění IT v celospolečenském rámci.
Konkrétními tématy konference bude jak informační společnost sama, tak změny,
které s sebou přináší v souvislosti s organizací a transparencí správních
činností, otázkami elektronického obchodování či začleněním České republiky do
informačních struktur Evropské unie a NATO. Na konferenci budou předná-šet
přední domácí i světoví odborníci a je
určena pro představitele státní a veřejné správy, exekutivy, pro starosty a
přednosty okresních úřadů, vrcholové manažery a bankéře.
Výběr účastníků konference provádí SPIS a účastníci neplatí žádný poplatek.
9 0542 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.