Správa vzdálených klientů

Dálková správa počítačů v sítích je téma, o kterém se poslední dobou hodně mluví. Nejde jenom o správce sítí,...


Dálková správa počítačů v sítích je téma, o kterém se poslední dobou hodně
mluví. Nejde jenom o správce sítí, z nichž většině se už dávno omrzelo obíhat
jednotlivé pracovní stanice a stále dokola obnovovat náhodně smazané soubory,
případně instalovat nejnovější verze používaných programů, ale také a nebo
především o jejich šéfy, které naopak omrzelo platit tolik správců, aby se ve
firmách zajistilo, že každý systémový soubor a uživatelský program požadované
verze bude vždy ve správnou dobu na správném místě.
Uvádí se, že podstatnou část nákladů na vlastnictví (Total Cost of Ownership
TCO) počítače tvoří částky placené za jeho údržbu včetně instalace softwaru.
Pokud jde o počítače zapojené přímo do podnikové sítě, je možno snížit náklady
použitím některého z vhodných nástrojů pro její správu, např. Microsoft System
Management Serveru (SMS), Tivoli TME apod.
Dalším řešením uvedeného problému může být přechod na v poslední době velmi
diskutované platformy NC nebo NetPC. V tom případě už z jejich samotné definice
půjde o správu síťového prostředí a nikoli jednotlivých stanic, protože tyto
stanice nemají v sobě nic, co by se muselo spravovat.
Otázkou ovšem je, jak vyřešit správu počítačů, které nejsou připojeny do sítě
přímo. Typicky se s tímto problémem můžeme setkat u uživatelů notebooků, kteří
je používají převážně na cestách. Ovšem nejen u nich. Vzdáleným počítačem může
být i PC vašeho dealera nebo obchodního partnera (např. v případě
franchisingu), u kterého z nějakého důvodu musíte zajistit jeho
provozuschopnost a aktuálnost softwarových prostředků i dat v něm uložených.
Možná, že vám to nepřipadá jako zásadní problém. Nakonec kolik zaměstnanců vaší
firmy je na cestách? A obchodní partneři nebo prodejní místa si už nějak poradí
svépomocí. Na druhou stranu mezi mobilními uživateli výpočetní techniky jsou
často právě ty nejvlivnější osoby. A nefunkčnost počítače, případně neaktuální
ceník nebo smlouva u obchodního partnera může přinést značnou finanční ztrátu
(a to nejen v situaci, kdy se u nás kurs koruny mění takovým způsobem, který
lze v posledních týdnech pozorovat).
U vzdálených uživatelů je navíc situace obzvláště kritická, protože zde nestačí
v případě nenadálých problémů prostě přeběhnout do vedlejší místnosti (patra,
budovy) a cosi nainstalovat, přihrát apod. I tak zdánlivě nepatrný problém,
jakým je zprovoznění nové verze programu v okamžiku, kdy pracovník obdrží data
v jeho formátu, může být v dané chvíli neřešitelný. A to rozhodně není
neobvyklá situace stačí, aby se v centrále nainstaloval textový editor X verze
Y+1 a data se zapomněla pro uvedeného uživatele vyexportovat ve verzi Y.
Části problémů je sice možno předcházet pravidelnou návštěvou servisního
technika přímo na místě, v případě mobilních uživatelů pak pravidelným
předáváním počítače ke kontrole, ale otázkou je velikost nákladů s tím
souvisejících (přímých i nepřímých např. spojených s nepohodlím pracovníka,
který se po nějaký čas musí obejít bez svého notebooku). Separátně je pak navíc
třeba řešit problémy zálohování dat, nahrávání nových ceníků, smluv apod., kde
se dá předpokládat, že časový interval určený k údržbě nebude postačující.
Pokud se tedy rozhodnete pro dálkovou správu počítačů, může vám to ušetřit řadu
starostí. V současné době nejspíše použijete běžnou telefonní linku (resp.
použije ji váš vzdálený uživatel), což s sebou bohužel přináší nepříjemnost v
podobě omezené propustnosti.
Shrňme tedy celý problém: je třeba mít možnost spravovat software na vzdálených
počítačích pokud jde o instalace nových verzí, je často nezbytné alespoň
poskytnout koncovému uživateli prostředek pro konverzi formátů v případě, že by
celý balík znamenal neúnosné množství dat pro přenos. Z důvodu rychlosti linky
je výhodné data zkomprimovat a pro zamezení problémů u koncového uživatele
zajistit automatickou instalaci zaslaného softwaru. Kromě správy aplikací je
třeba být schopen zasílat aktuální data a zálohovat data vzdáleného uživatele.
V okamžiku, kdy se rozhodnete uvedený problém řešit, přicházejí v úvahu v
podstatě dvě možnosti buď zvolíte softwarové řešení, které si necháte speciálně
pro tento účel vyvinout, nebo použijete nějaký balík programů k tomu určený.
Jedním z těch, které by mohly přicházet v úvahu, je i produkt RemoteWare
atlantské firmy XcelleNet, o kterém bude řeč na následujících řádcích.
RemoteWare
Uvedený balík RemoteWare se skládá z několika součástí. K distribuci softwaru
na vzdálené klienty slouží Software Manager. Když se vzdálený uživatel připojí
k centrále, Software Manager zjistí, co je z ní třeba stáhnout, zkontroluje
dostupné místo na pevném disku, velikost paměti a přítomný operační systém. Na
závěr vytvoří také zprávu pro správce systému, aby si mohl udělat obrázek o
tom, jaké počítače a aplikace se mu toulají světem.
Jakmile se jednou Software Manager nahraje, může monitorovat systém a pokud
zjistí poškození nějakých souborů, při nejbližší příležitosti stáhne jejich
nepoškozené verze a umístí je na odpovídající místa. Mezi jeho schopnosti patří
také upgrade aplikací, přičemž ke spuštění instalačních programů dochází z
důvodu ušetření nákladů samozřejmě až po rozvázání spojení. Pokud při přenosu
komprimovaných souborů (komprese i dekomprese je automatická) dojde k přerušení
spojení, program příště automaticky naváže tam, kde se přenos přerušil.
Veškerá instalace softwaru i upload nebo zálohování dat se provádí s minimální
účastí vzdáleného uživatele, nebo zcela bez jeho zásahu. Podporována je řada
aplikací a dat včetně aplikací v Javě, prvků ActiveX apod.
Inventory Manager, další součást RemoteWare, je tím, kdo zjišťuje stav a obsah
vzdáleného počítače tedy jak hardwaru, tak softwaru, a získané informace ukládá
do databáze přístupné správci.
K zálohování dat slouží Backup Manager, mezi další vlastnosti balíku potom
patří schopnost antivirové kontroly nebo generování alarmů v případě vzniku
kritické situace. Pokud jde o přenos dat, je zde možnost jejich kódování,
přičemž použitý přístup prostřednictvím Microsoft Crypto API (Application
Program Interface) umožňuje správcům systému použít pro kódování dat i programy
od nezávislých firem.
Je to také správce, kdo určuje, mají-li se nějaké informace distribuovat
automaticky, nebo se má čekat, až si je vzdálený uživatel vyžádá.
Prostřednictvím volitelných komponent RemoteWare lze zajistit efektivní
synchronizaci databází mezi vzdáleným PC a centrálou, přičemž kompletní data
jsou přenesena pouze jednou a poté jsou zasílány pouze změny. Podobně lze
pracovat s e-mailem a informacemi z Webu, kde je možno zvolit relevantní
zdroje, jejichž obsah se bude zasílat na vzdálené počítače, přičemž centrální
systém tyto zdroje monitoruje a jejich změny pak při připojení vzdálenému
uživateli pošle. Stejně, tedy prostřednictvím zasílání změn, se data i zálohují.
Když se vzdálený počítač dostane do problémů, přijde správci vhod prostředek,
který dovoluje získat on-line kontrolu nad tímto systémem a pracovat s ním,
jako kdyby u něj seděl.
Software RemoteWare je schopen běhu pod síťovým operačním systémem Windows NT
Server a na klientech Windows 95 a NT. Produkt je schopen integrace s již
zmíněnými programy pro podporu správy sítě, takže lze celou síť obhospodařovat
z jednoho prostředí. Firma XcelleNet se snaží o širokou provázanost se
souvisejícími produkty a proto spolupracuje s řadou dalších firem (např. 3Com,
Shiva, Toshiba, Microsoft, Tivoli).
V úvodu bylo několikrát zmíněno, že to hlavní, oč jde, jsou peníze. Přesněji o
náklady na správu. V této souvislosti je tedy nezbytné uvést cenu uvedeného
produktu jeho základní konfigurace s licencí pro 100 uživatelů má na americkém
trhu cenu stanovenu na 5 000 dolarů.
A na závěr poznámka pro inspiraci jak ukazuje nedávno podepsaný kontrakt firmy
XcelleNet se společností Coinstar, lze podobný systém použít i pro správu
různých osamoceně stojících automatů.
7 3382 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.