Spojte PDA zaměstnanců s firmou

Infrastruktura a aplikace potřebné k vybudování spravovatelné mobilní firmy rychle dospívají. Dva takové produkty One...


Infrastruktura a aplikace potřebné k vybudování spravovatelné mobilní firmy
rychle dospívají. Dva takové produkty OneBridge Mobile Solutions Platform od
Extended Systems a Intellisync Mobile Suite dokáží skutečně dostat informace z
firemního e-mailu a PIM (Personal Information Manager) aplikací prostřednictvím
prakticky libovolného kapesního zařízení, ať již připojeného přes kabel nebo
pomocí bezdrátové technologie. A právě na nich mnohé firmy stavějí svou mobilní
strategii. Trojici námi testovaných produktů pak ještě uzavírá iAnywhere
Solutions M-Business Anywhere.
Prvním bodem, kde by firmy měly začít, je správa mobilních systémů, a ta je
další silnou stránkou prvně zmíněných balíků. Funkce zjišťování inventáře nebo
zabezpečení mobilní zařízení mohou snížit celkové náklady.
Třetí produkt, IAnywhere Solutions M-Business Anywhere se koncentruje na
předávání informací z firemního intranetu mobilním zaměstnancům. Ve skutečnosti
se jedná o nejvýkonnější a cenově nejefektivnější vývojovou platformu, jelikož
jak formuláře, tak stránky zobrazované na kapesním zařízení jsou postaveny na
bázi webu. M-Business Anywhere však nenabízí integrovanou synchronizaci e-mailu
a PIM aplikací; navíc funkce pro správu systémů jsou dle našeho názoru pouze
průměrné.
V pozdějších fázích nasazení mobilních technologií se vedoucí pracovníci musejí
zaměřit na integraci se stávajícími podnikovými aplikacemi. V této oblasti volí
každý z produktů odlišný přístup. M-Business Anywhere se integruje s SQL
Anywhere Studiem a slouží k nasazení mobilních databázových aplikací ve velkém
rozsahu. OneBridge umožňuje rychlou integraci s SFA a CRM systémy.
S pomocí sady nástrojů od firmy Intellisync je poměrně snadné doplnit funkce
pro synchronizaci do stávajících aplikací.

OneBridge Mobile
Stěžejní částí OneBridge Mobile Solutions je Sync Server, s jehož pomocí se
uživatelé připojují k serverům Lotus Domino a Microsoft Exchange a také k
databázovým serverům. Pomocí malé klientské aplikace se mobilní zařízení mohou
synchronizovat s podnikovou páteří přes prakticky libovolný druh připojení.
Nastavení OneBridge Sync Serveru není obtížné ani časově náročné. Průvodci
pomohou s nastavením nejrůznějších adaptérů, které zajišťují připojení ke
groupwarovým a databázovým serverům.
Z pohledu IT manažera je OneBridge řešením, které je adekvátně přizpůsobeno
každodenní podpoře mobilních pracovníků. Centrální konzole pro správu umožňuje
nastavování Palm PC, Pocket PC a chytrých telefonů, tzv. smartphone. Lze
například vytvořit skupiny, které určují, jaká data budou u každého uživatele
nebo zařízení synchronizována. Mobile Groupware navíc zahrnuje silnou správu
zařízení, a to jak v oblasti evidence majetku, tak co se týče bezpečnostních
nastavení. Inventář softwaru a hardwaru u každého zařízení umožňuje zálohování
a vytváření schémat pro obnovu a také nastavení hesel, která je nutno zadat po
zapnutí zařízení, čímž se zabrání jejich neautorizovanému využívání. Průvodce
pro instalaci klientů se ukázal jako výborný startovní bod pro bezproblémové
využívání zařízení koncovým uživatelem. Díky tomu, že administrátoři mohou
předem nastavit konfigurační údaje, jako je jméno serveru, na uživatele zbývá
provést méně kroků, a je zde tedy i menší prostor pro chyby.
OneBridge se ukazuje jako efektivní řešení pro každodenní využití i z hlediska
koncového uživatele. Nástroj Live Connect okamžitě přenesl e-maily z Outlooku
na bezdrátový T-Mobile Pocket PC Phone Edition, aniž by bylo nutné
inicializovat synchronizaci.
Po přidání OneBridge Mobile Data Suite jsme se mohli z bezdrátového PDA Treo
600 připojit k databázi SQL Serveru 2000. Konfigurace databázového adaptéru
byla snadná, jelikož tento adaptér využívá standardní ADO (ActiveX Data
Objects) metody připojení. Mobilní aplikace, které následně pracují s databází,
však musejí být upraveny podle potřeby.
Konektivitu s CRM a ERP systémy lze realizovat téměř okamžitě. Datový ovladač
pro OneBridge Integration Server jsme využili k bezdrátovému připojení k
systému společnosti Siebel. Po příslušném nastavení pak mohou zaměstnanci
oddělení IT s pomocí webového grafického rozhraní zvolit způsob, jakým mobilní
zařízení budou spolupracovat s back-endovými aplikacemi.
Jakmile jste zvládli Integration Server, můžete přistoupit k poslední části
této skládanky, kterou je OneBridge Presentation Server. Zjednodušeně řečeno,
Presentation Server umožňuje zobrazovat data z aplikací v prakticky libovolném
webovém prohlížeči nainstalovaném na mobilním zařízení, s využitím standardů,
jako je XML.
I když jsme jej neměli možnost vyzkoušet naplno, zdá se, že OneBridge je dobře
škálovatelným produktem. Využívá distribuované procesy synchronizace a přístupu
k datům a také asynchronní komunikaci. Navíc nevyžaduje místo pro dočasné
ukládání dat, což přispívá ke snížení zátěže serverů.

M-Business Anywhere
Diky své malé velikosti a optimalizaci synchronizace s kapesními počítači je
SQL Anywhere Studio zajímavou volbou pro SQL programátory, již mají za úkol
mobilizaci datových aplikací. Zhruba před rokem společnost iAnywhere odkoupila
firmu AvantGo, a díky tomu získala doplňkový engine pro synchronizaci webového
obsahu a také vývojovou platformu, která nyní nese název M-Business Anywhere.
Společnost iAnywhere nabízí rovněž produkt Pylon Anywhere, který slouží ke
vzdálenému přístupu k Notes a Exchange serverům, a navíc i několik vertikálních
mobilních aplikací.
Vzhledem k přístupu "a` la carte" (na míru, ale dražší) nemá iAnywhere
centralizovanou správu, nicméně podporuje širokou škálu zařízení a funguje na
různých operačních systémech.
S M-Business Application Edition jsme nejprve vyzkoušeli synchronizaci
jednoduchých webových stránek s PalmOne a Pocket PC handheldy. Následně se nám
podařilo úspěšně nainstalovat složitou SQL databázovou aplikaci, která
obsahovala XML webové služby, CSS (Cascading Style Sheets) a DHTML. Počáteční
nastavení M-Business Anywhere Serveru není složité, ale vyžaduje ruční úpravu
některých souborů, jako je např. nastavení proxy serveru. Poté bylo možné
pomocí centrální webové konzole přidávat uživatele a provádět další rutinní
úkoly.
Produkt M-Business Anywhere je založen na obsahových kanálech. Administrátor
vytváří kanály pro skupiny, které zajišťují synchronizaci určitých webových
stránek pro různé typy uživatelů. A díky intuitivním formulářům se celý proces
skládá z několika jednoduchých kroků. Uživatelé si mohou také sami registrovat
individuální kanály, jako jsou zprávy nebo počasí. Konečně je možné vytvářet
veřejné kanály, obsahující obecný intranetový obsah, který si uživatelé mohou
přidat na svá kapesní zařízení.
Stejně jako u dalších produktů lze i k M-Business Serveru přistupovat
prostřednictvím LAN nebo různých typů bezdrátového připojení. Klientský
software je snadno ovladatelný a nevykazoval žádné problémy při lokální
synchronizaci obsahu nebo přes T-Mobile GPRS připojení.
Zvláště přitažlivou stránkou M-Business Anywhere jsou minimální požadavky
ohledně vývoje a není vyžadováno prakticky žádné zaškolování koncových
uživatelů. Klientský prohlížeč přesně zobrazuje webové stránky vytvořené pomocí
HTML a JavaScriptu. Jedna webová aplikace, kterou vývojáři vytvoří, tak může
fungovat na celé řadě mobilních a desktopových platforem.
Ke tvorbě složitějších aplikací lze využít AvantGo Client Extension API, také
nazývané jako PODS (Portable Object Delivery System). PODS a XML Database
Conduit umožňují z databáze získávat údaje ve formě XML, ty pak na handheldu
upravovat a při další synchronizaci aktualizovat obsah databáze. Konfigurace
databázového kanálu na M-Business Anywhere serveru se nijak neliší od
libovolného webového kanálu, správa je tudíž jednoduchá. Tvorba aplikací navíc
vyžaduje jen základní znalosti JavaScriptu.
Ačkoliv se M-Business Anywhere 5.5 v oblasti správy nevyrovná ostatním
testovaným řešením, měl by vám tento produkt pomoci ke snížení nákladů.
Například obsažená funkce reportingu zobrazuje časy a frekvenci synchronizací,
které pomáhají oddělení IT s optimalizací dodávaných dat. Nová verze také sbírá
informace o samotných mobilních zařízeních, což je funkce užitečná pro správu
majetku.

Intellisync Mobile Suite 5.5
S pomocí Intellisync Mobile Suite mohou mobilní a vzdálení uživatelé získat
přístup k podnikovým aplikacím, e-mailu a PIM aplikacím, souborům a webovému
obsahu. Navíc Mobile Suite umožňuje vzdálenou správu mobilních zařízení. K
využití produktu je nutné nainstalovat software pro bránu a k němu libovolný ze
čtyř plug-in modulů: Email Accelerator, Data Sync, File Sync nebo Systems
Management.
Nasazení řešení v testovacím prostředí bylo rychlé a snadné. Dobře navržená
administrační konzole umožňuje správu uživatelských profilů, konfiguraci
klientů, instalaci softwaru, provádění záloh a obnovy kapesních zařízení.
Uživatele a skupiny je možné synchronizovat s doménou Windows NT a podporovány
jsou také LDAP zdroje, jako je ActivePlanet. Velmi malou klientskou aplikaci
mohou uživatelé snadno nainstalovat pomocí odkazu z intranetu.
Nástroj Systems Management automaticky sbírá podrobné údaje o zařízeních, což
by mělo oddělením IT dopomoci k minimalizaci výpadků na straně uživatelů.
Zálohování přijde zvláště vhod, pokud musíte poškozené zařízení předat do
servisu. Distribuci vlastních aplikací na kapesní zařízení dále usnadňuje
grafický editor a vestavěné instalační funkce.
Email Accelerator také pracoval bezchybně. Co se týče administrace, nenastal
žádný problém se zadáváním pravidel pro přihlašování a s dalším nastavováním
pro jednotlivé uživatele. Synchronizace s Exchange Serverem a PIM
prostřednictvím zařízení Treo 600 proběhla stisknutím jediného tlačítka a velmi
rychle.
Líbil se nám také rozsah možností při prohlížení e-mailů a synchronizaci;
například lze prohlížet jen hlavičky e-mailů a stáhnout pouze označené zprávy.
Intellisync Data Sync nabízí propojení s podnikovými databázemi nebo
databázovými aplikacemi běžícími na handheldu. Oddělení IT budou sice stále
muset programovat formuláře a další části aplikace, ale Intellisync tento úkol
velmi zjednodušuje. Grafický nástroj pro vytváření pravidel a nástroje pro
mapování polí nám napomohly provést synchronizaci back-endové databáze Oracle s
SQL CE na Pocket PC během několika hodin. Intellisync se navíc postará o
veškerou složitou správu dat, jako je řešení konfliktů v případech, kdy se k
databázi pokouší přistupovat několik uživatelů současně. Jediné, co jsme
postrádali, byla podpora pro ERP a CRM systémy.
Intellisync také nabízí modelový způsob pro správu a personalizaci distribuce
elektronických dokumentů. Grafické rozhraní nástroje File Sync dovoluje
definovat skupiny uživatelů, jimž jsou určeny různé typy souborů umístěných na
serveru v rámci LAN. Na straně serveru Intellisync zaznamenává změny souborů a
připravuje jejich balíčky pro následnou synchronizaci.

Závěr
Všechna tři testovaná řešení dokazují, že podniky mohou vytvářet bezpečné
mobilní infrastruktury. Integrované moduly firmy Intellisync, rozsáhlá podpora
mobilních zařízení, a celkové použitelnost jsou výhodou tohoto produktu.
OneBridge nabízí prvotřídní správu zařízení a navíc několik způsobů, kterými
mohou vývojáři dodávat firemní data. Uživatelé služeb AvantGo ocení
škálovatelnost řešení M-Business Anywhere a jeho elegantní webový model.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.