Správce logických diskových svazků

DEFINICE Správce logických diskových svazků je softwarový nástroj, který mimo jiné umožňuje, aby byl prostor na dis...


DEFINICE
Správce logických diskových svazků je softwarový nástroj, který mimo jiné
umožňuje, aby byl prostor na diskových zařízeních zvětšován přidáním disků za
chodu systému. Při této činnosti tedy není třeba systém vypínat ani
restartovat. Systémoví operátoři tak dostávají do ruky nástroj, který jim při
správě diskového prostoru nabízí podstatně vyšší pružnost.
Při správě jim svěřené hardwarové a softwarové infrastruktury musejí správci
stále hledět vpřed a přemýšlet, jaké potřeby asi bude mít jejich organizace v
blízké či vzdálenější budoucnosti. Dobré plánování je nezbytné také v případě
té části infrastruktury, která slouží k ukládání a uchovávání dat. Některé
dodatečné změny zvolených řešení a nastavení totiž mohou být právě zde velmi
bolestné.
Je zde třeba pečlivě zvažovat mj. i to, kolik je nutné alokovat prostoru pro
jednotlivé oddíly disků, aby to odpovídalo měnícím se potřebám. Pokud je při
procesu přidávání disků nebo rekonfigurace existujícího diskového prostoru
třeba systémy uvést do stavu off-line, případně provádět restart nebo rozsáhlé
zálohování, může být tento proces velmi nepříjemný a zdržující. A není-li
udělán s rozmyslem, může vést i k finančním ztrátám.
Uvedené změny mohou být udělány snáze, pokud je používán software označovaný
jako správce logických diskových svazků (LVM, Logical Volume Manager). Ten
totiž odstraňuje potřebu rebootu, vypnutí a vůbec vyřazení systému z provozu.
Nad hardwarovou vrstvu přidává jednu vrstvu softwarovou, která je schopna si s
rekonfigurací (a následným provozem) poradit.

Různé systémy
Microsoft Windows, Sun Solaris i další unixové operační systémy mají, pokud jde
o správu svazků disků, podobné schopnosti. K dispozici jsou různé produkty,
které se liší v konkrétních vlastnostech, nikoli však v základních principech
činnosti. Tu si objasněme na příkladu linuxových řešení.
Pod Linuxem je jeden LVM realizován prostřednictvím modulu nahrávaného do
jádra, což je podobné řešení jako ovladač zařízení ve Windows. Modul jádra
odchytává diskové funkce volané aplikacemi i systémem a konvertuje je na
operace, které zapisují data na správnou část disku. Funguje jako ovladač
souborového systému, ale nabízí něco navíc.
Podpora pro LVM nebyla v linuxovém jádru zabudovaná až do verze 2.4, byla však
dostupná jako add-on. To jen dokresluje důležitost tohoto řešení pro určitou
skupinu uživatelů především pro ty, kteří chtějí využívat Linux jako podnikové
řešení.
"Je to obecně požadovaná vlastnost, protože je velmi užitečná," říká Chris
Mason, vývojář linuxového kernelu ze společnosti SuSE Linux. "Spousta lidí,
obzvláště ti, kteří používají Windows, o tom mnoho nevědí. Je to určitá vrstva
navíc, o které je třeba se něco naučit, což ovšem mnoho lidí neudělá. Potom,
když se posunou z menšího serveru na větší, nemají nejmenší tušení, jak moc si
mohou usnadnit práci," vysvětluje Mason.

Jak to funguje
LVM vytváří abstraktní vrstvu nad všemi kombinovanými systémy pro ukládání dat
v systému, takže jsou informace o tom, kam se data ve skutečnosti fyzicky
ukládají, ukryty. To umožňuje totální oddělení hardwaru a softwaru. LVM
uchovává data o tom, kde jsou data uložena, ve vlastní tabulce. Zde je uvedeno,
na které skupině svazků i na kterém konkrétním svazku je lze nalézt, přičemž
pro operační systém i aplikace jsou tyto informace nedostupné a nepotřebné.
Nové disky mohou být přidávány za chodu systému (pokud to hardware umožňuje),
přičemž software LVM zajistí jejich přiřazení k logickým médiím předkládaným
vyšší vrstvě. A to vše se děje bez toho, aby se o tom dověděly aplikace v
systému nebo dokonce jejich uživatelé.
Systémy bez LVM nemají onu virtualizační vrstvu. Proto když je třeba více
místa, systém musí být vypnut, nové disky nainstalovány a vybaveny souborovým
systémem, jehož prostřednictvím jsou organizována zapisovaná data. Pokud nový
disk nahrazuje disk starý, původní disk musí být zálohován a nový ze zálohy
obnoven. To zabere spoustu času.
Se systémem LVM jsou fyzické disky organizovány do skupin svazků. Uvnitř těchto
skupin jsou vytvářeny logické svazky, které je možno přirovnat k diskovým
oddílům v systémech bez LVM.
Joaquin Ruiz, viceprezident pro marketing a produktový management společnosti
Sistina Software, která se zabývá mj. vývojem open source řešení LVM pro Linux,
zdůrazňuje, že systém LVM je velmi důležitý především proto, že výrazně
usnadňuje správu ukládacích zařízení.

Správa je klíčová
"Základem je snadná správa," říká Ruiz. "Bez správce diskových svazků je
problém zacházení s daty při ukládání ponechán na vývojáři vaší aplikace,"
vysvětluje. "To potenciálně umožňuje aplikaci dostat se do konfliktu s jinou
aplikací v okamžiku, kdy spolu soupeří o diskový prostor," vysvětluje rizika.
To je podle něj důvodem, proč všechny robustní operační systémy disponují
správcem logických svazků.
"Přidáním podpory LVM se Linux stává více škálovatelným," říká Ruiz. Systém LVM
agreguje informace o fyzických svazcích, což jsou skutečné oddíly disků, a
prezentuje je prostřednictvím souborového systému aplikacím.
Technologie LVM společnosti Sistina je podporována standardním linuxovým jádrem
od verze 2.4. Od toho se odvíjí i její použitelnost v dalších produktech.
Podporují ji balíky Red Hat 7.3 a Red Hat 2.1 Advanced Server, nativně je
zabudována do systému Red Hat 8.0. Je také podporována v SuSE 7.3 i 8.0 a SuSE
Linux Enterprise Serveru 7. Společnost SuSE přitom začala podporovat LVM velmi
brzy přidávala Sistina LVM do všech svých operačních systémů počínaje SuSE
Linuxem 6.3. Podporou LVM disponuje rovněž UnitedLinux verze 1.0.
Brian Stevens, šéf vývoje u společnosti Red Hat, říká, že LVM přispívá k řešení
tří důležitých problémů, které správci IT ve firmách mají: dostupnost, výkon a
spravovatelnost prostoru pro ukládání dat. "Administrátoři ho oceňují, protože
jim dává možnost dobře spravovat systém, umožňuje jim prodloužit dobu, po
kterou jsou systémy v provozu, a neplýtvá místem," říká.
V současnosti operační systém Red Hat Linux Advanced Server neobsahuje LVM
nativně, ale jeho výrobce je partnerem společnosti Veritas Software, která
dodává LVM jako add-on. LVM software bude podle Stevense nativní součástí
uvedeného produktu v nové verzi. Red Hat se podle něj více soustředí na
přidávání podpory dalších vlastností určených pro nasazení Linuxu ve velkých
firmách, jako je podpora široké škálovatelnosti, threadingu a clusteringu. LVM
zde stojí na druhém místě, a to i přesto, že si o něj uživatelé podle Stevense
říkali. "Je to prostě vylepšení, které přineseme v příští verzi," uzavírá
Stevens.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.