Spoluprßce nese vřsledky

Novinka se jmenuje Portal Development Kit for Microsoft .Net within SAP NetWeaver a je urŔen předevÜÝm pro programßtory, ...


Novinka se jmenuje Portal Development Kit for Microsoft .Net within SAP
NetWeaver a je urŔen předevÜÝm pro programßtory, kteřÝ vyu×ÝvajÝ nßstroje MS
Visual Studio .Net 2003 pro vytvßřenÝ portßlovřch aplikacÝ na middlewaru SAP
NetWeaver Ŕi na aplikaŔnÝm serveru.
Ji× v kvýtnu lo˛skÚho roku obý firmy oznßmily zßjem blÝ×e spolupracovat tak,
aby nemuseli ti zßkaznÝci, kteřÝ projektujÝ v prostředÝch .Net i NetWeaver,
pou×Ývat r¨znÚ přemosŁovacÝ aplikace. Podle analytik¨ jsou dvý třetiny vÜech
novřch instalacÝ SAPu provozovßny na systÚmy Windows. Celkový se jednß o asi 40
000 nasazenÝ. V rßmci ohlßÜenÚ kooperace mß nßsledovat mimo jinÚ to, ×e budoucÝ
verze NetWeaveru bude zahrnovat nativnÝ podporu pro rozÜÝřenÚ protokoly
webovřch slu×eb (podpořena tak mß břt interoperabilita napřÝklad s produktem MS
BizTalk Server) anebo nßstroj, kterř umo×nÝ u×ivatel¨m přistupovat k funkcÝm
SAPu přÝmo z klientskřch poŔÝtaŔ¨ provozujÝcÝch sadu kancelßřskřch aplikacÝ MS
Office.
Novř nßstroj Portal Development Kit je k dispozici na adrese www.sdn.sap.com, a
to bezplatný jako add-on do produktu Visual Studio .Net 2003.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.