Spolehlivost služeb vítězí nad výběrem technologie

Pevná linka již neslouží jen pro volání, je navíc jednoduchým prostředkem pro připojení k internetu. O současné s...


Pevná linka již neslouží jen pro volání, je navíc jednoduchým prostředkem pro
připojení k internetu. O současné situaci (nejen) trhu pevných telefonních sítí
a jeho budoucnosti jsme hovořili s Petrem Slováčkem z Českého Telecomu.

Jak hodnotíte aktuální situaci na trhu po vstupu společnosti Telefónica do
Českého Telecomu před půl rokem?
Majetkový vstup společnosti Telefónica do Českého Telecomu je z mnoha pohledů
historickou událostí nejenom pro tuzemský telekomunikační trh. Stali jsme se
členy druhé největší telekomunikační skupiny na světě a leží před námi nemalý
úkol, jenž spočívá ve využití všech možností, které nám toto členství přináší.
Ke klíčovým oblastem, kde můžeme využít zkušenost a ve kterých může
spolupracovat s novým většinovým akcionářem, patří komerční a základní
technický vývoj vedoucí k představení a propagaci nových služeb, jako je
například UMTS, IPTV, IP služby s přidanou hodnotou, obsah, integrovaná
zákaznická řešení apod. V první řadě ale chceme co nejlépe uspokojit potřeby
našich zákazníků, a to zejména v oblastech širokopásmového připojení k
internetu, datových služeb a dalších služeb s přidanou hodnotou. I nadále se
budeme zaměřovat na stimulaci výnosů z hlasových a tradičních datových služeb.
Španělský management je velice profesionální a tvoří ho lidé, kteří mají
dlouholeté zkušenosti s řízením nejenom telekomunikačních firem po celém světě.
Domnívám se, že jejich nadhled a pracovní návyky jsou obrovským přínosem pro
české manažery a nám všem pomáhají v dalším rozvoji.

Před vstupem Telefónicy plánoval Telecom outsourcing údržby své sítě. Proč jste
od tohoto záměru upustili? A jaký je současný stav? Přesněji řečeno jsme tuto
možnost zvažovali. Outsourcing má své nesporné výhody, ale zároveň i rizika. V
tomto případě se jednalo o posouzení a odzkoušení outsourcingu vnější údržby
sítí v plném rozsahu. U outsourcingu se vždy posuzuje několik parametrů zároveň
strategický (mohu tyto činnosti svěřit někomu jinému?), ekonomický (bude
outsourcing levnější než současné náklady?), provozní (bude to fungovat,
nezhorší se kvalita služeb?) a také rizika s outsourcingem spojená. V případě
tohoto projektu jsme došli k závěru, že kombinace uvedených hodnocení nesměřuje
k jednoznačnému rozhodnutí a projekt jsme proto zastavili. Především zde
rozhodoval faktor budoucího vývoje celé skupiny Českého Telecomu a vize
integrovaného operátora. Pokračujeme tedy v realizaci dalších interních úspor,
mezi které patří i částečný outsourcing některých činností, ne však v rozsahu,
který byl předmětem předešlého projektu.
Český Telecom má již dlouhodobě zkušenosti s outsourcingem. S postupným
snižováním počtu zaměstnanců se zvyšuje počet činností, které pro nás zajišťují
jiné firmy.

Telecom je dosud největším tuzemským provozovatelem pevných sítí. Může jeho
situaci podle vás ohrozit slučování firem, ke kterému v poslední době hojně
dochází?
Tady jde o logický vývoj na telekomunikačním trhu, kdy se menší hráči spojují s
cílem rozšířit takto své portfolio zákazníků a získat lepší tržní pozici. Pro
Český Telecom nemají tyto zprávy jiný dopad. Jsme silná firma působící v
podmínkách plně liberalizovaného trhu a úspěšně rozvíjející své aktivity směrem
k zákazníkům. Každý trh je dnes konkurenční, což nás nutí hledat stále nová
řešení a nabízet nové služby pro klienty. Myslím si, že synergie, kterou
přináší spojení operátora poskytujícího mobilní i pevné telefonní služby
doplněné o nabídku vysokorychlostního internetového připojení, je skvělou
odpovědí na potenciální útoky konkurentů.


Jak vidíte budoucnost pevných sítí? Jakou přidanou hodnotu mohou v porovnání s
mobilními operátory přinést?
Pevné linky mají rozhodně důležité místo v portfoliu telekomunikačních služeb.
Zdaleka dnes již neslouží pouze pro hlasová volání, ale stále více pro přenos
dat a pro celou řadu moderních služeb. Jak jsem již zmínil, skupina Český
Telecom je jediným integrovaným telekomunikačním operátorem v České republice
pokrývajícím jak segment pevných linek, tak i mobilních sítí, což představuje
další výhodu pro její zákazníky. Běžný koncový uživatel chce totiž využívat
spolehlivé služby a obvykle ho do detailu nezajímá, kterou technologii v této
souvislosti právě využívá. Strategií společnosti Telefónica na celém světě je
dodržování důsledné orientace na zákazníka a jeho potřeby. Chceme se určitě
zaměřit na rozšíření nabídky našich datových služeb, mezi které patří
internetová telefonie (pozn. redakce: firma ji hodlá nabídnout v polovině
letošního roku), IPTV nebo video na objednávku. Určitě také dojde k dalšímu
rozšíření nabídky vysokorychlostního připojení k internetu, které nyní využívá
téměř 300 tisíc zákazníků.Český Telecom je největším
tuzemským provozovatelem pevných telefonních sítí. Díky své dceřiné společnosti
Eurotel Praha se ale také významně podílí na trhu mobilních služeb. Majoritním
vlastníkem Telecomu je španělský telekomunikační operátor Telefónica.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.