Správa dat v řídicí hierarchii organizace

Není pochyb o tom, že vedle tradičních tří zdrojů každé organizace, jako jsou zařízení, finance a zaměstnanci, za...


Není pochyb o tom, že vedle tradičních tří zdrojů každé organizace, jako jsou
zařízení, finance a zaměstnanci, zaujímají data hned další místo. S tím souvisí
i pozice správy dat v organizaci, která by měla odrážet tento fakt.
Ukážeme nejprve jednu z možných organizací hypotetického Útvaru pro IS (UIS).
Obvykle se člení na oddělení aplikací, provozní a technických služeb. Tomuto
členění odpovídají příslušní vedoucí pracovníci (obr. 1). Směrem nahoru
odpovídá ředitel UIS např. náměstkovi pro IS.
Vedoucí oddělení aplikací je zodpovědný za vývoj nových částí IS a údržbu
existujícího IS. Oddělení zahrnuje několik aplikačních programátorů,
systémových analytiků.
Vedoucí oddělení provozu je zodpovědný za chod IS, instalaci nového hardwaru,
řešení problémů IS (spolu s technickými službami), zálohování atd. Typickými
členy oddělení jsou systémoví programátoři a operátoři. Přestože data vznikají
decentralizovaně na úrovni jednotlivých funkčních celků podniku, patří sem i
pracovníci pořizování a kontroly dat, v novějších architekturách IS i
pracovníci zodpovídající za extrakci dat z operativních databází do databází
skladů dat.
Vedoucí technických služeb zodpovídá za plánování IS, za používání standardů,
školení uživatelů IS, může zodpovídat za OS.
Volba databázového přístupu a tím i povýšení role dat v organizaci vyžaduje
implantovat vhodným způsobem role správy dat a správy databáze (viz předchozí
pokračování Databázové abecedy) do UIS. Vyskytuje se několik způsobů zapojení:
difúzní, zřízení poradního orgánu ředitele UIS, zařazení správy dat (databáze)
pod stávající strukturu, vytvoření nového oddělení ve stejné linii, vytvoření
nového oddělení ve vyšší linii. Přestože je vhodné oddělovat funkce správy dat
a správy databáze, budeme dále směšovat tyto funkce pod jeden název Správa dat.
V difúzní organizaci žádná osoba ani oddělení nenese odpovědnost za všechny
funkce správy dat. Odpovědnost je rozptýlena mezi všechna oddělení. Aplikace se
např. starají o konceptuální schéma, provozní oddělení o zálohování, technické
služby vidí do fyzické úrovně dat. Neexistuje tedy reálné řízení dat, jejich
použití, ochrana apod.
Založení poradního orgánu (obr. 2) ředitele bohužel neznamená, že všechny
funkce správy dat se soustřeďují k němu. Jsou opět rozptýleny mezi další
oddělení, orgán správy dat zřejmě zodpovídá pouze za koncepce a plánování. Opět
schází řízení a centralizovanější autorita.
V třetím případě (obr. 3) se sice vytvoří nové funkce, ale zahrnou se např. pod
technické služby. Autorita takové složky je ale slabá. Správa dat (teď skutečná
osoba nebo tým osob) může mít menší pravomoci než člen jeho týmu z téhož
oddělení. Těžko může realizovat vlastní politiku.
V předposledním (a zřejmě dosti častém) řešení je oddělení správy databáze na
stejné úrovni jako ostatní oddělení. Vlastní politiku lze (do jisté míry)
realizovat ve spolupráci s vedoucími těchto oddělení, ale i tak neexistuje
přímá možnost jejich ovlivňování. Je to nejnižší úroveň, kam se s oddělením
správy dat doporučuje jít (obr. 4).
Zřejmě nejvhodnější začlenění oddělení správy dat je přímo pod vedoucího UIS
nezávisle na ostatních odděleních (obr. 5).
Extrémním případem nadhodnocení role správy databáze je situace, kdy vytvoříme
útvar postavený na úroveň ředitele UIS. V tomto případě je správa databáze již
příliš vzdálená od reality (obr. 6).
V současné decentralizaci aplikací (více aplikačních serverů) a databází
(distribuované databáze) včetně potřebných dat se zvyšuje role vztahu mezi
uživatelem a UIS. Objevuje se pojem informačního centra (lze jej začlenit např.
do struktury obr. 4), které přebírá některé funkce správy dat a tvorby
aplikací, jako je např. zajišťování rozhraní mezi uživatelem a různými zdroji
dat, zavádění pracovních stanic k uživatelům, školení uživatelského softwaru,
časově delší natažení (downloading) potřebných částí databáze na pracovní
stanice apod. Vlastní správa databáze je zahrnuta např. do technických služeb.
V prostředí rozsáhlých IS se může vyskytovat několik relativně samostatných
celků řešených databázově po vlastní linii. Jednotlivé systémy mají vlastní
správu databáze a potřebují koordinaci. Pak je možná další role globální správa
dat.
8 0739 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.