SQL Server nabývá na váze

Nazývat SQL Server 2000 40kilovým slabochem, protože postrádá určité high-endové funkce a vlastnosti, je trochu jako o...


Nazývat SQL Server 2000 40kilovým slabochem, protože postrádá určité
high-endové funkce a vlastnosti, je trochu jako označovat Herkula za padavku,
protože nikdy neběžel maraton. Ne každý silný muž dokáže vykonat jakýkoliv čin
a ne každá firma potřebuje každou funkci z kategorie těch opravdu robustních.
Na SQL Serveru provozovaly svůj byznys malé i velké podniky celá léta.
I tak ale nelze popírat, že SQL Server vždy zaostával za databází Oracle, když
došlo na skutečné podnikové funkce, obzvláště v oblastech vysoké dostupnosti a
při obnově po havárii. Zatímco Oracle splňoval požadavky na obchodně-kritický
24/7 provoz s funkcemi, jako je on-line reindexace, obnovy založené na
snapshotech a fail-over log shipping, SQL Server nemohl zaručit skutečně nulové
procento ztráty dat bez pomoci řešení třetích stran. Pro zákazníky, kteří
takovou ochranu nepotřebovali, nabízel SQL Server solidní databázi s nižšími
licenčními poplatky. Avšak prostoje spojené s údržbou byly součástí jejího
provozování.
Až dosud. Po více než pěti letech věnovaných jeho přepracování SQL Server 2005
nejenže řeší nedostatky na poli vysoké dostupnosti a obnovy po havárii, nýbrž
přináší prudká zlepšení prakticky ve všech oblastech. Úlohy správy byly
zjednodušeny a monitoring a diagnostika byly posíleny. Defaultně uzamčená
konfigurace, šifrování dat a další nové funkce dále posilují bezpečnost. Služby
Analysis Services, Reporting Services a data mining jsou nyní plně integrovány
a jsou vyspělejší. DTS (Data Transformation Services) byly od základu přepsány
a vynořují se jako flexibilnější SQL SSIS (Server Integration Services).
Integrace s Visual Studiem a s .Net/CLR otevírá útroby SQL Serveru .Net a
platformu .Net SQL vývojářům, což znamená, že síla .Net nyní může být
nasměrována k uloženým procedurám, datovým tokům a transformaci, BI aplikacím a
dalším oblastem.
SQL Server 2005 slibuje také lepší výkon. Při tomto testu jsme neprováděli
výkonnostní benchmarky, avšak kromě toho, že umožňuje DBA segmentovat databázi
pro vyvážení zátěže, odvedl Microsoft spoustu práce i na tom, aby zlepšil
správu paměti, strategie indexace a optimalizaci dotazů. Uživatelé v tomto
směru pocítí rozdíl.
Mnohé ze změn v SQL Serveru 2005 povedou k tomu, že SQL vývojářům a DBA zabere
nějaký čas, než se naučí vše potřebné. Jedna klíčová funkce pro vysokou
dostupnost, zrcadlení databáze, je pro praktické účely stále ve verzi "beta".
Microsoft čeká ještě hodně práce, obzvláště pokud jde o integraci a vypilování
mnoha nástrojů SQL Serveru. Extrémní přepracování tohoto produktu od Microsoftu
nicméně zaceluje mezeru mezi SQL Serverem a Oraclem a dělá z SQL Serveru
seriózního uchazeče dokonce i v oblasti velmi rozsáhlých databází pro
nejnáročnější podniková prostředí.

Nový způsob přesouvání dat
SSOS, přepracovaná sada nástrojů pro přesouvání dat a manipulaci s nimi,
nejenomže poskytuje proti DTS vysoce vylepšený výkon, spolehlivost a
funkcionalitu, ale nabízí mnoho nových předpřipravených úloh, které redukují
množství psaní kódu potřebného pro vykonávání nejběžnějších operací včetně
zálohování databází, reindexací tabulek a provádění kontrol integrity. Ještě
důležitější ale je, že SSIS kompletně mění paradigma modelování, jež používá
DTS, neboť logicky rozděluje jeho stavební bloky do separátních komponent
kontrolního toku a datového toku.
Tzv. control-flow containers jsou grafickými reprezentacemi operací, jejichž
vytvoření by jinak zabralo vývojářům desítky řádků kódu a mnoho hodin ladění.
Některé z operací, jež můžete realizovat s novými kontejnery (jmenovitě
Sequence, For Loop a Foreach), dokonce v DTS nemohou být prováděny, nebo by
bylo příliš obtížné je zvládnout.
SSIS rovněž rozšiřuje dosah na různé platformy a nejen na různé databáze.
Například zatímco DTS poskytovalo omezenou viditelnost do OLAP a prakticky
žádnou do data miningu, ty jsou nativně podporovány v SSIS, což znamená, že
můžete zadávat dotazy data miningu, pracovat s pomalou změnou dimenzí a posílat
data, kamkoliv chcete, dokonce i do reportů služeb Reporting Services. Ve
skutečnosti tak SSIS slouží jako most mezi SSAS a SSRS a jakýmkoliv datovým
zdrojem vyhovujícím ODBC.
Konfigurace balíku přestavuje další velké vylepšení. Dovolí vám definovat
určité jeho elementy lokalizaci souborů, databázová spojení, speciální
přihlášení atd. tak, aby byly načítány z externího zdroje (jako je XML soubor)
a aplikovány za běhu. Tato funkce vám umožní nasazovat balíky velmi rychle,
neboť je při přesunutí z jednoho systému na druhý nemusíte měnit; jednoduše
změníte dynamické elementy v konfiguraci, a balík poběží na novém serveru.
V neposlední řadě pak nová integrace .Net zbavuje SSIS jeho závislosti na
omezeních VBScriptu a přenáší seriózní programátory do bohatého světa VB .Net.
Z tohoto důvodu jsou manipulace se soubory a řetězci, matematické operace a
volání Win32 mnohem jednodušší a rychlejší.
Jak byste asi očekávali, zvýšený výkon a flexibilita SSIS přicházejí za cenu
vyšší složitosti. SSIS vyžaduje poměrně hodně pozornosti, avšak poté, co se jej
naučíte používat, změní SSIS způsob, jímž vaše společnost přemýšlí o svých
datech. Systémy, které předtím nebyly schopny komunikovat, jsou nyní perfektně
integrovány a za nimi stojí plná síla .Net. Operace natahování komplexních dat
do datových skladů a nesourodých systémů zaberou zlomek času potřebného na
jejich vytvoření, provedení a podporu. Další komplikované úlohy mohou být
taktéž provedeny mnohem rychleji, což znamená, že konečné termíny budou plněny
snáze a projekty nebudou zdržovány kvůli omezené funkcionalitě DTS a způsobu,
jímž musejí být operace spojeny dohromady.

Maximální DBA
Microsoft také provedl dramatické změny ve svých nástrojích pro správu, přičemž
nahradil Enterprise Manager a Query Analyzer novým SSMS (SQL Server Management
Studio). SSMS slouží jednak jako databázová příkazová řádka, s níž můžete
vykonávat úlohy typu vytváření databází a správa uživatelských účtů, jednak
jako nástroj používaný pro psaní databázového kódu. SSIS a Profiler byly z
tohoto sdružení vynechány.
Tyto změny uživatele zcela neuspokojí. Pro začátek provádění normálních
dotazovacích úloh, například prohlížení prováděcích plánů či dokonce pouhé
provádění dotazů, je mnohem pomalejší. Obrazovky se mohou docela často dostat
do stavu, kdy nepodávají žádnou odezvu, zatímco dotazy běží. Déle také trvá
získání prováděcích plánů, což někdy způsobuje, že se okno "zasekne". Microsoft
také změnil layout prováděcích plánů, takže ty rozsáhlejší jsou hůře čitelné.
Oblíbené klávesové zkratky byly odstraněny a klikání pravým tlačítkem na pohled
což dříve dovolovalo jeho editaci vás nyní zavede přímo do programu Query
Builder. Spoustě databázových administrátorů (DBA) se to nebude líbit.
Ovšem tyto obtíže jsou výrazně převáženy celkově bohatšími možnostmi správy.
Jedním z míst, kde Microsoft nad očekávání uspěl, je správa chybových logů SQL
(SQL error logs). SSMS je nejenže zobrazuje, ale kombinuje je s logy událostí v
NT ve stejném poli, čímž databázovým administrátorům umožňuje pohled na všechny
relevantní informace na jednom místě. Když už se bavíme na téma kombinovaných
logů, je na místě zmínit vylepšení Profileru, který nyní kombinuje SQL trace
logy s logy Perfmon. To výrazně zjednodušuje korelování výkonnostních čítačů se
specifickými dotazy. Ve skutečnosti je velmi snadné najít přesně to, co
hledáte, neboť vše, co musíte udělat, je klinout na výkonnostní špičku
(performance spike) v logu Perfmon, a to vás automaticky přenese na relevantní
místo v logu Profileru.
V srdci nových možností správy SQL jsou pohledy DMV (Dynamic Management Views)
a funkce, které dávají administrátorům mnohem hlubší náhled do databázových
operací. Microsoft dříve skrýval hlubší aspekty databáze, avšak vyhovění
požadavkům spravování rozsáhlých databází znamená poskytnout databázovým
administrátorům větší kontrolu. DMV poskytují větší viditelnost do paměti,
použití indexů, tabulkových statistik, serverových statistik, bezpečnosti atd.
Tolik věcí, jež jste dříve nemohli vidět vůbec, je nyní na dosah ruky.
Kromě toho dostávají DBA předem připravené reporty týkající se detailních
databázových a serverových statistik včetně změn schémat, využití paměti a
indexů, spotřeby zdrojů, blokování a spoustu dalších. SSMS spoléhá v rámci této
funkcionality na SSRS. Zde jsme zjistili, že někdy uvízne (zamrzne), když
předkládá report o zaneprázdněném serveru nebo o rozsáhlé databázi s množstvím
objektů. Jsme také trochu rozčarováni tím, že Microsoft neposkytnul RDL (Report
Definition Language) kód. Nemůžeme tak měnit layouty předpřipravených reportů a
nemůžete ani přidávat své vlastní reporty nebo nastavovat předplatné, jako to
lze běžně dělat v SSRS. Reporty nicméně můžeme manuálně exportovat do Excelu
nebo PDF.
Jedním z klíčových cílů z hlediska designu bylo pro SQL Server 2005 důkladnější
zabezpečení ihned po jeho instalaci. Aby byla redukována oblast vystavená
útokům, byly nejnebezpečnější funkce vypnuty, dokud je databázoví
administrátoři nespustí. To jistě pomůže, ale žádný zázrak pro zkušené
administrátory, kteří většinou mají napsány své uzamykací skripty, to
neznamená. Skutečně významná bezpečnostní vylepšení se točí kolem správy hesel
a přidělování práv. Nativní SQL hesla mohou být nyní nastavena tak, aby
respektovala politiky hesel ve Windows, což znamená, že můžete vyžadovat, aby
vaše SQL hesla disponovala stejnými politikami pro sílu hesel, exspiraci,
historii, práh citlivosti a dobu trvání uzamčení a věk jako účty ve Windows. Od
uživatele můžete dokonce vyžadovat, aby si heslo změnil při příštím přihlášení.
Další důležitá bezpečnostní vylepšení zahrnují větší kontrolu nad změnami
schémat (která je diskutována níže u vylepšení tvorby kódu) a schopnost
šifrovat data na úrovni sloupců.
SQL Server 2005 také přináší některé vzrušující nové funkce pro zvýšení
dostupnosti a zajištění plynulejší obnovy po havárii. V oblasti HA (vysoké
dostupnosti) představil Microsoft zrcadlení databáze a provedl některé důležité
změny týkající se replikace. Nyní mohou být změny schémat replikovány
předplatitelům automaticky; DBA už nemusí spoléhat na ručně spouštěný kód.
Snapshoty už nemusejí být po poruchách restartovány, nýbrž budou automaticky
dokončeny po odstranění chyb v síti nebo jiných závad, což dovoluje zavést
požadovaný HA scénář mnohem rychleji. Také replikace logických záznamů
umožňující definovat tzv. rodičovská a dětská data, která budou buď replikována
společně, nebo vůbec, zajišťuje konzistentnější HA scénáře a eliminuje logické
chyby na straně předplatitele.
Zrcadlení vám dovoluje specifikovat databázi na jiném serveru, která má být
udržována v synchronizaci s primární databází. To zajišťuje automatický
fail-over na zrcadlený server, pokud dojde k poruše toho primárního, díky čemuž
SQL Server poprvé poskytuje HA scénář s nulovou ztrátou dat. Tato konfigurace
může být pro aplikace a sítě nákladná, takže budete muset provést důkladné
testování, nicméně je konečně k dispozici. Vezměte nicméně na vědomí, že
mirroring v této verzi zatím nepatří mezi produkční funkce. Microsoft dodává
SQL Server 2005 se zrcadlením ve vypnutém stavu a tato funkce zatím není
podporována.
Zrcadlení probíhalo v našich testech solidně, přičemž fail-overy 100GB databáze
proběhl bez problémů. Monitoring týkající se zrcadlení je ovšem stále velmi
primitivní, sestávající z pouze malého počtu DMV a čítačů výkonu. Není tak
zvlášť jednoduché zjistit, kolik dat bylo replikováno, jak daleko je sekundární
systém za primárním nebo jaké jsou náklady na replikaci. Obtížnost vztahující
se k získání viditelnosti do procesu bude pro někoho možná nepříjemná.
Co se týká obnovy dat po havárii, SQL Server 2005 odstraňuje prostoje nezbytné
při obnovování zálohy. Nová schopnost on-line obnovy uživatelům dovoluje začít
v databázi pracovat hned, jak se objekty stávají dostupnými. V případě SQL
Serveru 2000 musí být provedena obnova celé databáze před tím, než bude
zpřístupněna uživatelům. Vezmeme-li v úvahu čas, který zabere kompletní obnova
databáze o objemu několika terabajtů, mohly by on-line obnovy znamenat výrazný
rozdíl mezi produktivním provozem a situací, kdy jste na celé hodiny ochromeni.
Podobně nyní můžete zajistit i opravu poškozené databáze s menším dopadem na
uživatele. Obnova na úrovni stránek (page-level restore) dovoluje získat
jedinou poškozenou stránku bez omezení dostupnosti zbytku databáze.

Vývoj pro nový věk
Vylepšení týkající se kódu mohou být rozdělena do dvou základních kategorií: ta
pro vývojáře a ta pro databázové administrátory. Odhlédneme-li od integrace
.Net/CLR, pravděpodobně nejvýznamnější jsou pro vývojáře CTE (Common Table
Expressions). Kromě elegantního řešení problému rekurzivních dotazů, do nichž
jsme se nedostali, umožňují CTE vývojářům zjednodušit kód použitím vkládaných
definic dotazů na místo pohledů nebo odvozených tabulek. CTE nejenže
zjednodušují komplexní dotazy, ale vykonávají totéž jako odvozené tabulky,
takže při jejich implementaci nevzniká žádná dodatečná režie.
Další důležité vylepšení: Klauzule TOP, která dovoluje definovat, že je vrácen
pouze určitý počet z množiny výsledků (například 10 nejlepších obchodníků podle
příjmů), nyní umožňuje použít parametr jako argument. Možná se to nezdá tak
důležité, ale je to jeden z těch případů, kde relativně malá změna může
znamenat obrovský rozdíl při úsilí vývojářů. V krátkosti, namísto nutnosti
zahrnout do kódu statickou hodnotu (například TOP 10) můžete nyní začlenit
proměnnou, čímž uživatelům umožníte za běhu tvorbu reportů TOP 10 nebo TOP 100
(nebo s jakýmkoliv jiným počtem, který požadují).
Mezi další příjemné novinky určené pro vývojáře patří klasifikování (ranking)
tvorba vzorků náhodných dat (random data sampling), pivot/ /unpivot, synonyma,
mnohem bohatší možnosti ošetření chybových hlášení (error handling) a
bezpečnostní kontext pro kód (code security kontext). Mnozí vývojáři se
zaradují také nad tím, že SQL Server 2005 nabízí nativní schopnosti ukládání
XML. Jak jsme již dříve zmiňovali (např. při srovnání možností zpracování XML u
předních databází v CW 32/2004), SQL Server 2000 se omezoval na "sešrotování"
XML do relačních dat, což je těžkopádný proces, který selhává, pokud jde o
zachování hierarchií XML. Nyní můžete XML importovat do sloupce a následně
nejen provádět nativní XML dotazy, ale také jej indexovat pro rychlé operace
vyhledání/vyvolání.
Ani administrátoři databází nebyli při revoluci týkající se tvorby kódu
opomenuti. Několik změn v kódování jim dává takové možnosti správy z příkazové
řádky, jaké nejsou přístupné přes Management Studio. Obzvláště jedna z nich,
DDL (Data Definition Language), nejenže změní způsob, jímž DBA dělají svoji
práci, ale umožní také jejich CEO mnohem lépe spát. DDL triggery se spouštějí,
kdykoliv se objeví změny ve schématu databáze, a mohou být definovány pro téměř
jakýkoliv typ objektu na serveru nebo v databázi, čímž napomáhají tomu, aby se
nechtěné změny staly minulostí.
Indexace je vždy velmi těžko postižitelným předmětem v každém rušném produkčním
prostředí. DBA musejí udržovat databázi; produkční manažeři nechtějí přerušovat
provoz. On-line indexace DBA umožňuje vytvářet nebo přebudovávat indexy bez
toho, aby musely databázi uvést do stavu off-line. Index je vytvořen paralelně
k tabulce a poté aplikován, jakmile je vytvořen. Samozřejmě, musíte brát na
vědomí své zdroje, avšak tato funkce výrazně zvýší dostupnost pro firmy, jež
potřebují být v provozu nepřetržitě (24/7). Databázoví administrátoři na ní
mohou kontrolovat i úroveň zamykání používaného operacemi indexování.

Ne jako OLAP vašeho otce
Sada BI nástrojů SQL Serveru 2005 obsahuje SSAS (SQL Server Analysis Services),
SSDM (SQL Server Data Mining) a SSRS (SQL Server Reporting Services), z nichž
jsou všechny konečně navrženy tak, aby pracovaly dohromady a odpovídaly vašim
požadavkům kladeným na inteligenci. SSAS vypadá už nyní docela dobře, zejména
díky mnoha vylepšením použitelnosti. Nový průvodce Business Intelligence Wizard
přichází nabitý předpřipravenými řešeními běžných problémů. Konverze měn,
semi-součtové míry (semi-additive measures) a na čase založené kalkulace jsou
jen několika příklady situací, které tento průvodce nabízí.
SSAS přichází s jednou velmi důležitou strukturální změnou UDM (Unified
Dimensional Model). Je obtížné UDM plně pochopit, dokud s ním nepracujete, ale
v podstatě poskytuje most mezi klienty, jako je Excel, a jakýmkoliv počtem
heterogenních datových zdrojů. Nebo jednoduše řečeno, sedí mezi vámi a těmito
zdroji a poskytuje vám pohled na data, který vyžadujete. UDM přináší několik
důležitých změn do způsobu, jakým budete pracovat s SSAS. Jednou z nich je
možnost disponovat více tabulkami faktů, přičemž ve skutečnosti je vám dostupné
celé relační schéma. UDM eliminuje potřebu virtuálních kostek a virtuálních
dimenzí, přičemž poskytuje nejenom rozšířenou funkcionalitu, ale i mnohem
jednodušší model, s nímž budete pracovat.
Jednou z našich absolutně nejoblíbenějších nových funkcí je proaktivní caching.
Tento mechanismus dovoluje nastavit metriky, které určují, kdy budou vaše data
obnovena. To lze provést několika způsoby, ale jedním z těch lepších patří
definování kostky, která má být obnovena, pokud se změní základní data. Data
jsou obnovována na úrovni oddílů a je mnoho možností, jak vyvážit výkon a
latenci.
SQL Server Data Mining vyrostl ze zdánlivého experimentu do plnohodnotné
aplikace. Zatímco SQL Server 2000 disponoval dvěma algoritmy pro zrcadlení
jednoduchý clustering a jednoduché rozhodovací stromy, SQL Server 2005 jich má
deset. Stejně tak má i 25 nových vizualizací a vizuálních editorů dotazů.
Všechny z těchto nástrojů výrazně usnadňují vývoj i práci s modely pro data
mining. Neřekli bychom, že Microsoft zcela dosáhl svého cíle přesunout data
mining do rukou neprofesionálů, avšak používá se jednodušeji než nástroje pro
dolování dat třetích stran.
S novou SSRS verzí odstranil Microsoft většinu nepříjemností ohledně psaní a
distribuování reportů. Snad nejdůležitější vylepšení představuje Report Builder
nové webové rozhraní, jež koncovým uživatelům dovoluje psát a publikovat své
vlastní reporty.
Ovládací prvky Report Builderu vývojářům umožňují začlenit reporty do aplikací.
Spolu s touto žádoucí schopností zahrnuje Report Builder také podporu pro
zákaznické ovládací prvky, které vývojářům (s největší pravděpodobností
výrobcům třetích stran) dovolují rozšířit funkcionalitu SSRS.
SSRS rovněž obsahuje menší vylepšení, jež koncoví uživatelé shledají
prospěšnými. Jedním z nich jsou víceznačné parametry, které jim umožňí zapsat
více než jednu hodnotu (kupříkladu několik prodejních regionů) do jediného
parametru. Tato funkcionalita dříve spoléhala na vkládání omezených elementů do
jediného parametru a poté jejich analýzu a rozebrání do jednotlivých entit v
databázi. K dalším příjemným doplňkům patří interaktivní třídění, které
uživatelům umožňuje měnit třídicí kritéria sloupců v jejich reportech a výběr z
kalendáře (calendar picker); například vybrat datum z pop-up kalendáře, namísto
aby jej museli psát.
Z pohledu vývojářů SSRS spolupracuje přímo se SSAS a SSIS, přičemž je obě
využívá jako datové zdroje. To představuje velký krok kupředu, neboť u
současného SSRS se mohou uživatelé, aby vyprodukovali jakýkoliv počet reportů
jakýmkoliv počtem způsobů, držet předem daných procesů. Samotná integrace SSIS
vám dává schopnost natáhnout data z více zdrojů včetně těch připojených z
jiných databází, webových služeb, RSS feeds, SSAS a archivů pro data mining.
Možnosti jsou neomezené.

Seznam přání
Co bylo v této verzi vynecháno? Mnozí vývojáři a databázoví administrátoři se
těšili na IntelliSense pro tvorbu T-SQL kódu. Mnozí také žili v naději, že
dostanou k dispozici nějaký typ centralizovaného archivu kódu. Jsou zde sice
šablony, ty jsou však typicky umístěny na klientech; DBA a vývojáři je nejsou
schopni jednoduše vytáhnout z centralizovaného on-line zdroje. SSIS znamená
velké zlepšení oproti DTS, ale stále to není skutečný ETL server, což znamená,
že nadále využívá zdroje serveru, na němž balík běží. A konečně, Microsoft
nenabídl odpověď na gridové řešení Oraclu, které umožňuje spojovat do clusteru
více databázových serverů za účelem vyvažování zátěže a zajištění fail-overu a
spravovat je jako skupinu. To je poslední velkou výhodou, již může Oracle proti
SQL Serveru uplatňovat.
Kdo by měl upgradovat a kdy? Firmy, které by měly o upgradu uvažovat ihned za
předpokladu, že byly jejich aplikace certifikovány pro novou verzi a migrace
nepovede ke zrušení jejich kontraktů na podporu, jsou ty, které potřebují
skutečnou 24/7 dostupnost, intenzivně spoléhají na DTS nebo potřebují vyhovět
požadavkům auditů na základě normy Sarbanes-Oxleyova zákona. Vítanou úlevu
přinášejí další vylepšení SQL Serveru 2005 týkající se replikace, on-line
indexace, parciálních obnov a (v brzké době) zrcadlení databází.
Jestliže jste dosáhli hranice možností, které nabízí DTS, konverze na SSIS vám
skutečně pomůže usměrnit a zjednodušit operace, i když možná nenabídne takovou
jednoduchost, jakou byste si přáli. Nezbytné nicméně bude správné plánování.
Nejlepší cestou v tomto případě bude nasazení dedikovaného SSIS serveru a vaše
balíky upgradovat jeden po druhém. Tato metoda vám dá možnost upgradovat a
testovat mimo dobu provozu databáze.
Jestliže přemýšlíte, jak vyhovět legislativě, nové bezpečnostní funkce a DDL
triggery udělají ve vaší databázi velmi rychle pořádek. Přesto opět podotýkáme,
že implementace politik pro hesla může ve vašem prostředí způsobit i nějaké
nepříjemnosti, takže i tady pečlivě plánujte.
Pro firmy, které uvedené problémy netíží, nabízí SQL Server 2005 mnoho jiných
důvodů, aby o něm uvažovaly. SQL Server 2005 je excelentní verzí databáze,
která společnosti Microsoft získá skutečný respekt na trhu high-endových
sytémů. Nástroje SQL Serveru nyní vedou před Oraclem a DB2 v téměř každé
oblasti včetně správy, monitoringu a obzvláště vývoje a z těchto tří výrobců se
Microsoft jeví jako ten, který klade největší důraz na jejich zlepšování. Možná
by vývojáři zmíněných firem měli vzít činky do rukou.


Microsoft SQL Server 2005
Databázové systémy
SQL Server 2005 nesmírně zlepšuje možnosti na všech frontách včetně vývoje,
integrace, správy a BI. Firmy budou schopny databáze provozovat bezpečněji,
lépe spravovat své prostředí a konečně vytvořit skutečnou platformu pro
nepřetržitý (24/7) provoz. Mezi nové funkce patří parciální obnovy, které
umožní, aby byly databáze po poruchách on-line zpřístupněny rychleji, nebo
zrcadlení (ačkoliv ještě není oficiálně podporováno), jež poskytne automatický
fail-over pro log shipping scénáře.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.