Společný postup pro DVB-T

Memorandum o koordinovaných krocích při přechodu na DVB-T v České republice vyhlásily tři největší české celoplo


Memorandum o koordinovaných krocích při přechodu na DVB-T v České republice
vyhlásily tři největší české celoplošné televizní stanice Česká Televize, Nova
a Prima.
Podle uveřejněného dokumentu představuje přechod na pozemní digitální televizní
vysílání nejrozsáhlejší systémovou změnu v dějinách televize, přičemž jde o
nevyhnutelný proces. Představitelé všech tří televizních stanic chtějí, aby
byla stanovena jednoznačně formulovaná a transparentní pravidla, která zaručí
ochranu práv provozovatelů celoplošného televizního vysílání v ČR. Proto se
shodli na vzájemné koordinaci postupu v oblasti technické normalizace a
standardizace a při zaujímání stanovisek a zpracovávání připomínek v oblasti
legislativy.
Ustavena byla také pracovní skupina pro přechod na DVB-T, která má být výchozí
platformou do té doby, než budou přijaty příslušné právní a technické normy.
Stanoviska k navrženým právním a technickým normám, regulujícím pozemní
digitální televizní vysílání, budou všemi třemi zmiňovanými stanicemi do
přijetí těchto norem zpracovávána a předkládána společně.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.