Spor o licenci

Návrh nové licenční smlouvy Select Enterprise společnosti Microsoft v ČR značně zneklidnil společnosti Sun Microsyste...


Návrh nové licenční smlouvy Select Enterprise společnosti Microsoft v ČR značně
zneklidnil společnosti Sun Microsystems, Software 602, Novell a Lotus.
Tyto firmy vydaly prohlášení, ve kterém vyjadřují znepokojení nad tím, že nová
smlouva váže nákup dalších produktů na současný odběr operačního systému
Windows. Domnívají se, že je-li zvýhodněný prodej aplikací vázán na prodej
operačního systému, což je oblast, kde má společnost Microsoft na trhu
dominantní pozici, dochází k nerovnému postavení firem v rámci hospodářské
soutěže.
Microsoft tyto obavy vyvrací prohlášením, že nabídka produktů, vázaných na
licenční smlouvu Select Enterprise, není pevně dána, závisí na rozhodnutí
zákazníka. Ze strany Microsoftu je zájem nahradit multilicenční smlouvu typu
Select s tzv. "Variable licence" jednodušším ujednáním.
9 1032 / darn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.