Spotřeba pod kontrolou

Řešení, které umožňuje velkým spotřebitelům energie přístup k aktuálním informacím o objemu odebrané energie a ...


Řešení, které umožňuje velkým spotřebitelům energie přístup k aktuálním
informacím o objemu odebrané energie a nákladech s tím spojených představily
společnosti LogicaCMG, T-Mobile a nizozemská firma Dyomes.
Firmy tak mohou sledovat výdaje za elektřinu, vodu a plyn, plánovat je a chovat
se efektivněji než dosud. Prvními zákazníky jsou především maloobchodní řetězce
a společnosti provozující osvětlení, které mohou z informace o spotřebě
elektřiny posoudit, zda všechna jejich zařízení fungují správně.
Nové řešení spočívá v tom, že data z měřicích zařízení se prostřednictvím SMS
přenášejí do datového centra, kde jsou zpracována a zpřístupněna pomocí
zabezpečeného internetu. Představitelé firem se tak mohou každý večer podívat
na množství a cenu energií odebraných jednotlivými pobočkami a na různé indexy
či ukazatele charakterizující spotřebitelské chování.
Podle firmy LogicaCMG si stále více firem uvědomuje, že energie mají z hlediska
celkových nákladů podobný význam jako jiné položky a že je zapotřebí udržovat
jejich čerpání pod kontrolou.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.