Spojení Compaq-Digital očima Roberta Palmera

Robert B. Palmer, výkonný ředitel společnosti Digital Equipment, strávil několik dní v Evropě a před odletem do USA s...


Robert B. Palmer, výkonný ředitel společnosti Digital Equipment, strávil
několik dní v Evropě a před odletem do USA se ve Vídni setkal s novináři. Téma
diskuse bylo určeno jen otázkami novinářů, takže je nasnadě, že se hovor brzy
stočil na problematiku Compaq-Digital a na tomto tématu již zůstal.
Robert Palmer pracuje v Digitalu 13 let, z toho posledních 5 let je předsedou
správní rady a výkonným ředitelem. Jako CEO přitom bere na sebe odpovědnost za
stav firmy a její pozici na trhu. Vyjádřil se v tom smyslu, že nechat se koupit
Compaqem nebyla sice pro Digital jediná vize budoucnosti, ale z hlediska firmy
jako celku to byla vize nejlepší.
"Zaměřuji se na to, aby moje firma byla firmou nejúspěšnější v tomto průmyslu,"
říká Palmer. "Myslím, že není důležité jen pokračovat, ale rozpoznat, o co jde
v celém počítačovém průmyslu. Většina velkých zákazníků nechce pracovat s 10
výrobci. Obvykle si vyberou 3 nebo 4 největší. A když o tom přemýšlejí,
rozhodují se většinou podle velikosti a palety výrobků a služeb. Jako dosavadní
Digital bychom v tomto boji o zákazníka neměli dobrou pozici, těžko bychom
mohli konkurovat IBM.
Ve spojení s Compaqem se stáváme druhou největší firmou na světě a můžeme tak
směle a agresivně konkurovat společnostem IBM, Hewlett-Packard nebo Siemens
Nixdorf. Myslím si, že tato budoucnost je ta lepší, jak pro naše zákazníky, tak
pro akcionáře a zaměstnance."
V posledních letech si prý zákazníci vážili dobré technologie Digitalu, ale s
nelibostí sledovali finanční situaci firmy. Spojením s Compaqem vzniká druhá
největší počítačová společnost na světě, která bude mít širší spektrum služeb a
produktů než kterýkoliv konkurent.
Co se týče své osobní budoucnosti, vyjádřil se Robert Palmer takto: "Domluvil
jsem se s Eckhardem Pfeiferem, že zůstanu v Compaqu do konce spojení. V
momentě, kdy bude spojení dokončeno, dáme si šálek kávy a promluvíme si o
budoucnosti. Pokud nebude pro mě odpovídající místo, neboli role, kterou bych
měl do budoucna hrát, odejdu bez pocitů hořkosti, naopak s pocitem, že jsem pro
Digital udělal jako výkonný ředitel vše, co bylo v mých silách. Jsem relativně
zdráv, vím něco o počítačích a jsem zaměstnatelný."
Spojení se očekává v polovině roku
Spojení obou firem, oznámené 28. ledna tohoto roku, má být dokončeno na konci
1. pololetí. Během června očekávají Compaq a Digital schválení propojení obou
firem od evropské komise, hospodářské komory USA a dalších orgánů a organizací
po světě. Pokud nedojde k průtahům ze strany zmíněných organizací, bude spojení
dokončeno a prakticky realizováno již v červnu tohoto
roku.
Někteří zákazníci se obávají o budoucnost svých systémů běžících na OpenVMS a
také systémů s procesorem Alpha. Eckhard Pfeifer však řekl, že Compaq bude po
spojení s Digitalem nadále podporovat OpenVMS a že bude i nadále investovat do
technologie Alpha. Během 6-8 měsíců, počínaje červnem tohoto roku, je očekáváno
dokončení integrace. Jedná se o propojení poboček ve 129 zemích světa.
Integrovat se budou společnosti Tandem, Digital a Compaq.
Compaq a Digital nebo prostě jen Compaq
Padla otázka, do jaké míry se budou obě společosti (nebo všechny tři včetně
Tandemu) integrovat. Na tomto místě Palmer nehájil samostatnost Digitalu, ale
řekl, že bez skutečného spojení by obě firmy jen těžko mohly využívat všech
myslitelných synergií. V současné době týmy expertů pracují na obou stranách,
jak v DECu, tak v Compaqu na propojení a na tom, jak firmy integrovat co
nejvýhodněji.
Obě firmy musejí mít jednu tvář pro zákazníka, jinak by nemohly úspěšně
konkurovat IBM nebo HP. Nejvýhodnější by podle Palmera bylo, mít celosvětově
jednu prodejní a jednu marketingovou divizi. Přitom podle jeho názoru Compaq má
výrazně lepší schopnost prodat své produkty než Digital, takže předpokládá, že
prodejní organizace bude vycházet především ze současné struktury Compaqu.
Marketing bude s největší pravděpodobností vycházet ze současného marketingu
Digitalu. Digital si zachová svou divizi pro vývoj produktů a svou servisní
skupinu. Stejně tak Tandem a Compaq budou mít divize zaměřené na jejich
specifické výrobky a služby. Ostatní divize, zejména marketing a prodej, však
budou spojené.
Problémem, který očividně stojí v cestě integraci, je odlišnost kultur obou
firem. Na to Robert Palmer odpověděl, že ve vrcholovém managementu Compaqu již
dnes pracuje mnoho bývalých dlouholetých manažerů Digitalu, takže jakési sémě
kultury Digitalu na půdě Compaqu již bylo zaseto. Co se rozdílných kultur v
různých divizích budoucího "velkého Compaqu" týče, ty podle Palmera odpovídají
různým zákazníkům.
Firma s předpokládaným obratem okolo 40 miliard dolarů nemůže pokrýt jedním
marketingovým přístupem všechny typy zákazníků počínaje velkými korporacemi a
konče maloobchodem s počítači PC. V budoucnu se od Compaqu dočkáme jak
marketingu "compaqovského", mířícího především na trh SOHO, tak
"digitalovského", zaměřeného na střední a velké zákazníky.
Úspěšný marketing naslouchá zákazníkům
Na otázku, proč Digital během posledních let ztratil svou tradičně velmi dobrou
pozici na světovém trhu IT, Palmer odpověděl: "Udržení pozice na trhu je velmi
citlivá otázka. Stačí přestat naslouchat zákazníkům a zahledět se do sebe a již
není daleko její oslabení. V 80. letech měla firma Digital dobrou pozici, byla
jednou z vertikálně integrovaných počítačových firem, z firem, které vyráběly
všechno, co bylo potřeba pro počítače, včetně síťových zdrojů. Tehdy byly
nejoblíbenějšími produkty Digitalu počítač VAX a operační systém VMS. V
polovině 80. let se však zákazníci začali ptát po počítačích PC a naše firma na
to pořádně neodpověděla. Ty firmy, které na tento požadavek ze strany zákazníků
rychle a pružně zareagovaly, pak udělaly dobrý obchod na náš účet. Z toho
vyplývá, že nestačí mít dobrou technologii a dobré výrobky. Je potřeba mít i
dobrý marketing, a to nejen takový, který je schopen efektivně prodávat, ale
takový, který dovede i naslouchat."
Budoucnost Digitalu uvnitř Compaqu
Digital budoucnosti by rád Palmer viděl jako firmu, která bude považována za
jedničku v oblasti firemních informačních systémů na klíč. Přitom tato řešení
budou tzv. web-enabled propojená s Internetem. Věří, že si Digital za podpory
Compaqu udrží vedoucí pozici v 64bitových operačních systémech počínaje
OpenVMS, přes Unix, až po 64bitovou verzi Windows NT. Digital má tzv.
interoperability program, v jehož rámci pomůže zákazníkům migrovat z OpenVMS do
Unixu nebo Windows NT. Ovšem pouze tehdy, má-li zákazník skutečný zájem o tuto
migraci. O osud Alphy se nijak neobává, protože Intel podle jeho názoru bude
prodávat vše, co mu bude přinášet peníze.
Evropa představuje pro Digital důležitý trh
Z celkového ročního obratu společnosti Digital Equipment, který činí 13
miliard, připadá 55 % na produkty a 45 % na služby. Společnost nedávno oslavila
40. výročí své existence, do Evropy přišla před 35 lety. Evropa je pro Digital
nejdůležitějším trhem, připadá na ni 42 % obratu. Jen v Evropě má Digital více
než 18 000 zaměstnanců. V regionu střední a východní Evropy to je okolo 700
lidí, a realizuje se tu 300 milionů dolarů ročního obratu.
8 0587 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.