Stáhněte si z Internetu: DiskBase

Udělejte si pořádek ve své knihovně! Tím nemyslím klasickou polici, nýbrž knihovnu souborů, tedy programů a dat ul...


Udělejte si pořádek ve své
knihovně! Tím nemyslím klasickou polici, nýbrž knihovnu souborů, tedy programů
a dat uložených na discích CD-ROM. Je celkem lhostejné, jaká archivační média
používáte, ale toto dnes nejběžnější archivní médium nabízí 650 MB, což už může
být pěkná řádka souborů. Není sice velkým problémem vyměnit jeden disk za jiný,
ale prohledávání řádově desítek disků CD-ROM už může být poněkud únavné.
Na Internetu lze najít řadu programů, které data indexují a nabízejí vyhledání
požadovaných souborů dle různých kritérií. Jedním z nich je program QuickDir,
nyní již ve verzi 5.09. Existuje anglická a česká verze programu a to jak pro
16bitové Windows 3.x, tak pro 32bitové 95/NT. Z uživatelského hlediska by mezi
nimi neměl být větší rozdíl (shodná struktura vytvářené databáze), rozdílem je
podpora dlouhých jmen u verze 95/NT a další vývoj této 32bitové verze.
Program nemá zvláštní hardwarové nároky, které by již nevyžadoval použitý
operační systém, ze zkušenosti však zdůrazňuji, že rychlost mechaniky CD-ROM je
při vytváření databáze nového (nebo přidávaného) disku zcela zásadní (zkoušel
jsem mechaniky 2 a 16rychlostní).
Autor uvádí tato omezení programu verze 5.0: maximální počet disků v databázi
(včetně smazaných) je 10 000, maximální možná velikost popisky 32 kB a
maximální počet vyhledaných položek je 16 000. Omezení by však podle autora
měla být v dalších subverzích 32bitové verze odstraňována. K tomu bych dodal,
že položka "popiska" je velmi užitečná, je možné do ní vložit jakákoliv data,
podle kterých lze poté vyhledávat.
Příjemná je možnost prohlížet (a ukládat) obsahy komprimovaných souborů.
Program umí číst formáty ZIP (testovány v. PKZIP DOS 1.02, 1.1, 2.04g, PKZIP
Win 2.50, WINZIP 6.2, NC 4.0), ARJ (testovány ARJ 2.0, 2.41, 2.50, 2.55), RAR
(RAR 2.0, WINRAR 2.0), LZH (LHARC 1.13c, LHICE 1.14, LHA 2.10), starší ARC, AR6
(Manažer 602), starý Backup (MS), MS Backup (původně Norton Backup převzatý do
MS-DOSu) pro DOS (nikoliv však verzi pro W95), Norton Backup 1.2 DOS a starý
PC-Tools Backup.
Program lze spustit s parametry připravit různé zástupce a využít řadu
parametrů pro zautomatizování činnosti např. pro rychlé přidání obsahu dalšího
média do databáze nebo vyhledání souborů vyhovujících určitému řetězci atd.
Aplikace obsahuje funkci Export databáze pro vytvoření nové s okopírováním
vybraných disků. Tak lze např. databázi rozdělit na více databází a vybrané
disky smazat. Exportovat lze pouze do formátu QuickDir, stejně tak nelze
provádět export z databáze nastavené pro čtení. Import umožňuje zkopírovat
disky z vybrané databáze do aktuální a umí číst zase pouze z formátu QuickDir.
Ještě k názvu: program byl původně pouze v české verzi označené QuickDir. Na
Internetu je však starý prográmek stejného jména. Proto nese anglická verze
označení DiskBase. Tento název prý na Internetu také existuje, je ale zřejmě
tak starý a nezajímavý, že autor již název kvůli tomu neměnil.
8 0732 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.