Správa podnikových procesů od Microsoftu

BizTalk Server je klíčovou součástí vize firmy Microsoft pro e-business, známé pod názvem Jupiter; jedná se o integra...


BizTalk Server je klíčovou součástí vize firmy Microsoft pro e-business, známé
pod názvem Jupiter; jedná se o integrační nástroj, který jde napříč platformami
a různými výrobci a pokouší se vyřešit dva klíčové problémy, důležité jak pro
oblast EAI (Enterprise Application Integration), tak pro B2B
(business-to-business) řešení. Jeden je technologický a hledání východiska je
poměrně jednoduché, druhý se pak vztahuje k samotné firmě a jeho řešení je
mnohem složitější.
Technologickým úkolem je vytvoření mechanismu pro výměnu informací, který bude
schopen sloužit pro aplikace od různých výrobců, běžící na rozdílných
platformách. BizTalk Server 2004 toto řeší pomocí technologie řazení zpráv do
front. Server Microsoftu funguje jako centrální rozbočovač (hub), který se
stará o příjem dokumentů (například objednávek, faktur apod.) z jedné aplikace
a jejich předání aplikacím dalším, v souladu s pravidly fungování firmy.
Nejedná se přitom o nijak unikátní řešení; Microsoft vstoupil na trh
aplikačních integrátorů poměrně pozdě. Přesto si BizTalk získal od svého
uvedení v roce 2000 mnoho příznivců, a tak analytici za společnosti Gartner v
květnu 2003 zařadili Microsoft do své magické čtveřice dodavatelů pro aplikační
integraci, po boku takových zavedených hráčů, jako je BEA, IBM a Tibco.
Tento úspěch lze z valné části přičítat relativně nízké ceně produktu, který je
schopen běžet na standardním hardwaru pro Windows servery. Ale také moderní
architektuře, směřující k nejnovějším technologiím webových služeb. BizTalk
Server je např. zcela založen na XML, přičemž jeho nejnovější verze 2004 nabízí
plnou podporu XSD (XML Schema Definition) v podobě, v jaké tento standard loni
ratifikovalo konsorcium W3C (Worldwide Web Consortium). Ale to není vše.
Software umí rovněž komunikovat se staršími aplikacemi prostřednictvím plug-inů
pro konverzi XML, známých též jako adaptéry. Obsahuje jich velké množství
včetně EDI, HTTP, SMTP, FTP, MSMQT a SOAP, přičemž další jako SAP, Siebel a
SWIFT jsou k dispozici jako doplňky ať již od Microsoftu nebo od třetích firem.
Součástí balíku jsou také nástroje pro vývojáře, přičemž ve verzi 2004 se
jejich hlavní oblast zájmu přesouvá od utilit vytvářených na zakázku směrem k
plug-inům pro Visual Studio .Net.

Nové funkce pro řízení
Nestačí se ale starat pouze o vývojáře. Podnikoví manažeři a další netechničtí
zaměstnanci se velmi zajímají o druhou a složitější oblast problémů, které
BizTalk řeší, jako je řízení a monitorování samotných podnikových procesů. A
skutečně právě v oblasti BPM (Business Process Management) přináší BizTalk
podstatnější změny.
Mezi řadou aktualizovaných a nových funkcí v BizTalk Serveru 2004 nalezneme
sadu šablon pro Visio, které slouží k definici podnikových procesů v oblíbeném
nástroji pro tvorbu schémat a vývojových diagramů. Podnikoví analytici mohou
taková schémata vytvářet a následně importovat do Visual Studia .Net, kde je
mohou vývojáři využít pro tvorbu orchestrací, což je nový termín pro kód, který
řídí interakci aplikací. Naleznete zde i nový engine pro podniková pravidla,
který mohou manažeři využít pro vyladění orchestrací, kupříkladu k úpravě
podrobných informací o dodavateli, bez nutnosti opětovného programování.
Funkce HAT (Health and Activity Tracking) slouží správcům ke sledování a správě
podnikových procesů řízených pomocí BizTalku. Samostatný ná-stroj BAM (Business
Activity Monitoring) umožňuje informačním pracovníkům přístup k datům
zpracovávaným v reálném čase přímo z jejich desktopů, s využitím důvěrně
známých aplikací, jako je Excel, nebo prostřednictvím SharePoint Portal
Serveru. Plná integrace s aplikací Office InfoPath pak ještě dovoluje opětovné
využití a sdílení těchto informací.
Podpora jednotného přihlašování je další užitečnou novinkou v BizTalk Serveru
2004; doplňují ji Human Interaction služby, umožňující v případě potřeby
manuální zásah. Došlo rovněž k vyladění funkcí pro messaging a orchestraci,
byla přidána podpora pro XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations)
a BPEL (Business Process Execution Language) čili dalších standardů
souvisejících s webovými službami, které vývojáři potřebují využívat.

Běží pouze na SQL Serveru
Naopak mezi negativa musíme zařadit přetrvávající závislost na SQL Serveru;
není možné implementovat tento nástroj na jiných databázových enginech, což by
mohlo odradit firmy, které provádějí standardizaci na jiných platformách.
Problémem by se mohl stát také upgrade. Jsou vyžadovány nové adaptéry a u
komplexnějších implementací bude nutné přeprogramování stávajících systémů tak,
aby je bylo možno migrovat na novou verzi BizTalku.
Nejvíce zájemců bude zřejmě v řadách firem, které by rády integrovaly starší
aplikace do rámce nových webových služeb, a mezi těmi, kteří vyžadují větší
přehled o podnikových procesech a podpůrných aplikacích.
Naopak nezanedbatelným lákadlem je také nízká cena produktu, nicméně neměli
byste zapomenout na náklady a čas nutný na nasazení BizTalk Serveru. Ty budou
pravděpodobně mnohonásobně vyšší, než je cena samotného softwaru, ačkoliv je k
dispozici řada tzv. "akcelerátorů", např. předdefinovaná XML schémata,
odpovídající oblíbeným aplikacím na řadě vertikálních trhů. Zájemci o BizTalk
Server si mohou stáhnout zkušební verzi (www.micro soft.com/biztalk) a zjistit,
co přesně může balík od Microsoftu nabídnout.

Microsoft BizTalk Server 2004
+relativně nízká cena, lze využít standardní serverový hardware, nástroje pro
vývoj ve Visual Studio .Net, engine pro podniková pravidla dovoluje vyladění
bez nutnosti přeprogramování, funkce pro monitorování a přístup k podnikovým
procesům z desktopového rozhraní pro netechnické zaměstnance
-BizTalk vyžaduje k fungování MS SQL Server, stávající BizTalk 2002 adaptéry
nejsou kompatibilní s novou verzí a upgrade podnikové logiky zdaleka není
triviálním procesem
Poskytl: Microsoft, www.microsoft.cz
Cena (bez DPH): od 28 200 Kč (Partner Edition); od 188 000 Kč (Standard
Edition); od 391 500 Kč (Enterprise Edition)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.