Správa jednoduše a odkudkoliv

Symantec pcAnywhere je software pro elektronickou podporu a vzdálený přístup. Tím rozumějte situaci, kdy lze pracovat na...


Symantec pcAnywhere je software pro elektronickou podporu a vzdálený přístup.
Tím rozumějte situaci, kdy lze pracovat na vzdáleném počítači, jako byste u něj
právě seděli. K čemu to může být dobré, je nasnadě představte si, že vám jako
správci systému zavolá pracovnice z několik desítek kilometrů vzdálené pobočky
např. ohledně problémů s tiskem... Po telefonu se problém vždy vyřešit
nepodaří, a tak mnohdy nezbývá, než sednout do auta a až na místě dát vše do
pořádku. Při použití produktů, jakým je např. pcAnywhere, nic podobného
nehrozí. Prostřednictvím Internetu se jednoduše a přitom bezpečně připojíte k
postiženému PC a váš monitor se stane monitorem počítače, k němuž jste se
připojili, vaše klávesnice i myš ovládají vzdálený počítač, jako by k němu byli
skutečně připojeny. Provedete příslušná nastavení, pokud chybí aktuální
ovladač, zkopírujete jej z CD mechaniky "svého" PC a na personálu v dané
pobočce už zůstává jen překontrolovat, zda se zkušební stránka vytiskne tak,
jak by po vašem zásahu měla. Nic víc, nic míň.

Práce s pcAnywhere
Existují dvě hlavní edice produktu Symantec pcAnywhere. Pro společnosti a
použití v jejich sítích je připravena Corporate Edition, rozšířená o centrální
konzoli a kompletní administraci produktu. Pro jednotlivce a domácnosti je
určena Desktop Edition, jejíž vlastnosti jsou shodné, ale centrální správu
neposkytuje.
Produkt Symantec pcAnywhere se v obou případech skládá ze dvou samostatných
částí. První z nich (Host) musí být v provozu na počítači, k němuž se budete
chtít připojovat, druhá část (Remote) pak běží na PC, z něhož hodláte k
hostitelskému stroji přistupovat. Samotné připojení lze rozdělit na dvě
základní etapy.
První operací, jenž musí proběhnout, je navázání komunikace mezi Host a Remote
částí systému. Ta může být realizována pomocí standardních síťových protokolů,
pokud jsou oba počítače součástí sítě. Využít lze však rovněž Internet,
telefonické připojení k síti, ISDN linku či sériový nebo paralelní port.
Podporováno je i propojení za pomoci infraportů. Protože pcAnywhere je
samozřejmě možné používat na více než dvou strojích (podporuje až 11 propojení
Host stanic vůči jedné Remote stanici) a počítač, na kterém je instalace
provedena, může měnit role a být jedenkrát Host a podruhé zase Remote stanicí,
lze předem konfigurovat, uložit a potom opakovaně využívat různá nastavení pro
připojení. Uložená nastavení jsou přístupná formou ikon, které fungují obdobně
jako "zástupci" ve Windows. Ostatně ani primární nastavení parametrů není
nikterak komplikované a k dispozici jsou všudypřítomní průvodci. Výrobce myslí
rovněž na uživatele, kteří pracují z domova aby se telefonní poplatky nemusely
složitě přeúčtovávat, lze využít takzvaného zpětného volání. Spojení je tak
vyvoláno na jednom stroji, ale po následném odpojení obnoví spojení druhý
počítač.
Se vzdáleným počítačem pracujete úplně stejně jako s tím, který právě stojí
před vámi na stole. Dokonce i když máte v obou počítačích rozdílné grafické
karty, pcAnywhere za vás tento problém automaticky vyřeší a obraz optimalizuje.
Důležité ale je, že vše, co děláte, probíhá skutečně v reálném čase na
hostitelském systému. To znamená, že nejste omezeni operačním systémem PC, se
kterým pracujete, a bez problému tak můžete například z DOSu ovládat počítač
provozující Windows NT. Klidně lze také spouštět velmi náročné serverové
aplikace, aniž by se tím zvýšily nároky na váš počítač. Symantec pcAnywhere vám
rovněž umožní překlenout protokolární rozdíly mezi platformami operačních
systémů. Součástí jeho funkcionality je gateway, která umožní, aby k ní
uživatelé přistupovali jedním protokolem (například IPX v případě už zmíněných
DOS stanic) a za ní pak dál komunikovali jiným protokolem (např. TCP/IP v
případě Windows NT platformy). Další výhodou je možnost řetězit připojení.
Velmi snadno lze převzít pod svoji kontrolu počítač ve vzdálené síti a z něho
pak otevřít připojení na počítače další.

Zajištění bezpečnosti
Základním bezpečnostním prvkem je systém přístupových práv, který garantuje, že
navázání spojení nebo použití pcAnywhere nemůže být zneužito neautorizovanou
osobou. Tato ochrana je promyšlená a víceúrovňová. Neumožňuje vám pouze vynutit
si zadání správného hesla před tím, než je otevřeno připojení, ale řeší také
případy jeho nenadálého ukončení kteroukoliv stranou nebo výpadkem přenosu. V
každém případě lze zajistit, že nedojde k obejití nutnosti zadat heslo před
převzetím počítače pod svoji kontrolu. Navíc, nastavíte-li šifrování přenosu,
bude už samotné heslo, které má otevřít spojení s počítačem Host, bezpečně
šifrováno a nemůže být "odposlechnuto".
Pro vlastní přenos informací v rámci otevřeného připojení můžete v pcAnywhere
zvolit některou z řady kryptovacích metod, a to až po asymetrické šifrování
veřejným klíčem, který je ověřeně poskytován třetím subjektem. Aby nemohlo
dojít ke zneužití pcAnywhere přímo uživatelem (ať již úmyslným či pouze chybným
jednáním), lze v pcAnywhere chránit heslem rovněž všechna podstatná nastavení.
Lze zajít až tak daleko, že na druhé straně vyloučíte zásahy uživatele do
připojení či zcela vypnete zobrazování na jeho monitoru. (Když je naopak třeba
s uživatelem komunikovat, nabízí vám pcAnywhere vlastní chat nebo podporu
hlasových přenosů v IP sítích.) Výhodnou bezpečnostní vlastností je možnost
nahrávat každé připojení do speciálního souboru a zpětně je přehrávat v
pcAnywhere jako "video". Tím se stávají všechny kroky učiněné v rámci připojení
vůči vzdáleným počítačům zcela transparentními. Mimo možnosti konfigurovat
systém ze vzdáleného počítače nebo spouštění aplikací dovoluje pcAnywhere také
přenos souborů. Velmi užitečné jsou volby pro porovnávání a synchronizaci
adresářů na propojených strojích. Pokud navíc zaškrtnete v nastavení pro
transfer souborů antivirovou kontrolu, budou všechny přenášené soubory
automaticky prověřeny.
Většinu operací prováděných prostřednictvím programu pcAnywhere lze
automatizovat. Nemyslím tím pouze časové spouštění navázání spojení nebo
transferu souborů. Tato možnost je zde také, ale zkušenější uživatelé spíše
ocení bohatý skriptovací jazyk, umožňující pracovat prakticky s kompletní
funkcionalitou aplikace. Lze tak naprogramovat a s vysokou úrovní bezpečnosti
automaticky provádět přenosy souborů mezi aplikacemi či jiné podobné úlohy.
Závěrem musím konstatovat, že pcAnywhere je uživatelsky velmi přívětivý. Jak
při vzdáleném přístupu, tak při přenosu souborů se jevil jako velmi spolehlivý.
Velmi kladně lze také hodnotit odezvu, s jakou počítač v roli Host i Remote
reaguje.

Shrnutí
Symantec pcAnywhere
Software pro elektronickou podporu uživatelů a vzdálenou správu počítačů
Plus: funkčnost, uživatelská přívětivost, zajištění bezpečnosti
Minus: bez lokalizace
Zapůjčil: Symantec, Vyskočilova 1A/1422, Praha 4, www.symantec.cz
Cena (bez DPH): Base 293,21 dolarů, Host 175,92 dolarů, Remote 215,02 dolarů
1 0230 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.