Spolupráce textových editorů

Pracujete-li často s texty, jste jistě rádi za každou maličkost, jenž vám tuto práci ulehčí. V případě, že použ...


Pracujete-li často s texty, jste jistě rádi za každou maličkost, jenž vám tuto
práci ulehčí. V případě, že používáte pouze jediný editor, dříve nebo později
narazíte na jeho limity. Sáhnete-li po jiném, který umí to, co ten předchozí
neuměl, pravděpodobně vám zase budou chybět funkce toho prvního. Existuje něco,
co by dokázalo propojit funkčními klávesami více editorů najednou?
Odpovědí na tuto otázku se může stát aplikace s jednoznačným názvem Shortkeys
Lite. Prográmek umožňuje uživateli nadefinovat si vlastní sekvence kláves, za
které budou prováděny automatické náhrady textu. Můžete si například
nadefinovat, že slovo "baba" má být vždy nahrazováno textem "moje milá tchyně".
Pokud bude Shortkeys spuštěn a v jakémkoliv textovém editoru pro Windows pak
napíšete baba, toto slovo se smaže a místo něj se v otevřeném dokumentu objeví
sousloví "moje milá tchyně".
Aplikace Shortkeys existuje ve dvou samostatných distribucích. Jedna z nich je
komerční a můžete si ji objednat na stránkách firmy Insight Software. Protože
jsme však v rubrice Stáhněte si...(myšleno samozřejmě zadarmo), bude nás
zajímat verze sice nekomerční, avšak plně funkční, tzv. Lite, jenž se nachází
na tomtéž místě světové Pavučiny.
Verze pro vás
Lite verzi můžete používat zcela zdarma, oproti plné verzi má však několik
omezení. Například maximální počet definic klávesových zkratek činí 35, což
však myslím nikomu z vás nebude vadit, neprovádí se kontrola pravopisu a nelze
používat volby z příkazového řádku. Pro běžné používání je Lite verze zkrátka
plně dostačující.
Rozbalením instalátoru se vedle hlavního programu vytvoří inicialiazační soubor
(Shortklt.ini) v systémovém adresáři (většinou c:windows) a záznam o instalaci
(soubor install.log). Nutno dodat, že se jedná o velice chvályhodný počin.
Jenom si představte, že byste u kterékoliv aplikace nacházející se ve vašem
počítači věděli, kdo, kdy a kam umístil do systémových adresářů různé knihovní
moduly či ovladače. Pak by bezpečné a zároveň kompletní odinstalování jakékoliv
aplikace bylo hračkou. Bohužel takto myslí na uživatele jen několik málo tvůrců
programů. V inicializačním souboru je uložena aktuální konfigurace celé
aplikace. Smažete-li jej, při novém spuštění Shortkeys se tento soubor vytvoří
znovu s implicitními hodnotami. Autoři již dopředu počítají s tím, že si jejich
program oblíbíte (což se vám může stát velice snadno), a tak vám instalační
program nabídne možnost umístění aplikace do skupiny programů, které jsou
spouštěny automaticky při startu systému.
Znakové sekvence určené k nahrazení mohou být až deset znaků dlouhé. Každá
znaková sekvence může být nahrazena až třemi tisíci znaky textu. Jako uživatel
si vyberete, zda chcete používat příponové, nebo předponové sekvence. Pokud si
zvolíte předponu, jež se skládá z jednoho nebo dvou úvodních znaků a sekvence,
nahrazení textu proběhne zcela automaticky. Například jsou-li definovány úvodní
znaky # #, sekvence stejná jako v úvodním příkladu, tj. baba, a Shortkyes se
nachází v předponovém módu, pak se po napsání # #baba objeví sousloví "moje
milá tchyně".
V příponovém módu stačí napsat pouze slovo baba a nad editovaným textem vznikne
malé okénko, v němž je umístěn nápis "moje milá tchyně". Stiskne-li uživatel
klávesu Enter, sekvence je nahrazena. Pokud však zmáčkne klávesu Escape,
editovaný text je ponechán v původním tvaru, což je od aplikace velmi milé
zcela jistě totiž nebudete chtít inkriminované slovo nahrazovat vždy a všude.
Do náhradního textu lze snadno umístit také datum a čas.
Samozřejmě si můžete zvolit, jak moc má být program pedantský při zjišťování
výskytu znakových sekvencí v editovaném textu. Buď mu bude záležet pouze na
tom, aby se první písmeno shodovalo velikostí se vzorem, nebo bude vyžadovat,
abyste napsali všechna písmena se shodnou velikostí, anebo mu to bude jedno.
Střet zájmů
Pokud chcete mít jistotu, že se vámi definované znakové sekvence a jejich
náhrady neztratí ani při případném dočasném odinstalování Shortkeys, aplikace
vám umožní si je uložit do souboru, ze kterého je lze později zase zpátky
importovat. Může se vám stát, že jiná aplikace, kterou si později stáhnete,
nainstalujete a spustíte, bude využívat stejný princip jako Shortkeys.
Z tohoto důvodu jsou umožněny dva přístupy k nahrazování textu. První spočívá
ve využití systémové schránky. Druhou možností je emulování stisku kláves.
Pokud ji budete používat, doporučuje se nastavit dostatečné časové prodlevy
mezi jednotlivými stisky, aby nedošlo k přetečení klávesnicové vyrovnávací
paměti. Velikost čekací doby se nejlépe nastaví experimentálně. U kratších
textů by mělo postačit několik milisekund. Pro případ, že přece jen nastane
nějaký zásadní konflikt s jinou aplikací, který se vám nebude chtít zkoumat a
řešit, nabízí Shortkeys obnovení původního nastavení znakových sekvencí.

ShortKeys Lite
Funkční klávesy pro textové editory
Adresa: http://www.shortkeys.com/
Autor: Insight Software Solutions
Platforma: Windows 95/98/NT
Licence: freeware
Velikost: 614 KB

9 1866 / ijan

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.