Společnost Novell připravuje NetWare 5

Ve vývoji známého síťového operačního systému NetWare se schyluje k další významné události. V průběhu tohoto ...


Ve vývoji známého síťového operačního systému NetWare se schyluje k další
významné události. V průběhu tohoto roku se totiž má objevit na trhu
představitel jeho další generace, to znamená NetWare 5. Je vyvíjen pod kódovým
označením Moab a již nyní je zřejmé, že bude obsahovat řadu významných novinek.
V rámci jen kratičké rekapitulace historie tohoto systému si připomeňme, že
systému NetWare 2.x, na nějž si v současnosti vzpomenou snad již jen síťoví
pamětníci, stačila v jeho době k výraznému prosazení 16bitová architektura.
Jeho následník, systém NetWare 3.x, přinesl jako zásadní novinky 32bitovou
architekturu a koncepci NLM modulů. Další v řadě, NetWare 4.x, měl jako hlavní
generační znak použití služeb NDS. A v současnosti aktuální verze tohoto
systému, tzn. IntranetWare, je ve své podstatě systémem NetWare 4.11, který je
dovybaven rozsáhlou podporou technologií Internet a Intranet.
V okamžiku přípravy tohoto článku byla již nějakou dobu dostupná druhá
beta-verze NetWa-ru 5 a k distribuci byla připravována verze třetí.
Podpora technologie Java
Za jeden z hlavních generačních znaků nového systému NetWare 5 lze zřejmě
považovat jeho orientaci na technologii Java. Jak se dá na základě dosavadního
vývoje očekávat, z Javy se velice rychle stane široce používaný celosvětový
standard prostředí užívaného k vývoji a provozování aplikací. Takže podpora
této technologie v systému NetWare umožní, aby aplikace určené pro tyto sítě
bylo mož-né vytvářet výrazně jednodušším způsobem než dosud, což je základním
předpokladem výrazného nárůstu jejich počtu.
Jednou ze součástí uvedené podpory je přiložené rozsáhlé vývojové prostředí
Novell Open Solution Architecture (OSA). Obsahuje vývojové prostředky určené
pro přípravu Java-aplikací, a to včetně podpory využití služeb NDS a přístupu k
datům uloženým na serverech prostřednictvím některých známých databázových
systémů. Nyní tedy budou mít vývojáři aplikací určených do prostředí
novellských sítí v rukou vedle dosavadní možnosti psát aplikace ve formě NLM
modulů i jednodušší, známou a široce rozšířenou cestu přes Java-aplikace.
Další významnou součástí zmiňované podpory je zařazení virtuálního stroje pro
Javu, který nese jméno Novell Java Virtual Machine (JVM). Jeho prostřednictvím
bude možné vytvořené Java-aplikace spouštět a provozovat na serverech
vybavených systémem NetWare 5. Pokud se podaří dodržet v současnosti uváděnou
informaci, že tento produkt je výrazně rychlejší než obdobné produkty jiných
výrobců, znamenalo by to i značnou konkurenční výhodu.
Orientace na technologii Java přinese i několik dalších návazných změn. Jedná
se především o další velký krok na cestě přechodu ke grafickému uživatelskému
rozhraní. Již do samotné-ho systému bude totiž začleněno několik grafických
Java-aplikací. Jedna z nich se bude uplatňovat při instalaci systému NetWare 5,
kdy vedle klasického způsobu instalace bude možné použít i novou grafickou
formu.
Druhá ze zmíněných Java-aplikací, tzv. ConsoleOne, je určena pro komplexní
správu systému. Má údajně sjednocovat konzolu serveru, utilitu NetWare
Administrator i ManageWise konzolu, přičemž bude použitelná všude, kde je možné
spustit Java-aplikaci, to znamená nejen na serverech, ale třeba i v prostředí
internetových prohlížečů. Pro ty, kdo pracují v prostředí novellských sítí již
delší dobu, je asi představa NetWare serveru vyžadujícího připojení myši
poněkud neobvyklá.
Plná integrace protokolu TCP/IP
Maximální zájem uživatelů o připojování k Internetu a realizaci sítí typu
Intranet je zřejmý už několik roků. Společnost Novell na tuto skutečnost
reagovala významným způsobem již dříve uvedením systému IntranetWare, který
obsahuje rozsáhlou podporu této technologie. Vzhledem k tomu, že v prostředí
Internetu a sítí typu Intranet je v roli komunikačního prostředku používán
protokol TCP/IP, je původní dodatečně spouštěná podpora tohoto protokolu
nahrazena v systému NetWare 5 jeho plnou integrací. V připravované verzi tedy
bude postaven na stejnou úroveň s protokolem IPX/SPX.
Díky této změně, kterou lze pravděpodobně také označovat za generační, bude
možné snadněji než dosud realizovat sítě NetWare, v nichž bude využita některá
z možných kombinací použití protokolů IPX/SPX a TCP/IP (tzn. "jen IPX/SPX",
"IPX/SPX společně s TCP/IP" a "jen TCP/IP"). Následkem toho se tedy dále
zjednoduší možnost vytváření a propojování heterogenních sítí.
Na zmíněné plné integraci protokolu TCP/IP se podílí několik nových vlastností
systému NetWare 5. Jedná se především o možnost přenosu informací doručovaných
původně protokolem NCP nyní i přes TCP/IP, vyhledávání síťových služeb
prostřednictvím protokolu SLP, integraci služeb DNS a DHCP do služeb NDS a
zařazení prostředků Compatibility Mode a Migration Gateway.
Další zdokonalení souborového a tiskového prostředí
V připravovaném systému NetWare 5 nelze přehlédnout ani úsilí společnosti
Novell, které věnuje oblastem, v nichž patřila vždy ke špičce. V tomto případě
mám na mysli především vlastnosti souborového systému. Jakoby původnímu vysoce
výkonnému a spolehlivému souborovému systému nestačily funkce subalokace bloků,
pakování souborů a odsouvání dat, o které byl obohacen v systému NetWare 4,
nyní bude dána k dispozici navíc i jeho další úplně nová varianta.
Jedná se o velmi výkonný souborový systém, který je označován NSS (Novell
Storage System). Bude opět výrazně zvyšovat maximální počty jak logických
disků, tak i souborů, které na nich lze udržovat, a pochopitelně i jejich
velikosti. Jen pro představu: dosud platil limit 64 logických disků na server,
přičemž každý mohl obsahovat až 16 milionů souborů. Nyní by mělo jít o
teoreticky neomezený počet logických disků a počet souborů na jednom logickém
disku je vyjádřen mocninou "2 na 64" (když jsem to číslo uviděl na kalkulačce,
přešla mě chuť uvést je zde dekadicky). Jako další významná přednost tohoto
nového souborového systému je uváděno velmi rychlé montování a eventuální
opravování logických disků.
Již delší dobu avizovaná novinka se má objevit i v souvislosti s tiskovým
prostředím. Vedle klasického způsobu tisků využívajícího tiskové fronty, mají
být v systému NetWare 5 k dispozici i služby NDPS (Novell Distributed Print
Services). K jejich charakteristickým vlastnostem bude patřit orientace na
aplikace (nikoli na tiskové fronty) a z toho plynoucí snadnější použití,
zvýšený výkon, méně častý výskyt problémů a možnost využívat vestavěnou
inteligenci použitých tiskáren.
Množství dalších novinek
Vedle zatím zmíněných a asi nejvýznamnějších novinek se dá očekávat i řada
dalších. V souvislosti s nimi si zde však uvedeme již jen několik namátkově
vybraných a stručných poznámek. Cílem tohoto článku je totiž naznačit směr,
kterým se zřejmě bude systém NetWare ve svém dalším vývoji ubírat, nikoli
podrobný popis jeho rozpracovaného stavu.
Dále se tedy můžeme zřejmě těšit na několik zdokonalení jádra systému.
Například na již skutečně symetrickou podporu více procesorů, virtuální paměť
schopnou swapovat svůj obsah na pevný disk, opětný návrat možnosti vytvářet v
paměti serveru oddělené domény a ovládání míry využití procesoru serveru
jednotlivými aplikacemi.
Znatelně zdokonaleny mají být i prostředky určené k zálohování, např. má být
dána k dispozici i nová utilita s grafickým rozhraním, umožňující mimo jiné
vyspělou správu zálohovacích jobů. V roli přiloženého Web-serveru bude původní
NetWare Web Server nahrazen výkonnějším produktem Netscape FastTrack Server for
NetWare. Přibalena má být také 5uživatelská verze databázového systému Oracle 8
for NetWare. Hodně se též mluví o produktu Z.E.N. works, který je nástrojem pro
snadnější údržbu a správu pracovních stanic.
Závěr
Zatím to vypadá tak, že společnost Novell se s nástupem nové generace svého
síťového operačního systému vrátí po přechodném použití označení IntranetWare
zpět k osvědčenému názvu NetWare. Zřejmě se vychází z předpokladu, že na
vloženou podporu technologií Internet a Intranet již bylo upozorněno dostatečně.
Systém NetWare 5 bude zajisté významným předělem na cestě k odstranění snad
jediné dosavadní slabiny systémů NetWare, a sice existence jen nepříliš početné
rodiny aplikací, které jsou pro jeho prostředí vyvíjeny. Díky orientaci na
technologii Java a plnohodnotné podpoře víceprocesorových strojů bude nyní moci
systém NetWare sloužit k realizaci nejen vysoce výkonných souborových a
tiskových serverů, ale i aplikačních.
Co se týče plné integrace protokolu TCP/IP do připravovaného systému, jsem
přesvědčen, že tento trend je dán nezbytností příklonu k celosvětovým
standardům. Je však otázkou, jak bude vyhovovat protokol TCP/IP ve srovnání s
původním novellským protokolem IPX/SPX z hlediska rychlosti a především
bezpečnosti.
Systémy NetWare se vždy vyznačovaly výkonností, nízkými nároky na hardware,
spolehlivostí a vysokou mírou zabezpečení dat v síti. Tyto vlastnosti si systém
NetWare 5 zřejmě nejen uchová i nadále, ale jak plyne např. ze zmíněného
zařazení souborového systému NSS, tiskových služeb NDPS nebo swapování obsahu
operační paměti serveru, bude je i nadále razantně rozvíjet.
Podle dostupných informací je již připravena k distribuci třetí beta-verze
tohoto systému. Dá se od ní očekávat, že dále vyjasní rozsah i formu nově
zařazovaných funkcí a prostředků.
8 1322 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.