Správa virtuálních serverů

Co si myslí zástupci některých významných českých dodavatelů virtualizačních technologií o tom, jak jsou tato ře


Co si myslí zástupci některých významných českých dodavatelů virtualizačních
technologií o tom, jak jsou tato řešení v současnosti v České republice
přijímána a jaké mají perspektivy. Strana 25
Omezený přístup
Pravidlo minimálních oprávnění a oddělení zodpovědností nepustí uživatele do
míst, kde nemají co dělat. Náš manažer těmito opatřeními hodlá zvýšit
zabezpečení infrastruktury své firmy proti vnitřnímu i vnějšímu narušiteli.
Strana 29
Mobilní datové sítě (2)
V České republice jsou v současnosti mobilní datové sítě mimořádně populární.
Jaké všechny sítě máme dnes vlastně k dispozici a na jaké sítě se můžeme těšit?
A jak jednotlivé technologie vůbec fungují? Strana 27
S tím, jak technologie virtuálních strojů ve velkém opouští vývojové laboratoře
a stěhuje se stále častěji do prostředí klasických firem, někteří
administrátoři zjišťují, že nárůst počtu virtuálních serverů znatelně předhání
počet nástrojů, jež jsou dostupné pro jejich efektivní správu. Existující
nástroje pro monitoring serverů sice berou ve stále větší míře ohled i na
virtuální servery, většina z nich ale stále není dostatečně sofistikovaná, aby
interpretovala zpětnou vazbu v kontextu virtuálních strojů a mnohem méně jich
podle toho funguje.
Neberou v úvahu detaily týkající se virtuálních strojů," říká Frank Gillett,
analytik společnosti Forrester Research. Tak například virtuální stroj může
běžet při 100% využití, ale přitom využívá pouze zlomek zdrojů fyzických
serverů, nad nimiž běží. "Některé aspekty, jež monitorujete, už zkrátka
neznamenají totéž," vysvětluje Eric Kuzmack z firmy Gannet.
"Bylo by pěkné, kdyby všechny naše standardní nástroje pracovaly ve virtuálním
prostoru, ale není tomu tak a nevypadá to, že by v blízké době měly začít,"
uvádí Norm Fjeldheim, CIO společnosti Qualcomm. Ten právě vyhodnocuje nástroje,
které se zaměřují na vyplnění mezery v oblasti správy virtuálních strojů.
Pro mnohé organizace zůstává identifikace základní příčiny problémů virtuálních
serverů a její náprava převážně manuálním procesem. S tím, jak se počet
virtuálních strojů v datových centrech zvyšuje, stává se potřeba řešení těchto
problémů automatizovaným způsobem stále urgentnější.
Monitorování výkonu je pouze jedním z aspektů správy virtuálních strojů. Mezi
další úlohy patří optimalizace mixu virtuálních strojů, které by měly být
umístěny na každém fyzickém serveru, aby bylo dosaženo nejlepšího možného
výkonu, dále automatizace přidělování zdrojů (provisioningu), load balancingu,
správy záplat, správy konfigurací a fail-overu virtuálních strojů či umožnění
uspořádání pro automatické spouštění náležitých reakcí založeného na událostech.
Pro některé funkce, jako je například správa záplat, jsou existující nástroje
postačující, jak uvádí Paul Poppleton, senior inženýr společnosti Qualcomm. "V
jiných oblastech," dodává, "dostáváme nejlepší výsledky z nástrojů, které
zohledňují fakt, že jsou systémy virtualizovány."
Dokonce i organizace, které s projekty virtuálních serverů teprve začínají,
mohou rychle narazit na výzvy týkající se správy. Jakmile je jednou učiněno
rozhodnutí zavést virtuální servery, počty mohou růst mnohem rychleji, než se
čekalo, neboť obstarávání nových serverů se stává snazším, jak vysvětluje
Poppleton. "K růstu, který jste plánovali, raději přidejte 20-30 %, neboť vám
to skutečně může přerůst přes hlavu," varuje. Qualcomm má v rámci celé
organizace 1 280 virtuálních strojů VMware ESX Server, na nichž běží směsice
Windows a Linuxu. Okolo 850 virtuálních strojů běží v datovém centru Qualcommu,
kde každý fyzický server hostuje v průměru deset virtuálních strojů.
Dokonce i vyladění výkonu pro pouhých deset virtuálních strojů může
představovat výzvu. "Jedním z míst, kde jsme měli potíže, bylo pokoušet se
spravovat zdroje na jediném fyzickém hostiteli," popisuje Poppleton. Potřebnou
pomoc by měl přinést správní software VirtualCenter 2 VMwaru, který Qualcomm
testoval v betaverzi. Nyní je ale konečná podoba softwaru již v prodeji i v
Česku.
Nalezení toho správného
Eric Kuzmack z firmy Gannett, která ve svém datovém centru provozuje dvě stovky
virtuálních strojů, rovněž prováděl testování betaverze systému VirtualCenter
2. Jedna z komponent, Data Resource Scheduler, agreguje servery do poolů, které
mohou být přiřazeny skupinám a pak spravovány prostřednictvím politik, jež
vytváří administrátor. "Můžeme vzít skupinu fyzických serverů a rozdělit je na
pooly zdrojů, kde můžeme podle potřeby nastavit limity vysoké a nízké úrovně či
garance zdrojů," popisuje. Další funkce, High Availability, zase dokáže, když
dojde k poruše jednoho fyzického serveru, automaticky přesunout virtuální
stroje na nový fyzický server a restartovat je.
Kuzmack rovněž pracuje na základním monitoringu. Chce integrovat řídicí
software VMware VirtualCenter se softwarem Microsoft Operations Manager (MOM),
který firma Gannett v současnosti už využívá. "Pokud jde o jiné než základní
výkonnostní metriky, ještě jsme neurčili, co všechno chceme vůči MOM konzoli
odkrýt," říká. Jim Ni, produktový manažer ve společnosti Microsoft, tvrdí, že
jeho firma na přidání více možností pro správu virtuálních strojů do jejích
správních nástrojů pracuje, zatím však ještě nejsou plně k dispozici. Například
SMS (Systems Management Server) je schopen spravovat knihovny obrazů fyzických
strojů, ale nedokáže rozlišit mezi obrazem fyzického stroje a obrazem
virtuálního stroje.
Poppleton využívá řešení VirtualCenter, ale zároveň podotýká, že potřebuje i
více na platformě nezávislých nástrojů. "V současné době využíváme čistě
VMware, v budoucnu to však může být jinak," vysvětluje. Uvažuje o nasazení
VirtualIQ, sady nástrojů pro správu virtuálních strojů, jež je vyvíjena
společností ToutVirtual a která podporuje automatické přidělování zdrojů,
správu kapacity a zabezpečení. Poohlíží se rovněž po nástrojích "pro správu ve
stylu gridu pokrývající fyzické i virtuální systémy", jako jsou třeba VM
Orchestrator (VMO) od společnosti Platform Computing. VMO optimalizuje kapacitu
prostřednictvím dynamické alokace a kontroly zdrojů virtuálních strojů a úrovní
využití na základě uživatelsky definovaných politik.
Jak ToutVirtual, tak i Platform Computing v současnosti podporují VMware, avšak
oba výrobci také oznámili plány podporovat Microsoft Virtual Server a open
source monitor virtuálních strojů Xen. V mezičase si však musel personál
Poppletona vyvinout i několik vlastních nástrojů. "Nacházíme se v prvních
fázích automatického provisioningu," říká a dodává, že Qualcomm si napsal své
vlastní utility, neboť nemohl nalézt nástroj, který by splnil všechny jejich
potřeby.
Christopher Ware, náměstek pro technologické služby v jedné makléřské firmě,
nedávno nasadil BMC Virtualizer, nástroj pro správu a přidělování zdrojů
společnosti BMC Software. "Poskytuje nám politikami řízené odezvy na problémy s
využitím zdrojů," popisuje. Nástroj je také schopen podporovat virtuální stroje
vytvořené pomocí systémů Xen, VMware a Virtual Iron, které všechny u této
makléřské firmy běží.
Podobně jako jiné na platformě nezávislé nástroje je i Virtualizer možné
integrovat s API VMwaru a dalších typů virtualizačního softwaru tak, aby
umožnil automatizovat provoz těchto proprietárních nástrojů. Virtualizer
například podporuje automatické přesouvání virtuálních strojů mezi fyzickými
servery v prostředích VMware, a to prostřednictvím VMotion.
Ware, jenž chce svého zaměstnavatele raději udržet v anonymitě, tvrdí, že snaha
dosáhnout toho, aby BMC Virtualizer pracoval se všemi jejich virtuálními
stroji, neproběhla tak docela ve stylu plug-and-play obzvláště proto, že
neexistují žádné společné standardy. "V našem prostředí bylo naopak potřeba
vytvořit významný objem kódu a učinit řadu zákaznických úprav, abychom mohli
provádět virtuální přidělování," připouští. To se samozřejmě projevilo ve
značných nákladech na nasazení. Mluvčí BMC říká, že produkt přímo po instalaci
spolupracuje s více než 50 aplikacemi.
"Standardy by opravdu pomohly tam, kde se nacházejí všechna ta rozhraní pro
kontrolu a manipulaci s virtuálními stroji a získávání zpětné vazby o nich,"
říká Gillett z Forresteru a poznamenává, že základní virtualizace už je na
úrovni čipu a operačního systému běžná. VMware, vývojáři Xenu, Intel a další
diskutují o potřebě standardů na vyšší úrovni, nejprve však musejí dosáhnout
nezbytného konsenzu.
Stewart Hubbard ze společnosti Coldwater Creek, maloobchodního prodejce
ošacení, využívá kolem 60 produkčních serverů běžících na virtuálních strojích
ESX Server. Říká, že alokace zdrojů představuje velký problém.
"Když určitý stroj začne být přetížený a zdroje nejsou dostupné, uvidíte
zaznamenatelný pokles výkonu a koncoví uživatelé si toho všimnou," říká. Nyní
využívá VirtualCenter, aby tyto problémy vyřešil. Protože ne všichni výrobci
aplikací podporují běh svého softwaru na virtuálních strojích, používá i
nástroj společnosti PlateSpin, aby za účelem technické podpory migroval
virtuální stroje zpět na fyzické servery.
Ačkoliv virtualizačně specifické nástroje jsou dnes dobrou volbou, nakonec
přece jen "potřebujete něco, co umožní spravovat virtuální a fyzické systémy
dohromady," říká Gillett. Firma BladeLogic, která nabízí nástroj pro správu
životního cyklu konfigurací s podporou virtualizovaných prostředí, tvrdí, že by
oba světy měla kontrolovat jediná sada politik. Fjeldheim z Qualcommu zase
říká, že nevidí žádný důvod, proč čekat, až se sejdou všechny kousky puzzle
řešení pro správu. "Bylo by pěkné mít integrované nástroje, jsme však
spokojeni, když používáme nástroje určené specificky pro virtuální prostředí.
Není to až takový problém," tvrdí.
"Implementace těchto systémů je začátkem přehodnocování toho, jak spravujete
svou infrastrukturu," uzavírá Gillett. "Nedostanete se příliš daleko bez toho,
abyste se museli zamyslet nad automatizací datového centra."(pal) 6 1492
VMware si udržuje vedení
Firma VMware si dlouho zajišťovala vedoucí pozici na trhu virtualizace x86
platforem se svojí řadou produktů založených na hardwarové emulaci. VMware
Workstation a Server vyžadují "hostitelský" operační systém buď Linux, nebo
Windows aby mohl provozovat "hostované" VM (Virtual Machines, virtuální stroje)
pro širokou škálu prostředí operačních systémů včetně BSD, Linuxu, NetWaru,
Unixu a Windows. Na podnikový segment zaměřený produkt ESX Server této
společnosti nicméně využívá trošku odlišného přístupu. Namísto toho, aby
vyžadoval hostitelský systém, je v podstatě velmi tenkým a pevně řízeným
operačním systémem založeným na Linuxu a nasazeným na holém železe. Takto je
relativně omezený co do podpory hardwaru, avšak vyžaduje menší režii pro
hostování každého virtuálního systému a je schopen podporovat více současných
instancí virtuálních serverů.
Přístup VMwaru spočívající v oddělení systému od hardwaru je velmi všestranný,
avšak nevyhnutně představuje mnohem větší režii než hostitelské virtualizační
produkty.
Výměnou za to ale umožňuje skutečnou separaci platforem a zákaznickou
upravitelnost každého virtuálního serveru na úrovni BIOSu. Serverové produkty
VMwaru rovněž poskytují nástroje pro klientskou stranu umožňující připojit se
ke konzoli každého virtuálního serveru z administrátorských pracovních stanic
za účelem správy a aby umožnily automatizaci tvorby a údržby virtuálních
serverů, rovněž poskytují API.
Uvedení sady VMware Virtual Infrastructure 3 na trh s sebou přineslo novou
verzi ESX Serveru s mnoha vylepšenými funkcemi. V back-endu přidal VMware
podporu pro čtyřprocesorové virtuální stroje s až 16 GB RAM na VM a oficiální
podporu pro 64bitové hostované operační systémy. Také konektivita SAN dosáhla
nových úrovní ESX Server 3 je schopen číst diskové soubory VM buď z NFS
sdílených zdrojů, nebo z iSCSI SAN svazků, dále podporuje provozování VM přímo
ze SAN, a může se dokonce sám ze SAN nabootovat.
S novou verzí ESX Server 3 VMware radikálně změnil webové uživatelské rozhraní,
přičemž jej učinil uhlazenějším a propracovanějším. VirtualCenter je nicméně
stále daleko lepším správním nástrojem pro provisioning, správu a automatizaci
VM od VMwaru. Novinkou ve Virtual Infrastructure 3 (ta je nabízena ve třech
různých variantách) je funkce nazývaná High Availability (v betaverzi
označovaná jako Distributed Availability Services), která VirtualCenteru
dovoluje automaticky migrovat VM z jednoho fyzického hostitele na druhého v
případě poruchy hardwaru.
Další novinkou v této verzi je Distributed Resource Scheduler, nástroj pro
dynamickou migraci VM mezi hardwarovými zdroji. Například pokud databázový
server běžící ve VM, spotřebovává na jediném fyzickém hostiteli dost zdrojů,
takže to může ovlivnit výkon jiných VM běžících na stejném hostiteli,
VirtualCenter bude, aby vyvážil požadavky na zdroje všech VM, migrovat ostatní
servery na jinou instanci ESX Serveru.
Při implementaci těchto nástrojů v produkčním datovém centru je třeba říci, že
administrátoři mohou o každém fyzickém serveru uvažovat jednoduše jako o členu
rozsáhlého poolu zdrojů a mohou zapomenout na manuální rozdělování zdrojů na
každý server, aby zvládnul zátěž. Navíc dostupnost High Availability znamená,
že hardwarové poruchy již nepředstavují takovou hrozbu, jakou byly dříve.
Česká realita nasazování virtuálních strojů v podnikovém prostředí
Co si myslí zástupci některých významných českých dodavatelů virtualizačních
technologií o tom, jak jsou tato řešení v České republice přijímána, jaké mají
perspektivy a jaká opatření doporučují v souvislosti s nasazením virtuálních
strojů ve své infrastruktuře příjmout, se můžete dočíst v následujícím textu.
Milan Flutka, System x Sales Specialist, IBM ČR
Společnost IBM se snaží prosadit virtualizaci systémových prostředků u svých
zákazníků již více než 30 let. Samotný název VM (Virtual Machine) vznikl právě
u IBM a používal se u velkých sálových počítačů typu mainframe pro efektivní
správu a rozložení zátěže a pro bezpečné oddělení současně běžících procesů.
IBM tak dlouhodobě nabízela hardwarovou i softwarovou virtualizaci (často pod
názvem partitioning) pro své vyšší řady serverů, které jsou postaveny na
riscových procesorech Power PC, avšak sama postrádala řešení pro virtualizaci
tzv. PC serverů. Proto uvítala uvedení produktu VMware ESX server a od úplných
prvopočátků se společností VMware úzce spolupracuje na vývoji, distribuci i
podpoře tohoto i ostatních produktů. Spolu s vývojem dalších konkurenčních
produktů IBM postupně začleňovala podporu i pro ostatní SW dalších stran, a
proto dnes plně podporuje kompletní rodinu produktů VMware, Microsoft Virtual
Server a technologie postavené na bázi Xen.
IBM nabízí i administrátorský nástroj Virtualization Manager, který funguje
jako součást standardního nástroje IBM Director. Jak samotný IBM Director, tak
i Virtualization Manager jsou přitom nabízeny zcela zdarma a je možné je
stáhnout z webu IBM. Největší výhodou tohoto nástroje je fakt, že přináší
jednotné rozhraní pro správu nejrůznějších virtuálních prostředí. IBM tak
umožňuje svým zákazníkům řídit nejen hardware, operační systémy a aplikace, ale
ze stejné administrátorské konzole kompletně spravovat i rozličné virtuální
stroje a partitions: VMware ESX, GSX a VMware Server, Xen, MS Virtual Server
anebo virtuální partitions na riscových systémech IBM System p5. V dalších
verzích se počítá i s podporou správy virtuálních strojů na mainframe serverech
System z. Virtualization Manager přitom nabízí stejné možnosti správy jako
například VMware VirtualCenter Server, avšak na rozdíl od něj umožňuje zároveň
a ze stejné konzole spravovat i virtuální stroje běžící na jiných platformách a
zároveň interpretovat vztah virtuálních strojů k fyzickému hardwaru. Umí tak
například zareagovat na predikci chyby hardwaru a včas přesunout zátěž na jiné
fyzické servery, to vše za chodu a beze ztráty dostupnosti běžících služeb.
Karel Florian, IT Evangelist, Microsoft ČR
Virtualizace v prostředí středních i velkých podniků v posledních měsících
výrazně posílila. Zcela jednoznačně je vidět nárůst virtuálních serverů v
produkčních prostředích větších společností, zejména pak v kombinaci s
terminálovými službami, kdy společnosti efektivně využívají hardwarových
prostředků pro běh několika na sobě nezávislých systémů, k nimž mohou uživatelé
vzdáleně přistupovat. Zároveň je potěšitelný posun i v oblasti menších firem a
dokonce i jednotlivců, kteří si chtějí virtuální technologie vyzkoušet, a
postupně přicházejí na jejich výhody.
Společnost Microsoft v posledních letech investovala značné množství času i
prostředků do výrazného vylepšení virtuálních technologií, což je ve stávajícím
portfoliu nejlépe vidět na řešení Microsoft Virtual Server 2005 R2, které
podporuje hostování 64bitových operačních systémů, technologii iSCSI,
clustering virtuálních serverů a v neposlední řadě i linuxové operační systémy.
Zájemci si mohou Virtual Server 2005 R2 stáhnout zdarma z našich webových
stránek.
Ovšem tato oblast není jen o Virtual Serveru. Například nadcházející systémy
Windows Vista a Longhorn budou mít virtualizační nástroje přímo vestavěny, což
do značné míry usnadní možné problémy se zpětnou kompatibilitou
implementovaných aplikací, ať už jde o přechod na nový operační systém nebo na
64bitovou architekturu. Když k tomu připočteme možnosti monitorování přes
Microsoft Operations Manager, skriptování virtuálních serverů a API rozhraní
pro jejich snazší správu, dostaneme ucelené portfolio.
Koneckonců není nic snazšího, než aby si případní zájemci vyzkoušeli
virtualizaci sami Virtual Server 2005 R2 je ke stažení zcela zdarma na
stránkách společnosti Microsoft.
Igor Stonawski, Business Development Manager pro VMware, Soft-tronik
Česká republika je v regionu střední a východní Evropy lídrem z hlediska
instalované báze řešení VMwaru. Obecně je virtualizace x86 serverů dnes velice
populární a své produkty zde nabízí jak Microsoft a další firmy, tak i
dodavatelé open source řešení. Mimo svět x86 je řešení virtualizace obohaceno
ještě o virtualizační technologie jednotlivých výrobců hardwaru, takže nabídka
je široká a kvalitní. Zlepšuje se i situace v oblasti spolupráce virtuálního a
fyzického světa. Produkty společností PlateSpin, BladeLogic apod. umožňují
optimalizovat datové centrum využívající jak virtuální, tak fyzickou platformu.
Například nasazením technologií PlateSpin mohou uživatelé získat nástroje pro
urychlení přijímání důležitých opatření v datových centrech včetně naplánování
a provedení konsolidace, obnovy po výpadku, přesouvání pronájmu hardwaru,
nasazení testovacích laboratoří a průběžné optimalizace datového centra.
PlateSpin PowerRecon také nabízí vizuální analýzy pro konsolidaci a
optimalizaci datového centra, neboť provádí evidenci hardwaru, softwaru a
služeb bez jakýchkoli manuálních postupů. Kromě toho PowerRecon na dálku
shromažďuje statistické údaje o využití pracovní zátěže, a nabízí tak informace
o tom, jak jsou v datovém centru provozovány aplikační služby a jak jsou
využívány jeho zdroje. PlateSpin PowerConvert je využíván v některých
největších datových centrech na světě za účelem urychlené konsolidace serverů,
rychlé obnovy po výpadku, automatizovaného nasazování testovacích laboratoří a
průběžné optimalizace datového centra PowerConvert totiž rozděluje operační
systém, aplikace a data mezi různé síťové infrastruktury a je nezávislý na
hardwaru.
Podle většiny průzkumů je virtualizace, optimalizace a konsolidace serverové
základny nejdůležitějším úkolem datových center u nás i ve světě. V roce 2009
se odhadují příjmy z virtualizačních technologií na úrovni 25-30 % příjmů z
dodávek serverů. Já osobně považuji za velmi zajímavý směr vývoje virtuálních
serverů oblast tzv. Virtual Appliance (virtuálních zařízení). Například na
webových stránkách www.vmware.com/appliances/ je k dispozici mnoho aplikací,
které si lze stáhnout a metodou "plug-and-play" spustit ve virtuálním
prostředí. Zatím slouží tyto připravené aplikace hlavně k testování, ale do
budoucna se s jejich pomocí může diametrálně změnit způsob prodeje softwaru,
rychlost nasazování nových produktů apod.
Potenciální zájemci by měli mít na zřeteli, že nasazení virtualizace v
podnikové infrastruktuře představuje IT projekt, jenž vyžaduje odpovědný
přístup podobně jako v případě ostatních větších řešení. Je vhodné začít
důkladnou analýzou současného stavu a následně stanovením cílů. Pro provedení
analýzy existují specializované programy, pomoci mohou i zkušení dodavatelé.
A právě výběr vhodného partnera je klíčový moment. Partneři mají vždy zájem
nasazovat ověřené a kvalitní technologie a jsou schopni pomoci s výběrem té
nejvhodnější. V České republice naštěstí v oblasti virtualizace existuje mnoho
špičkových firem s mnoha konkrétně implementovanými řešeními.
Petr Mácha, pracovník zodpovědný za oblast virtualizace, S&T Services
Většina společností, které virtualizovaly svou infrastrukturu, tak učinila z
důvodu finančních úspor. Ty spočívají především ve vyšším využití výpočetního
výkonu a snížení nákladů na pořízení i údržbu IT vybavení. V naprosté většině
případů je to podle mne správná cesta a skutečně vede k požadovaným výsledkům.
V porovnání s vyspělejšími zeměmi je ale v ČR procento virtualizace fyzických
prostředků mnohem nižší. V nejbližších letech však předpokládám v této oblasti
rychlý růst a postupné dohánění úrovně vyspělejších zemí. "Podle našich odhadů
poroste v budoucnosti výkonnost intelových serverů rychleji než nároky aplikací
na nich provozovaných," dodává Vlastimil Srna, Sales Manager Enterprise Systems
ve společnosti S&T Services, a pokračuje: "Dá se proto očekávat, že postupně
bude virtualizována velká většina IT prostředků a virtualizační software se
stane běžnou součástí infrastruktury."Solaris Containers
Sun Microsystems poprvé využil virtualizační funkce ve svém proprietárním Unixu
doplněném o Solaris Domains, a to na velmi výkonných systémech typu E10000.
Řešení Solaris Containers je však určeno i pro méně náročné uživatele.
Containers běží na Solarisu 10 pro čipy Sparc i x86. Dovoluje spustit na jednom
fyzickém serveru více instancí Solarisu 10, když virtuální servery sdílí
společné jádro. Funkce Zones umožňuje snadnější řízení zdrojů například
administrátoři mohou vytvářet pooly zdrojů podřízených CPU. Vyhradit tak lze
virtuálnímu stroji podle potřeby například části výkonu procesoru, anebo více
než jeden čip. Pro správu využívá Sun i produkt Solaris Container Manager jde o
dodatek řešení Sun Management Center, jenž dovoluje administrátorům
konfigurovat a spravovat Containers napříč více systémy. Sun také úzce
spolupracuje s VMwarem.
Virtualizace od Microsoftu
Microsoft Virtual Server 2005 R2 je postaven okolo stejných linií jako VMware,
avšak vyžaduje Windows Server 2003 jako hostitelský operační systém a na rozdíl
od VMware ESX Serveru nemůže běžet ve scénáři na holém železe. Poslední verze
přináší docela příjemné webové uživatelské rozhraní a podporu pro linuxové VM,
navíc je dostupná k volnému stažení.
Microsoft rovněž připravuje svůj Virtual Machine Manager, nástroj pro správu
virtualizace založený na Virtual Serveru 2005 R2. V současné době je v
betaverzi a Microsoft plánuje uvést plnou verzi Virtual Machine Manageru na trh
později v tomto roce.
Správní nástroje Virtual Serveru jsou nedostatečné, pokud je srovnáme s jinými
hráči na trhu x86 virtualizace, ale Microsoft nedávno oznámil System Center
Virtual Machine Manager, který je vyvíjen nejen pro správu Virtual Serverů, ale
také aby poskytnul správní framework pro služby Windows Server Virtualization,
jež budou vestavěny v Longhornu.
Virtual Machine Manager má podobný účel jako VMware VirtualCenter, navíc s
několika dodatečnými funkcemi. Začleňuje pohled Microsoftu na nástroje pro
migraci z fyzického do virtuálního prostředí omezený na Windows servery a
vypůjčuje si něco od Volume Shadow Copy, aby mohl provádět migrace serverů na
úrovni bloků. Zahrnuta je rovněž škála konsolidačních nástrojů, které mohou
dohlížet na fyzické datové centrum a navrhovat virtualizační migrační strategii
na základě metrik sledujících výkon a využití zdrojů.
Všechny tyto nástroje využívají pro své fungování existující technologie
Microsoftu, jako je Active Directory, což bude výhodou pro infrastruktury
orientované na Windows. Avšak ačkoliv nyní Virtual Server podporuje hostované
linuxové operační systémy, Microsoft nejde tak daleko, aby podporoval Linux u
svých správních nástrojů preferuje, aby se o tyto částečky puzzle postarali ISV
třetích stran.
Microsoft rovněž očekává, že začne hypervisora pro Longhorn Server dodávat
zhruba během tří měsíců po uvedení tohoto operačního systému na trh a slibuje,
že těsnější provázání s kernelem operačního systému se projeví v lepším
virtualizačním výkonu. ýý

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.