Společnosti NextiraOne a Core Computer táhnou nyní za jeden provaz

V závěru minulého roku si společnost NextiraOne nadělila pěkný vánoční dárek v podobě 100% vlastnického podílu ve...


V závěru minulého roku si společnost NextiraOne nadělila pěkný vánoční dárek v
podobě 100% vlastnického podílu ve firmě Core Computer, jednoho z největších
dodavatelů řešení datových sítí v České republice. Na důvody akvizice, její
následky a vliv na telekomunikační trh u nás jsme se zeptali generálního
ředitele NextiraOne Czech Bohuslava Cempírka.

Jaké hlavní důvody byste uvedl v souvislosti s integrací společností NextiraOne
a Core Computer? V první řadě NextiraOne Czech posílila tímto krokem své
obchodní možnosti poskytovat služby v oblasti datových infrastruktur, VoIP
technologií a bezpečnosti a navíc rozšířila strategické vztahy se společností
Cisco Systems. Hlavním důvodem bylo naplnění dlouhodobé globální strategie
NextiraOne nabízet ve všech zemích stejné portfolio řešení a služeb. Naše
lokální know-how, které bylo dosud nejvíce zaměřené na segment hlasových řešení
a kontaktních center, se tak nyní zásadním způsobem rozšiřuje i o datový svět,
což by mělo přinést pozitivní synergické efekty našim zákazníkům.

Proč NextiraOne koupila právě Core Computer? Hrála v těchto úvahách certifikace
Gold Partner Cisco, jež Core vlastní, velkou roli?
Core Computer patří především ve svém segmentu trhu mezi vedoucí firmy. Vlastní
specialisty na zpracování dat, regionální zastoupení v mnoha lokalitách ČR,
servisní pokrytí a certifikované pracovníky. A NextiraOne Czech tak má nyní
možnost oslovit svými tradičními aktivitami (kontaktní centra, CRM řešení a
integrace hlasu a dat) i zákazníky Core. Jinak řečeno, jednou z klíčových
motivací integrace bylo pro NextiraOne Czech synergické působení vzniklé firmy
na existující zákaznická portfolia našich původních firem, a to jak v hlasových,
tak v i datových službách. A pro dosažení tohoto cíle bylo Core prostě nejlepší
variantou a představuje ideální doplněk k aktivitám NextiraOne.
Co se týče zlatého partnerství Cisco Systems, máte pravdu, mělo dosti důležitou
roli. Core Computer je totiž jedním ze čtyř Gold Cisco Certified Partnerů v
regionu ČR a SR. Akvizice tak výrazně posílila naše odborné znalosti v oblasti
IP komunikace. Tento důvod vycházel částečně také z celoevropské strategie
NextiraOne, která chce být Cisco Gold partnerem v každé z evropských zemí do
konce roku 2005.

Jak bude velká nová NextiraOne Czech? Dojde k nějakým změnám v organizační
struktuře?
V České republice bude mít nová firma kolem 140 pracovníků a podle součtu
loňských tržeb celkový roční obrat zhruba 750 milionů Kč. Struktura managementu
zůstává rámcově stejná, byla nicméně doplněna o klíčové pracovníky Core tak, aby
byla zachována obchodní kontinuita a vztahy se zákazníky a partnery obou
společností. A to včetně paní Marcely Lundové, bývalé majitelky a ředitelky Core
Computer, která nyní zastává novou pozici v rámci NextiraOne Czech. Jinak ale
určité změny v organizaci nové společnosti musejí nastat, protože bychom nemohli
očekávat výrazný rozvoj obchodních výsledků integrované společnosti, a to my
pochopitelně plánujeme.

V souvislosti s akvizicí společností se nabízí i otázka názvu společnosti. Bude
značka Core Computer existovat i nadále, nebo naopak zanikne?
V krátkodobém výhledu bude užívána, nicméně časem bude transformována na
NextiraOne. Snažíme se, aby firma vystupovala jako jedna obchodní entita co
nejdříve. V nejbližší době se rovněž připravuje stěhování sloučené společnosti
do obchodního centra Pankrác Business Corner na Praze 4.

Jak vlastně akvizice ovlivní dosavadní služby NextiraOne? Bude mít dopad i na
partnerské vztahy NextiraOne a Core Computer? Zůstane zachována například
tradiční spolupráce s Alcatelem?
Struktura řešení a služeb sloučené NextiraOne se nezmění. Půjde nadále o služby
konzultační, implementační, integrační a služby managed services (outsourcing) v
oblastech hlasových, datových a konvergentních řešení, kontaktních center a
bezpečnosti. Prostřednictvím Core pak dojde k posílení a rozšíření řešení a
služeb, především v oblasti konvergentních řešení a bezpečnosti. Nezávisle na
tom pak chceme razantněji vstoupit na trh managed services (řízené služby),
jejichž důležitost ve světě dynamicky roste.
Nic se nezmění ani v rámci našich strategických partnerství. To platí i pro
spolupráci Alcatel-NextiraOne, která je převážně založena na dodávkách hlasových
infrastruktur, nebo Cisco Systems-Core Computer, jenž je zase orientována na
datová a VoIP řešení, a současnou nabídku NextiraOne tak ideálně doplňuje.
Jednoduše řečeno, aktivity NextiraOne jsou postaveny na filozofii nezávislosti
na konkrétních výrobcích technologií a se všemi spolupracujeme na nejvyšší
úrovni. To nám umožňuje zajistit našim zákazníkům implementaci technologií podle
jejich aktuálních požadavků a skutečných potřeb.

Má NextiraOne v plánu nějaké další akvizice? Co chystáte do budoucna?
Prvořadým úkolem je vypořádat se bezezbytku s úkoly, které vyplývají z integrace
Core, pak teprve můžeme začít uvažovat o dalších krocích. Naším dlouhodobým
záměrem je pak být preferovaným integrátorem v oblasti komunikačních řešení a
dodávat zákazníkům skutečnou obchodní hodnotu. Z tohoto pohledu pak dlouhodobě
zvažujeme potenciální akvizice. V trendu rozvoje služeb bude NextiraOne
pokračovat i nadále, v nejbližší době se zaměříme na rozšíření naší expertízy ve
zmíněné oblasti managed services, tj. v segmentu outsourcingu, ve kterém
spatřujeme na našem trhu obrovský potenciál.

Společnost NextiraOne je platformově nezávislý poskytovatel kompletních služeb,
který zákazníkům dodává integrovaná komunikační řešení z oblasti hlasových,
datových a konvergovaných technologií, kontaktních center a bezpečnosti dat.
Lokální zastoupení NextiraOne Czech se pak především zaměřuje na dodávky
hlasových řešení, kontaktních center a datových a konvergovaných infrastruktur.
Mezi významné zákazníky NextiraOne v České republice patří kromě
telekomunikačních firem, jako je například Český Telecom, Eurotel či T-Mobile,
také řada bankovních domů (Komerční banka, HVB Bank a další), utility, státní
správa, školství a další.

Golfový nadšenec Bohuslav Cempírek, který se tomuto populárnímu sportu věnuje
dle svých slov se stejnou vášní jako řízení NextiraOne, disponuje dlouholetými
obchodními zkušenostmi, které získal během svého působení u české pobočky
americké firmy Digital Equipment. V této společnosti zastával od roku 1991 řadu
různých obchodních pozic, mj. například jako ředitel marketingu a nepřímého
prodeje. V roce 1998 nastoupil do společnosti Alcatel Czech jako ředitel
samostatné divize Enterprise & Consumer Group, kde působil dva roky. Bohuslav
Cempírek vystudoval technickou kybernetiku na elektrotechnické fakultě v Plzni.
Je ženatý a má dvě děti. Kromě golfu mezi jeho největší záliby patří myslivost a
zbraně.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.