Společnost Unisys sází na podnikové systémy

Unisys zahajuje sérii strategických akcí spočívajících v přesunutí svých zdrojů do oblasti služeb a serverů podni...


Unisys zahajuje sérii strategických akcí spočívajících v přesunutí svých zdrojů
do oblasti služeb a serverů podnikové třídy. Jednou z nich je přerušení výroby
a montáže PC a notebooků, která v loňském roce přinesla firmě příjmy ve výši
500 mil. dolarů. Výroba a montáž již objednaných PC bude dokončena a firma
plynule přejde na dodávky systémů vyráběných velkými výrobci pod značkou Unisys.
Koncem minulého roku společnosti Unisys a Microsoft zveřejnily partnerskou
dohodu týkající se celopodnikových aplikací. Podle této dohody Unisys vyškolí a
certifikuje během tří let až 2 000 profesionálů, kteří budou vyvíjet řešení
založená na platformě Microsoft Enterprise. Dále vybuduje pět aplikačních
vývojových center vyhrazených řešením od Microsoftu. Microsoft naproti tomu
zaměří své úsilí na optimalizaci výkonu svého softwaru pro Windows NT
provozovaného na serverech Unisys. Skupina Computer Systems Group (CSG)
zveřejnila strategii dodávek technologie, která umožní zajistit atributy
obvyklé pro podnikové informační systémy pro Windows NT. Unisys chce pro tuto
oblast zajišťovat software, midleware, hardware i služby. Přestože mnoho
analytiků tvrdí, že Windows NT nebudou nejméně do roku 2001 schopny podporovat
většinu celopodnikových aplikací, nabízí už začátkem roku 1998 technologie,
které to mají změnit.
Aquanta Enterprise Server je řada serverů pracujících pod
OS Windows NT, založená na
architektuře procesorů Intel Pentium Pro. Do této kategorie patří i
nejvýkonnější desetiprocesorový server Aquanta XR/6 a šestiprocesorový server
Aquanta HS/6.
Enterprise I/O (dostupné ve 2. čtvrtletí 1998) jsou inteligentní vstupně/
výstupní technologie odpovídající standardu I2O pro podstatné zlepšení
škálovatelnosti a pružnosti Windows NT. Technologie, která obsahuje 100 MB a 1
GB adaptéry Ethernet a řadiče RAID, využívá zkušenost při vývoji vysoce
výkonných I/O systémů pro velké sálové počítače a servery UNIX.
ServerPlus hardwarové a softwarové komponenty pro zlepšení škálovatelnosti OS
Windows NT a jeho dostupnosti, včetně programového vybavení pro klastrování,
umožňujícího spojit do klastru 2-16 uzlových serverů Aquanta se 4, 6, nebo 10
procesory a vytvářet databáze o velikosti až 4 terabyty. V průběhu roku 1998 se
chystá uvedení technologie ServerPlus Cellular MultiProcessing (CMP), která
umožní, aby 32 procesorů sdílelo společnou paměť s jejím dynamickým
přerozdělováním. Tato převratná technologie umožní podnikům zkonsolidovat na
jednom serveru velké množství aplikací, zvýšit výkonnost systému a zredukovat
celkové náklady.
MamagePlus jsou hardwarová a softwarová řešení pro správu podnikových IS,
společně s řešeními pro zajištění bezpečnosti v komplexních heterogenních
prostředích (prostředky identifikace a autentizace, periferie pro snímaní
otisku prstů a inteligentní karty, apod.).
IntegratePlus je sada softwarových prostředků integrujících nové aplikace pod
OS Windows NT s existujícími aplikacemi a zjednodušující použití midlewaru.
Součástí jsou vyhledávací nástroje, které katalogizují existující historické
transakce, generátor, který obalí historické transakce moderním midlewarem, a
repositář odpovídající standardu CORBA od OMG.
ICEPlus je programové vybavení pro vývoj řešení orientovaných na elektronický
obchod. Obsahuje programy pro tvorbu hlasových uživatelských rozhraní nebo WWW
rozhraní a poskytuje vývojové nástroje pro tvorbu aplikací určených k
elektronickému obchodování a pro jejich integraci s ostatními aplikacemi a
databázemi.
Technologická skupina CSG se zaměří na zvýšení podílu příjmů od třetích stran.
Jedná se o příjmy generované dodávkami řešení šitých na míru od nezávislých
dodavatelů softwaru, reselerů přidávajících hodnotu (VAR), od poskytovatelů
služeb a systémových integrátorů. Tedy, např. firma, dodávající aplikace pod
SŘBD Oracle svému zákazníkovi, dodá nejen aplikaci, ale i počítače Aquanta od
Unisysu.
Společnost Unisys zveřejnila jména svých nových strategických partnerů. Jedná
se o společnosti BEA, Computer Associates (CA), Information Builders, Oracle a
Tandem Computers. Cílem spolupráce má být integrace technologií a výrobků
těchto společností s vlastními produkty. Unisys už spolupracuje se společností
Intel na pokrokových architekturách založených na novém procesoru IA-64 Merced
a potvrdil i své plány převedení operačních systémů MCP/AS a OS2200 na
platformu Intel.
Aliance společností Unisys a BEA znamená kombinaci řešení pro celopodnikovou
sféru s programovým vybavením pro zpracování transakcí. Unisys dosáhl mnoha
rekordů v oblasti testů TPC-C na serverech Aquanta s OS Windows NT a
transakčním systémem BEA TUXEDO.
Výsledkem spolupráce s firmou Computer Associates bude úplné řešení pro správu
aplikací pod Windows NT. Unisys získal právo prodeje řešení Unicenter TNG, což
jsou aplikace pro správu systému a řešení propojující různé platformy pro více
než 40 OS.
Information Builders dodá Unisysu midleware umožňující přístup k více než 70
typům datových zdrojů na 35 platformách. Oracle spolupracuje na řešení pro
správu podnikových dat, zaměřeného na integraci Oracle Parallel Server, Data
Mart Suite a Network Computing Architecture (NCA) s hardwarovými a softwarovými
produkty společnosti Unisys.
Integrací programového vybavení NonStop Software společnosti Tandem (formální
název ServerWare) a produktu ServerNet do produktů Unisysu se vytváří největší
klastr Windows NT na světě. V první fázi byla technologie Tandemu integrovaná
do šestnáctiserverového klastru, složeného ze serverů Aquanta XR/6 SMP
pracujících pod Windows NT a vybavených vždy 10 procesory Intel, takže v
klastru pracuje 160 procesorů. Jedná se o první z pěti center, které budou
zbudovány po celém světě.
(ram)
8 0177 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.