Správa sítě pro profesionály

Pod pojem "správce sítě" dnes často bývá zahrnována řada blízce příbuzných profesí či disciplín. Přidržíme-l...


Pod pojem "správce sítě" dnes často bývá zahrnována řada blízce příbuzných
profesí či disciplín. Přidržíme-li se blíže významu slova, je onou osobou
specialista na ryze síťové technologie a jejich provoz. A právě především pro
tyto zájemce je určena recenzovaná kniha.
Autor připravil zajímavý přehled, jenž zachycuje rozrůzněnost technologických
východisek při řešení vzdáleného propojování výpočetních prostředků.
Veškerá problematika je zpracována a výklad následně strukturován s důsledným
využitím referenčního modelu ISO OSI. Publikace je rozdělena do pěti základních
částí. V první je řeč o řešení propojování prostředků na dvou nejnižších
vrstvách zmíněného modelu, takže zde najdete velmi detailní pojednání o
technologiích LAN a WAN, jako jsou např. Ethernet, TokenRing, Frame Relay či
ATM. Autor se velmi podrobně věnuje jak samotným vlastnostem použitých
fyzických médií, tak metodám přístupu k nim, a to dle výše zmíněného tradičního
dělení dle rozlehlosti sítě. Druhá část je v těsné návaznosti věnována
používaným síťovým zařízením autor představuje základní prvky, jako jsou mosty,
přepínače, směrovače, ale také např. technologii překladu síťových adres (NAT).
Část třetí zahrnuje výklad směrovaných protokolů, tedy pro mnohé vlastní jádro
"síťové" práce. Jsou zde představeny prakticky veškeré běžně používané systémy
(TCP//IP, Novell NetWare, SNA od IBM či Apple Talk). Poslední dvě kapitoly
pojednávají o záležitostech veskrze internetových jednak směrovacích
protokolech (např. RIP, OSPF), jednak zajištění kvality služeb a bezpečnosti.
Jak vidno, publikace je určena profesionálům. Nečekejte od ní návod na
propojení dvou počítačů ve Windows, ale hutný a "akademicky" důsledný výklad.
Zbývá si snad jen povzdechnout nad opravdu nevalnou jazykovou úrovní celé knihy.

(Václav Jirovský: Vademecum správce sítě, Grada Publishing, Praha, 2001, 428
stran, 390 Kč)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.