Spolehlivé nástroje pro firemní účetnictví

V následujícím textu vám přinášíme pohled na několik aplikací ekonomického softwaru dostupného na našem trhu. Nej...


V následujícím textu vám přinášíme pohled na několik aplikací ekonomického
softwaru dostupného na našem trhu. Nejedná se však o test v pravém slova
smyslu, který by ani vzhledem k rozsahu jednotlivých programů nebyl možný.
Článek přináší informace o nejdůležitějších změnách a vlastnostech těchto
produktů, které výrobci za poslední rok do svých produktů zapracovali.
Vloni na podzim se v účetním světě odehrály převratné změny. Přijetím novely
zákona o účetnictví byla zrušena jeho jednoduchá forma, kterou nahrazuje tzv.
daňová evidence. Přestože se tato nová pravidla vztahují již na letošní
evidenci účetnictví, většina výrobců softwaru na našem trhu ve svých posledních
verzích na změny pamatovala.
V následujícím textu vám přiblížíme několik známých i méně známých aplikací pro
vedení podvojného účetnictví. Naleznete mezi nimi jak dražší produkty určené
pro střední nebo menší firmy, tak ty levnější v ceně několik tisíc korun. Zde
však musíme konstatovat, že většina výrobců softwaru je schopna (až na výjimky)
prostřednictvím různých verzí či modifikací poskytnout aplikaci pro různě velké
subjekty, od živnostníka přes malou firmu až po software určený k nasazení v
síti středně velké firmy.
Od našeho loňského přehledu připravily společnosti pro své zákazníky buď zcela
nové programy (například Abra G2), nebo výrazně inovovaly původní verze celou
řadou zajímavých novinek, na které bychom vás chtěli upozornit především.
Určitě také nepřehlédněte náš vložený text, který věnujeme programům, jež jsou
buď zcela volně ke stažení, nebo "téměř" zadarmo.

Abra G2
V našem přehledu se nejprve podíváme (pochopitelně pouze z důvodu abecedního)
na ještě horkou novinku ekonomický software Abra G2. "Gé dvojka" je na rozdíl
od vloni představeného systému G3 určena menším firmám, a tedy je i cenově
dostupnější. Běží jako v případě vyšší verze na třívrstvé klient/server
technologii. Databázový SQL server by měl zajišťovat rychlý přístup k údajům a
také možnost práce více uživatelů najednou. G2 si mohou pořídit jak uživatelé
pracující v prostředí Windows, tak také "linuxoví" účetní (program lze
provozovat na serverech s OS Linux, doporučenými distribucemi jsou Red Hat,
Mandrake, SuSE, Slackware a Debian; musí se ale jednat o Linux pro procesory
Intel).
G2 je podobně jako "vyspělejší" G3 modulárním systémem, takže se skládá z
jednotlivých modulů (jako Fakturace nebo Majetek). Každý modul je potom složen
z několika agend (které jsou v základním okně reprezentované ikonami).
Pro budoucí uživatele nebude velký problém naučit se pracovat se systémem, a to
nejenom proto, že celkový design velmi připomíná vzhled snad všem známé
"elektronické pošty" MS Outlook. Pokud se přesto někdy v programu ztratíte,
naleznete u každé agendy záložku "Začínáme", která už vás navede, jak správně
danou část ovládat. Dokumenty se dají vyplňovat pomocí myši, ale někdy je lepší
a rychlejší využít klávesnici, jelikož je k dispozici celá řada klávesových
zkratek. Sami brzy zjistíte, že je někdy vhodnější stisknout například klávesu
[F6] pro otevření dokladu, než jezdit myší po stole a hledat danou funkci v
záložkách. G2 také umožňuje pracovat s několika agendami otevřenými najednou a
díky sloupečku na levé straně (jsou zde umístěné ikonky jednotlivých agend)
hned vidíte, ve kterém okně se pohybujete a co jste právě zaúčtovali.
Funkcionalita "Gé dvojky" je na aplikaci této kategorie bohatá. Vyzdvihněme
například automatické účtování, elektronické zasílání přiznání DPH, podporu
homebankingu, snadné kopírování dokladů, hromadnou tvorbu objednávek a
zálohových listů, propojení na pokladní systémy, propracované ceníky a
rezervace zboží apod. Z hlediska kontroly je určitě praktická i možnost
sledování změn, vždy tak zjistíte, kdo a kdy jakou operaci provedl.
Abra G2 je dodávána jak v jednouživatelské verzi, tak také v síťové verzi pro
nejvýše tři uživatele. Pokud bude vaše firma prosperovat a dále se rozšiřovat,
lze upgradovat na produkt G3. G2 je systémem výhradně určeným pro vedení
podvojného účetnictví, jednoduché účetnictví (daňovou evidenci) pak pořídíte
pod názvem Abra Classic.

Money S3 Premium
Program Money S3 Premium společnosti Cígler Software jako by verzi, kterou jsme
představili loni v CW 10/2003, z oka vypadl. Připomeneme vám proto ty
nejzajímavější vlastnosti a také pochopitelně upozorníme na některé z novinek,
jež se v poslední verzi objevily. Pro ty, kteří si ještě pamatují vedení
účetnictví v DOSu, bude asi první pohled na pracovní plochu otevřené S3ky
mírným šokem podobu grafického prostředí můžete měnit pomocí různých skinů.
Variantu Money běžící pod SQL serverem přenesli u Cígler Software do zcela nově
připravovaného systému s názvem S4 Obchod, který by se měl na trhu objevit v
první polovině tohoto roku.
Novinkou, která jistě najde časem své uplatnění, je možnost přistupovat k datům
Money S3 zvenku v podobě importu či exportu ve formátu XML. Rozhodnete-li se
například určitá data využít pro prezentaci na vlastních webových stránkách,
budete mít přístup značně zjednodušený. XML také usnadňuje elektronickou výměnu
dat mezi programem S3 a jinými ekonomickými nebo informačními systémy. Lze
jednoduše realizovat komunikaci s obchodními partnery nebo výměnu dat mezi
různými místy v rámci jedné organizace či mezi Money a periferními zařízeními
(například registračními pokladnami). Z aktuálních praktických příkladů využití
XML bychom uvedli možnost exportu přiznání DPH do tohoto formátu, pokud jej
chcete odeslat e-mailem přes webové rozhraní ministerstva financí.
Nově si v Money S3 můžete nadefinovat účetní výkazy (popisy řádků nebo způsob
výpočtů) nebo si zvolit jednotku zaokrouhlení (nezaokrouhlovat, desetiny,
padesátníky a koruny) a také způsob zaokrouhlení (nahoru, matematicky nebo
dolů). U vystavených daňových dokladů lze rovněž určit, zda zaokrouhlení za
doklad celkem je předmětem platby DPH či nikoliv. Toto nastavení je možné
uplatnit jak pro všechny doklady, tak pro jednotlivé typy dokladů. Praktickým
jistě shledáte hromadné párování úhrad umožňující párovat bankovní nebo
pokladní doklady s přijatými a vystavenými fakturami, pohledávkami nebo
závazky. Funkci je možné použít i automaticky při načítání bankovních výpisů
pomocí homebankingu.
Pokud si s něčím nevíte rady, pomůže vám integrovaný Poradce, užitečná je také
funkce Nástěnka, do níž si lze rychle ukládat poznámky.
Pokud vedete pouze jednoduché účetnictví (letos již daňovou evidenci), tak
nepřehlédněte cenově zvýhodněný komplet Money S3 Mini (pro živnostníky a velmi
malé firmy), dále verzi Standard (nabízí také moduly mzdy a personalistika).
Kompletní agendu pro daňovou evidenci pak naleznete v Money S3 Business.

Pohoda Komplet
Dalším z tuzemských produktů je ekonomický systém Pohoda společnosti Stormware.
K dispozici jsme měli verzi Komplet Leden 2004, která obsahuje jak daňovou
evidenci, tak podvojné účetnictví, peněžní deník, pokladnu, banku, objednávky,
fakturaci, příkazy k úhradě, majetek, knihu jízd, adresář, skladové
hospodářství, personalistiku, mzdy, podporu pokladního hardwaru, čárových kódů
a mobilní fakturace. V programu Report 2004 Designer (za příplatek 2 000 Kč) si
dále můžete samostatně upravovat tiskové sestavy. Změnit je možné design i
výpočty sestav a lze také zadávat i vlastní uživatelské sestavy.
Program Pohoda Komplet je dodáván v několika možných variantách, které se liší
především rozsahem agend a také tím, jestli se jedná o daňovou evidenci (Mini,
Standard, Lite) či podvojné účetnictví (Profi, Premium nebo Komplet). K
dispozic je i síťová verze programu (Pohoda Net), která podporuje řádově
desítky počítačů.
Prostředí Pohody je z pohledu uživatele příjemné, a to včetně zadávání dat. V
pravé části obrazovky je umístěn panel, s nímž lze rychle přepínat mezi
agendami. Prostředí programu pak můžete změnit ve stylu Microsoft Office 2000
nebo například XP. Stačí použít funkci Vzhled programu, kterou najdete v
nabídce Nastavení/Zobrazit.
Co nového najdete v nejnovějších verzích Pohody Podzim 2003 a Leden 2004 (kromě
celé řady zapracovaných legislativních změn)? Praktickou novinkou je podpora
penalizačních faktur. Průvodce pro vystavení penalizačních faktur podle
zadaných parametrů najdete v agendě Vydané faktury pod označením "Penalizovat".
Každá penalizační faktura se váže k určité vydané faktuře a k jedné faktuře lze
vystavit také více penalizačních faktur. Opomenout nesmíme ani to, že do agendy
Majetek byl přidán nový typ majetkových operací Daňový limit, s jehož pomocí
zadáte horní limit vstupní ceny majetku, a tak může být pro výpočet daňových a
účetních odpisů použita různá vstupní cena.
Stormware nabízí také domácí účetnictví Pohoda Filip (980 Kč). Software Tax (ve
dvou variantách Standard a Mini) vám zase pomůže zpracovat daňová přiznání.
Pokud se budete chtít zorientovat ve složité džungli právních předpisů, je za 1
990 Kč k dispozici právní systém Winlex. Pro maloobchodní prodej je určen
program Pohoda Kasa.

WinDuo 2004
Dalším programem, který lze na našem trhu pro vedení účetnictví nalézt, je
WinDuo 2004 z dílny firmy Čapek Veni. Předností tohoto softwaru je velmi
jednoduché a přehledné rozhraní. Líbila se nám rovněž bublinková nápověda
objevující se pod kurzorem myši na důležitých místech formulářů.
Poslední verze WinDua již obsahuje úpravy a změny související s loňskými
vyhláškami, které upravují způsob výpočtu účetních závěrek podnikatelů,
finančních institucí, nevýdělečných organizací a příspěvkových organizací
včetně výpočtu daňového přiznání za rok 2003.
WinDuo není žádným obrovským ekonomickým systémem, je velice nenáročný na
hardware i paměťový prostor, zabere totiž pouze 25 MB na disku. Některé
potenciální uživatele potěší také to, že program běží pod všemi verzemi Windows
(také pod Windows 3.11).
WinDuo 2004 obsahuje jednotlivé knihy, kterými jsou účetní deník, kniha
pohledávek a kniha závazků, pokladna, bankovní operace, ostatní úhrady, účetní
události, adresář, účetní rozvrh, sklad, majetky a drobný majetek. Účetní
doklady vstupují do deníku po zápisu do ostatních knih. Kniha ostatní úhrady
slouží k provádění úhrad pohledávek a závazků, které nejsou prováděny přes
pokladnu nebo banku, jedná se především o zápočty pohledávek a závazků. V
účetním deníku se tisknou hlavně účetní sestavy a sestavy DPH, přímé záznamy se
zde nemusí provádět. Kniha účetní události slouží ke vstupu dokladů, které
nelze vložit v ostatních modulech, jedná se například o zaúčtování mezd, tvorbu
rezerv a opravných položek a další doklady.
Uživatelé WinDua určitě využijí možnosti podělit se s ostatními vlastníky
tohoto programu o své zkušenosti a názory, přímo v programu je zabudován
chatovací modul. Internet využijete i při upgradu nových verzí. WinDuo není
uzavřeným systémem. Jeho autoři nabízejí volně integrovaný skriptovací jazyk,
který umožňuje uživatelům programovat také vlastní sestavy. Program rovněž
zvládá vytisknout faktury a výkazy v angličtině nebo v jiných jazycích.
Pokud si budete chtít WinDuo vyzkoušet, stáhněte si z webových stránek
společnosti verzi WinDuo Gratis, která je plně funkční a lze ji využít i při
práci v síti. Jediným jejím omezením je počet položek, který se však v každém
roce počítá znovu od nuly, takže malé firmy a organizace mohou tento software
využívat zcela zdarma počty položek jsou zvoleny velkoryse.

Stereo 2004
Ekonomický software Stereo (k dispozici jsme měli verzi Standard), který
vyvinula společnost Kastner Software, můžete použít nejenom k vedení daňové
evidence, ale také podvojného účetnictví.
Hned na začátku práce s programem se vám pro lepší orientaci zobrazí obrázková
mapa, která vás pomocí šesti ikon (například zavedení nové firmy, výběr firmy
nebo nastavení firmy) nasměruje tam, kam právě potřebujete. S programem se
pracuje velice dobře, dokonce při vyplňování jednotlivých řádků je vám nabízena
číselná hodnota, kterou byste případně mohli využít. Zajímavá je například
funkce Pohledy, která určuje způsob zobrazení záznamů ve formuláři. Způsob
pohledu můžete změnit kdykoliv a v jakékoliv agendě, stačí jednoduše stisknout
klávesu [F5]. Praktická je i funkce Filtr, která "proseje" vámi definované
záznamy. Pokud přijdete díky výpadku elektrického proudu o nějaká data nebo
porušíte strukturu existujících tabulek, můžete jako poslední záchranu zkusit
Opraváře dat, který je na přiloženém CD umístěn jako samostatný program.
Nepřehlédněte také to, že zabudovaná kontrolní funkce vám umožní vyhnout se
zadání naprosto nesmyslné informace. Stereo umožňuje kromě jiného vystavovat
faktury, evidovat DPH, sledovat stav zásob nebo například evidovat objednávky.
V části Daňová kancelář si vyplníte a vytisknete přiznání k daním z příjmu, z
přidané hodnoty, silniční daně nebo i přehledy pro správu sociálního
zabezpečení či pro zdravotní pojišťovny a výkazy potřebné k ročním uzávěrkám.
Formuláře lze také uzamknout proti náhodné úpravě.
Program najdete na jediném CD, které je rozděleno do čtyř částí: Jednoduché
účetnictví, Podvojné účetnictví, Daňová kancelář (2 990 Kč ve verzi Komplet) a
Domácí účetnictví (490 Kč). V nejnovější verzi Stereo 2004 již výstupy
jednoduchého účetnictví odpovídají požadavkům na daňovou evidenci. V programu
dále objevíte i nové formuláře daní z příjmu.
Základní verze umožňuje vedení neomezeného počtu firem na jednom počítači s
možností rozšíření na multiverzi pro více počítačů nebo LAN verzi.
Pro řadu uživatelů bude zajímavý i podprogram Domácí účetnictví, který vám
ukáže, jak si z účetního hlediska vede vaše domácnost. Program podporuje také
homebanking, zadávat tedy můžete například jednotlivé příkazy k úhradě.

Aconto MSP
Nakonec se v našem přehledu zmíníme také o produktu společnosti PCS Software,
který nese označení Aconto MSP. Tento program je určen pro malé a střední
podniky a je sice po grafické stránce strohý (například ve srovnání s Money
S3), ovšem na druhou stranu práce s ním je velice intuitivní. Někomu může také
vyhovovat, že se program dá ovládat především z klávesnice, takže myš můžete
nechat odpočinout.
Při spuštění programu se automaticky zaktivizuje také SQLBase Server. Program
MSP je funkčně omezen tím, že je povoleno současné používání pouze tří
uživatelů, jinak je distribuován i v síťové verzi. A pokud se vám vaše
podnikání rozroste, pak jednoduše můžete přejít na vyspělejší verzi Corporate.
Aconto potvrzuje, že v jednoduchosti je síla: například pokud budete chtít
zkontrolovat přijaté faktury, tak jednoduše vyberte na horní liště modul
Evidence a z následné nabídky zvolíte Přijaté faktury. Pomocí jednoduchých
příkazů typu "Najdi", "Přepni" nebo "Přidej" vám bude připadat zadávání dat
velice snadné. Při práci s Acontem se můžete přímo napojit na kanál Komerční
banky (on-line bankovnictví) nebo exportovat data do všech běžně používaných
bank. Program má vyřešené elektronické podávání přiznání k DPH. Lze si v něm
také vytvořit vlastní sestavy pomocí formátu řádků a omezení.
Aconto dále hravě zvládne automatické účtování s využitím systému
definovatelných předkontací nebo definovat fiskální období jinak než po
kalendářních letech. Program pochopitelně podporuje i čárové kódy a cizí měny
(včetně kurzových rozdílů). Jestliže máte malou firmu nebo jste živnostník, pak
můžete vyzkoušet verzi Aconto Free, která je omezena pouze množstvím vložených
dat v jednom účetním období a počtem obsažených modulů.

Software za babku
Pokud vlastníte firmu pouze s několika zaměstnanci nebo si vedete účetnictví
jenom pro sebe (jako živnostník), tak nebudete mít nejspíše zájem kupovat
účetní software za desetitisíce korun. Právě pro vás jsme připravili tento
článek o velmi levném nebo zcela volně dostupném softwaru. Pokud vám bude
stačit jenom vystavovat faktury (nebo daňové doklady) a vést jejich evidenci,
tak je pro vás jako stvořený program Fakturace (cena 1 150 Kč). Dalším
zajímavým programem (ovšem pro jazykově vybavené účetní) je balík kancelářských
programů (kompatibilních s obdobnými produkty firmy Microsoft) EasyOffice
Freeware obsahující účetní software EasyBookkeeper, který je pro nekomerční
využití ke stažení zcela zdarma, jinak je možného zakoupit ho za 28 dolarů.
Pokud nejste příznivci "oken", tak vás musíme ještě upozornit na linuxový
software pro podvojné účetnictví HoneyCalc, který je určen pro menší i střední
firmy nebo pro živnostníky. Skládá se z jednotlivých agend, jako je například
banka, pokladna, fakturace nebo sklady a mzdy. Program HoneyCalc využívá při
ukládání dat databázi PostgreSQL. A cena softwaru je také velice příznivá,
například verze Start na jeden kalendářní rok s omezením počtu položek stojí
500 Kč. Pokud ovšem potřebujete pouze vyhotovit faktury či dodací listy, tak
vám možná bude stačit freeware Faktury 1.7. Program "dokonce" umí často použitý
doklad uložit jako šablonu, která se dá podle potřeby znovu použít. Zdarma ke
stažení je také velmi jednoduchý program Peněžní deník ve verzi 1.1.1., který
slouží k evidenci příjmů a výdajů v jednoduchém účetnictví.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.