Správa dokumentů nově

Seminář na téma modernizace správy dokumentů uspořádala 10. listopadu v Praze firma EXPRIT. V poslední době v oblasti...


Seminář na téma modernizace správy dokumentů uspořádala 10. listopadu v Praze
firma EXPRIT. V poslední době v oblasti správy dokumentů nastává posun od
specializovaných aplikací k plošnému použití nového typu infrastruktury.
Využívání výpočetní techniky v současné době je charakterizováno jako nástup
éry znalostního řízení, které obrací intelektuální bohatství uložené v
dokumentech a v ostatních informačních systémech v konkurenční výhody. Pro
znalostní řízení tvoří správa dokumentů (Document Management) jednu z klíčových
technologií a je nejdynamičtěji se rozvíjejícím sektorem v oblasti IT.
Technologické změny prodělávají výrazný posun od klasických klient/serverových
aplikací k aplikacím, využívajícím stávající infrastrukturu (elektronickou
poštu, Internet apod.).
Nasazením nové kategorie systému PC DOCS pro správu dokumentů do stávající
infrastruktury každá organizace kvalitativně zhodnotí své investice do
výpočetní techniky. Organizace a podniky (bez rozdílu velikosti) tak dostanou
do ruky nástroj pro kontrolu a řízení zpracování dokumentů uložených v jejich
počítačích. PC DOCS jako systém pro správu dokumentů umožňuje racionálněji
využívat ukládané informace a orientovat se v rozsáhlé dokumentaci spojené s
náplní práce organizace. Zejména pak umožňuje přístup k dokumentům různých
druhů s ohledem na nastavená přístupová práva pro širší okruh pracovníků.
8 2740 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.