Spolupráce s VoIP

IP telefonie v nabídce firmy Kapsch Na spolupráci ohledně IP telefonie v České republice se dohodly společnosti Cisco S...


IP telefonie v nabídce firmy Kapsch
Na spolupráci ohledně IP telefonie v České republice se dohodly společnosti
Cisco Systems a Kapsch Telecom.
Firma Kapsch přinese do nového partnerství především své znalosti z oblasti
podnikových hlasových systémů a pobočkových ústředen, firma Cisco působí
zejména v datových sítích. Smlouva předpokládá, že firma Kapsch začlení
produkty IP telefonie od Cisca do svých zákaznických telekomunikačních
zařízení. Kapsch se také stává od prosince tohoto roku Gold partnerem firmy
Cisco. Podobnou spolupráci uzavřely obě společnosti i v Rakousku.
Důvod, proč se firma Cisco rozhodla využít partnerství s Kapschem, je
prozaický. Dosavadní partneři Cisca jsou orientováni především na datová řešení
a jen málo z nich má zkušenosti s hlasovými systémy. Ale právě tyto zkušenosti
jsou však pro úspěšnou implementaci IP telefonie nezbytné.
IP telefonie má podle informací pana Miloslava Ruta, ředitele české pobočky
firmy Cisco, dnes asi 10-15% podíl na trhu s pobočkovými hlasovými systémy.
Předpokládá se, že tento podíl vzroste do tří let až na 50 %. Podle nezávislých
studií se firma Cisco podílí na celosvětové IP telefonii více než polovinou. Má
tedy asi 10 tisíc firemních klientů, čemuž odpovídají asi dva miliony
připojených IP telefonů.
Co se týče situace v Česku, obě zmíněné firmy předpokládají, že potenciál trhu
pobočkových ústředen představuje pro rok 2003 hodnotu asi dvou miliard korun.
Při očekávaném 15% podílu jde tedy u IP telefonie o částku okolo 300 milionů
korun. U české pobočky Cisca má IP telefonie již dnes na obratu celé firmy
téměř 10% podíl.
Různé studie udávají, že návratnost nasazení IP telefonie je mezi 6 a 24
měsíci, podle toho, zda se jedná o novou investici, či o přechod z existující
přepínané technologie. Pobočkové ústředny údajně nabízejí několik stovek
funkcí, ale jen několik desítek se reálně využívá. Ty dokáže IP telefonie také
nabídnout a navíc poskytuje i řadu dalších, sofistikovanějších funkcí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.