Spis úkoluje vládu

Požadavky versus rozpočet Sdružení pro informační společnost zveřejnilo své představy o tom, jak by měla nová če...


Požadavky versus rozpočet
Sdružení pro informační společnost zveřejnilo své představy o tom, jak by měla
nová česká vláda postupovat při zavádění moderních technologií do běžného
života.
Návrhy SPISu vycházejí údajně z požadavků občanů ČR, které byly zaznamenány v
průzkumech veřejného mínění provedených agenturami TNS Factum a Dema. Podle
jejich výsledků lidé požadují především levnější internet, odstranění front na
úřadech a možnost práce z domova. Představitelé Sdružení pro informační
společnost přitom tvrdí, že jejich návrhy by nekladly žádné nepřiměřené
požadavky na státní rozpočtové prostředky.
SPIS navrhuje, aby vláda zajistila např. přidělování elektronické podoby
rodných listů a využití elektronického podpisu jako dokladu totožnosti. Každý
občan by měl také dostat přidělenou elektronickou adresu pro styk s veřejnou
správou. Elektronický kontakt jednotlivců i podnikatelských subjektů s úřady
veřejné správy by měl být postaven naroveň kontaktu fyzickému.
Co se týče zlevnění přístupu k internetu, podle představ SPISu by měly být
datové přenosy osvobozeny od daní a poplatků podobně, jako je tomu u poštovních
služeb. Vláda podle SPISu nemůže v podmínkách liberalizovaného
telekomunikačního trhu nařizovat poskytovatelům internetu určitou cenovou
politiku a úprava DPH je prakticky jediným možným nástrojem, který má v rukou.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.