Společně na vývoj v Ajaxu

Skupina vrcholových dodavatelů softwaru oznámila novou komunitní iniciativu zaměřenou na popularizaci architektury Ajax ...


Skupina vrcholových dodavatelů softwaru oznámila novou komunitní iniciativu
zaměřenou na popularizaci architektury Ajax (Asynchronous JavaScript and
Extensible Markup Language). Projekt s názvem Open Ajax podporují společnosti
IBM, Google, BEA Systems, Oracle, Mozilla, Yahoo, Red Hat, Zimbra a open source
sdružení Eclipse Foundation. Označení Ajax nese kolekce softwarových vývojových
nástrojů a standardů, jež pomáhají webovým aplikacím navýšit rychlost a
plynulost práce desktopových programů.
Cílem činnosti seskupení Open Ajax je ustavení Ajaxu jako otevřené technologie,
která bude kompatibilní s jakýmkoli zařízením, webovým prohlížečem a
vývojářskou sadou. Dnešní Ajax byl v podstatě standardizován definicí J. J.
Garretta, jenž v únoru 2005 označil standardy XML a CSS za jeho jádrové prvky.
Architektura tedy nepřináší nic nového, pouze spojuje již existující
technologie dohromady. Cíl jejich spojení spočívá v nabídnutí rychlejších
odezev a elegantnější funkcionality webu uživatelům. Iniciativa Open Ajax nemá
žádnou oficiální filozofii nebo konkrétní plány. Za primární označují její
představitelé vzájemnou spolupráci zúčastněných subjektů, vedoucí k usnadnění
vývoje v Ajaxu.
Zástupci projektu se rovněž obávají, že výsledky společné práce převezmou do
svých proprietárních kódů další společnosti, především potom firma Microsoft.
Ta již pracovní vývojový rámec s názvem Atlas pro Ajax má.
Většina participujících společností již vydala svá vlastní, třeba i dílčí
řešení pro architekturu Ajaxu. Patří mezi ně i Zimbra, která nově nabízí
vývojovou sadu obsahující objektově orientovanou javascriptovou knihovnu tříd,
pracovní rámec a komunikační nástroje.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.