Spolupráce v reálném čase naostro

Dalším vývojovým stupněm v oblasti aplikací pro real-time spolupráci se v poslední době stala tzv. kontextová spolup...


Dalším vývojovým stupněm v oblasti aplikací pro real-time spolupráci se v
poslední době stala tzv. kontextová spolupráce, která je iniciována přímo z
prostředí běžné pracovní aplikace nebo podnikového portálu. Spolupráce v
reálném čase se opět stala žhavým předmětem a tentokrát se zdá, že oprávněně.
Analytikové poslední dobou často hovoří o dramatické expanzi audio a
videokonferencí, e-meetingů, instant messagingu a dalších aplikací pro
spolupráci v reálném čase mezi uživateli v podnikové sféře. Společnost Meta
Group naznačuje, že kancelářští pracovníci v mnoha větších institucích začnou
real-time aplikace v širokém měřítku využívat v průběhu následujících tří let.
Firma Forrester Research pak hlásí, že mnohé organizace, které už takový
software využívají, mají v podobném časovém horizontu v plánu rozsah nasazení
on-line nástrojů navržených s důrazem na spolupráci více než ztrojnásobit.
Důvody, proč dnes spolupráce v reálném čase poutá pozornost firemních uživatelů
a IT manažerů, lze shrnout ve třech bodech:
Obchodní jednotky kladou větší důraz na pohotovost a schopnost rychlé reakce, a
to při současné redukci režie spojené s využíváním lidských zdrojů. Podnik
fungující v reálném čase využívá dostupné technologie pro identifikaci
obchodních příležitostí i řešení problémů či překážek. Webové služby a systémy
pro detekci přítomnosti, které usnadňují implementaci aplikací pro real-time
spolupráci, jsou pak nedílnou součástí takových firem.
Instant messaging si na podnikových pracovištích znovu získává pozornost díky
uživatelsky přívětivému rozhraní, které umožňuje, aby mohli zaměstnanci rychle
řešit důležité obchodní otázky, odstraňuje existující překážky v komunikaci a
zprostředkovává rychlý přístup ke klíčovým informacím. Společnost Ferris
Research při svých průzkumech zjistila, že jakmile si uživatelé využití instant
messagingu osvojí, jsou nakloněni i rychlejší adopci dalších forem spolupráce v
reálném čase.
Důležitou roli hraje i fakt, že společnost Microsoft zařadila komunikaci a
spolupráci v reálném čase mezi své současné klíčové aktivity. Ačkoliv tento
dodavatel nepatří mezi přední firmy přímo na trhu tohoto typu softwaru (za
lídra je považováno IBM se systémy Lotus Instant Messaging and Web
Conferencing), při svých posledních aktivitách ať už vývojových nebo
marketingových věnuje těmto technologiím velkou pozornost.

Spolupráce samostatně
Rozsáhlé využívání služeb pro webový konferencing, mezi něž patří například
WebEx stejnojmenného dodavatele, může posloužit jako poměrně spolehlivý
indikátor toho, že došlo k široké adopci jedné z kategorií technologií určených
pro spolupráci v reálném čase samostatných aplikací pro spolupráci.
Videokonferencing (oblast, která za poslední rok zaznamenala poměrně významný
5-10% nárůst v celosvětovém měřítku) a instant messaging jsou dalšími příklady
systémů této kategorie.
V případě těchto nástrojů musí uživatel otevírat samostatnou aplikaci a často
jako v případě webového či videokonferencingu pracovat v rámci předem
dohodnutých či naplánovaných konferencí. To může znamenat potenciální nevýhodu.
"Uživatelé obvykle nechtějí přerušit práci uprostřed probíhajícího workflow
procesu a začít ,spolupracovat," říká Chris Piche, prezident firmy Eyeball
Networks, poskytovatele systémů audio a videokonferencingu založených na IP.

Spolupráce v kontextu
Skutečným přelomem v oblasti spolupráce v reálném čase je především tzv.
kontextová spolupráce tedy taková, která je iniciována přímo z prostředí běžné
pracovní aplikace nebo podnikového portálu. Otázky využití a návratnosti
investic spojené s aplikacemi umožňujícími kontextovou spolupráci jsou však
mnohem komplikovanější. Například Microsoft Exchange a Windows Server 2003 jsou
licencovány s volitelnou možností nasazení Live Communication Serveru a
aplikace sady Office 2003 umožňují spolupráci v reálném čase pouhým kliknutím
myší přímo v PowerPointu nebo ve Wordu avšak obecně zde nástroje pro spolupráci
nepředstavují hlavní důvod pro investici do těchto aplikací.
Příkladů kontextově citlivých systémů pro týmovou práci je poměrně mnoho a
stále se objevují další. Například IBM WebSphere a PeopleSoft Enterprise Portal
představují dva nástroje či platformy, s nimiž lze vybudovat portály umožňující
prezenční publikování a monitorování. Jsou-li propojeny s podnikovým serverem
pro instant messaging (nebo se službou některého poskytovatele veřejného
instant messagingu), mohou uživatelé na těchto portálech sledovat přítomnost a
činnost ostatních.
"Jsme přesvědčeni, že nástroje zajišťující spolupráci v reálném čase by měly
být integrovány jak do horizontálně, tak do vertikálně nasazovaných firemních
aplikací a systémů. Pro uživatele mají největší přínos, jestliže jsou
implementovány jako součást jejich workflow," říká David Gurle, šéf služeb pro
zajištění spolupráce ve společnosti Reuters Group. V Reuters byla funkcionalita
týkající se týmové spolupráce a konferencingu (jako třeba sdílení aplikací a
instant messaging) integrována do jejich systému pro poskytování informačních
služeb 3000Xta s cílem zlepšení firemního workflow.
Kontextová spolupráce bývá zprostředkována buďto přímo dodavatelem samotného
systému podobně, jako v případě portálové platformy IBM či portálu i běžných
aplikací Microsoftu, nebo s využitím odpovídajícího middlewaru takové produkty
nabízejí firmy jako Ikimbo. Třetí možností jsou speciální plug-iny, které
nabízí např. společnost Advanced Reality a další. Třeba systém Ikimbo Agenda
vyvíjený ve spolupráci s firmou MetaStorm, která nabízí řešení pro správu
obchodních procesů (Business Process Management) umožňuje spolupráci v reálném
čase a instant messaging mezi skupinami uživatelů zodpovědných za různé
důležité procesy.

Standardy na cestě
Současná generace technologií pro kontextovou spolupráci je ve většině případů
primárně založena na proprietárních principech a API rozhraních. Mezi známé
průmyslové standardy pro tuto oblast patří Session Initiation Protocol (SIP)
nebo SIP for Instant Messaging and Presence Leveraging Extensions (SIP s
rozšířením pro instant messaging a sledování přítomnosti). Jejich ratifikace a
adopce by měla přispět k výrazné redukci času a nákladů věnovaných integraci
funkčnosti pro spolupráci v reálném čase do aplikací třetích stan. IBM i
Microsoft tvrdí, že budou SIP podporovat, avšak v platformách a nástrojích
tohoto typu zatím hrají proprietární mechanismy stále důležitou roli.
I v několika dalších směrech je v této oblasti nemálo prostoru pro další rozvoj
a existují ještě mnohé nedostatky. Za nejvýznamnější lze považovat to, že firmy
potřebují integrovanou, automatizovanou metodu záznamu a auditu jednotlivých
sessions, které v rámci spolupráce probíhají. To je nezbytné pro regulaci i
kontrolu komunikace zda odpovídá firemní politice pro využívání IT zdrojů. Dále
je třeba najít spolehlivý a bezpečný způsob pro navazování spojení a zajištění
komunikace za hranicemi firemního firewallu a zařízení pro překlad síťových
adres, jestliže je IP adresa jednotlivce skryta.
Neméně důležitou otázkou jsou i náklady. Pilotní programy či zkušební verze
softwaru často nemohou reálně odrážet konečné celkové náklady spojené s
implementací a provozem systémů pro spolupráci v reálném čase.
I přes zmíněné komplikace a nedostatky však nástroje pro spolupráci v reálném
čase představují velký potenciál pro akceleraci obchodních procesů a
rozhodování. Dá se předpokládat, že jejich využití v podnikové sféře bude mít v
následujících 12 měsících rostoucí tendenci.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.