Správce peněz a lidských zdrojů

Systém Mzdy a personalistika společnosti KS-program je určen firmám různých velikostí. Společnost KS-program se s...


Systém Mzdy a personalistika společnosti KS-program je určen firmám různých
velikostí.


Společnost KS-program se specializuje na vývoj aplikací pro segment
personálních a mzdových systémů. Námi instalovaný systém pak již svým názvem -
Mzdy a personalistika - nenechá nikoho na pochybách, pro jakou oblast je určen.
Program je řešen modulárně, kdy k hlavnímu produktu Mzdy a personalistika lze
postupně připojit další moduly. Hlavní aplikace pokrývá primární potřeby
kladené na mzdovou a personální agendu - jde především o evidenci zaměstnanců a
o mzdy - doplňkové moduly v podstatě představují PIS (Personální informační
systém), který využijí především manažeři pro lidské zdroje. Hlavními osobami,
které tento systém primárně využijí, jsou mzdové účetní, personalisté a HR
manažeři.

Oblast personální
Základem uspokojivé evidence zaměstnanců a s tím spojené agendy jsou především
číselníky a možnost jejich přizpůsobení, či spíše dokonalost jejich návrhu.
Samotný evidenční list je řešen záložkově, má vynikající strukturu a poskytuje
dobrou orientaci. V "evidenčním listu" zaměstnance jsou k dispozici veškeré
potřebné vstupy a kategorie. Samozřejmě nechybí možnost volby vložit do
evidence i údaje, s jejichž zavedením musí zaměstnanec souhlasit - jako je
například členství v odborech. Nicméně základní pravidla evidence se nezměnila
od dob Rakouska-Uherska, které byť těžkopádné, položilo základy správné
byrokracie, a tak evidenční listy nedoznaly v podstatě kromě přidání několika
kolonek výraznějších změn. V tomto směru se tedy mnoho vylepšit nedá, spíše
něco pokazit, a tomu se tvůrci tohoto programu vyhnuli. Číselníky lze
samozřejmě uživatelsky upravovat. Systém dále nabízí i slovník, pokud bude
nutné přeložit výstupní sestavy a reporty do jiného jazyka.
Primárními uživateli této části budou mzdové účetní. Ovládání a struktura je
velmi jednoduchá a přehledná. Uživatel tak při nejčastěji používaných úkonech
nemusí bloudit hluboko v nabídkách (při práci se v podstatě dokážete pohybovat
maximálně ve třech úrovních menu). Více se "zavrtat" do nabídky vás donutí
pouze nepříliš běžné úkony nebo počáteční nastavení.

Oblast mzdová
Rovněž mzdový modul splnil veškerá naše očekávání a nechybí v něm snad nic, co
zpracování mezd usnadňuje. Lze zde nastavit automatické dopočítávání docházky
podle časového fondu pracovní doby individuálně dle zaměstnance, výpočty prémií
a podílů na základě kolektivní smlouvy, zpětný propočet nemocenských dávek,
provádění dobrovolných a zákonných srážek ze mzdy, propojení s vnitřními
systémy, jako jsou stravovací karty apod. Pro veškeré operace se mzdami jsou
vytvořeny i kontrolní sestavy upozorňující na možné problémy spojené s výplatou
včetně upozornění na zákonné limity (srážky pod životní minimum apod). Celý
systém lze přitom nastavit tak, že ani zpracování mezd ve větší společnost
nevytváří tlak na uživatele.

Moduly PIS
V námi recenzovaném balíku byly implementovány i moduly PIS, které se zaměřují
již k přímému řízení pracovních zdrojů - zaměstnavatel má tak zcela konkrétní
přehled o "hodnotě" zaměstnance. Moduly PIS umožňují uživatelům popis
pracovních míst, vytváření organizační struktury společnosti, evidenci a
automatické plánování školení a lékařských prohlídek, kariérní plány,
hodnocení, evidenci uchazečů, pracovních pomůcek a sociálních benefitů atd.

Závěr
Aplikace Mzdy a personalistika celkově představuje příjemné komplexní řešení, v
případě, kdy vám již nepostačují integrované moduly v některých účetních
programech. Oproti těmto poskytuje efektivnější přehled o zaměstnancích a
využití mzdových prostředků či případně dalších fondů určených pro personální
práci. Výhodou aplikace je pak možnost dotvoření zákaznických úprav a specialit
pro konkrétního zákazníka. Součástí implementace tohoto softwaru je rovněž celá
škála implementačních služeb. Program je navíc postaven na SQL enginu, což
výrazně zjednodušuje jeho případné začlenění do podnikového informačního
prostředí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.