SQL: jak se domluvit s databází

Dotazovací jazyk SQL je dnes standardem pro komunikaci s většinou databází. Jeho znalost je proto nezbytná pro všechny ...


Dotazovací jazyk SQL je dnes standardem pro komunikaci s většinou databází.
Jeho znalost je proto nezbytná pro všechny programátory, kteří vyvíjejí nějaké
databázové aplikace. Vhod přijde i pokročilejším uživatelům, používajícím
nestandardní dotazy, na jejichž vytvoření nestačí vizuální dotazovací nástroje.
Nakladatelství Grada zaplnilo citelnou mezeru na českém trhu, když ve své řadě
Kompletní kapesní průvodce vydalo příručku o SQL.
Již z prvních kapitol je vidět, že autor (Milan Šimůnek) má s databázemi bohaté
zkušenosti. Stručně a srozumitelně zde vysvětluje všechny databázové pojmy,
které jsou používány v dalším výkladu. V druhé kapitole se po krátkém
historickém ohlédnutí seznámíme s možnostmi jazyka SQL.
Mně osobně se velice líbila třetí kapitola, která se věnuje návrhu datové
základny. Pokud sami vytváříme nějakou databázovou aplikaci, je správně
navržená struktura tabulek jednou z nejdůležitějších věcí. A popravdě řečeno, i
mnoho zkušenějších uživatelů dělá v této oblasti chyby. Přečtení této kapitoly
prospěje každému, kdo někdy vytvářel vlastní databázi.
V následující kapitole jsou probírány pokročilejší vlastnosti jazyka SQL, a ty
už nevyužije zdaleka každý. Dozvíme se, jak vytvářet transakce a jak omezovat
přístup uživatelů k databázi. Tím zvládneme dvě techniky, které je vhodné
používat pro zajištění bezpečnosti a konzistence dat. Dále je v kapitole
stručně zmíněna možnost vytváření procedur a triggerů. Závěr kapitoly využijí
zejména ti, kdož pracují s rozsáhlými objemy dat. Dozvíme se zde, jak
optimalizovat datovou základnu z hlediska její velikosti a rychlosti přístupu.
Jsou rozebrány i možnosti zrychlení provádění dotazů.
Zejména pro začínající uživatele je vhodná pátá kapitola, kde je použití jazyka
SQL ilustrováno na množství konkrétních příkladů. Touto kapitolou také končí
výkladová část knihy a začíná podrobná referenční příručka.
O referenční části knihy se nebudu nijak dlouze rozepisovat. Do několika
kapitol je rozdělen vyčerpávající popis všech příkazů jazyka SQL. Samostatná
kapitola je věnována příkazu SELECT, který je nejpoužívanější a jenž má mnoho
volitelných částí. Kromě příkazů nalezneme v referenční části i popis funkcí,
konstant, datových typů a operátorů.
Mezi nejrozšířenější databázové systémy v Čechách patří MS Access a Oracle.
Access je používán zejména pro menší aplikace, oproti tomu Oracle většinou plní
náročnější požadavky. Proto jsem uvítal, že v referenční části jsou popsány i
odlišnosti těchto dvou produktů od standardu SQL.
Závěrem mi nezbývá nic jiného než knihu doporučit všem, kteří potřebují
pracovat s SQL. V knížce naleznete vše velmi rychle a její formát vás přímo
vybízí k tomu, abyste ji nosili stále s sebou. Tomu je přizpůsobena i vazba
knihy, která je šitá, a nestane se tedy, že po pár týdnech práce se rozlepí
hřbet a začnou z něj vypadávat jednotlivé listy.
(Milan Šimůnek: SQL kompletní kapesní průvodce, Grada 1999, 248 stran, 190 Kč)
9 1004 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.