Stáhněte si z Internetu: HP Web PrintSmart

Web PrintSmart umožňuje uživateli předdefinovat jednotný formát, v němž se budou tisknout vybrané webové stránky....


Web PrintSmart umožňuje uživateli předdefinovat jednotný formát, v němž se
budou tisknout vybrané webové stránky.
Pokud se o Webu řekne, že není WYSIWYG, zpravidla se tím míní, že se v
prohlížeči stránka může zobrazit jinak než ve webovém editoru. Původní význam
pojmu se však vztahoval spíše k vazbě dokument na obrazovce dokument na
tiskárně. I tady je prostředí WWW z hlediska uživatele nepřívětivé, podobu
vytištěného hypertextového souboru je možné ovlivnit (skoro) jen navolením
velikosti písma v prohlížeči.
Program PrintSmart společnosti Hewlett-Packard má za cíl tento stav změnit.
Jeho pomocí si můžete vytvořit jakési vlastní noviny; vaše oblíbené WWW
stránky získají (respektive, měly by získat) jednotný design. Program se může
"tvářit" buď jako další lišta browseru, nebo jako samostatná aplikace. Z
ilustračního obrázku je vidět, že v tom případě má aplikace podobu někde mezi
grafickým editorem, textovým editorem a souborovým manažerem.
PrintSmart umožňuje nastavit, jaké dokumenty se mají tisknout, dává uživateli
rozsáhlé možnosti ovlivnit jejich finální podobu (definice stylů písma),
doplnit různé anotace a odkazy na zdroje, pro tisk stránek chráněných jménem a
heslem lze tyto parametry zadat přímo do aplikace PrintSmart. K zajímavé
vlastnosti patří kupř. možnost nastavit maximální velikost obrázku, do které
se grafický prvek ještě tiskne. Aplikace má v sobě navíc i možnosti
vyhledávání a třídění (funkce Search and Mark for Printing).
Nyní k nevýhodám programu: aplikace si nepříliš dobře rozumí s češtinou.
Soubor ke stažení má cca 3 MB, software je sice zadarmo, ale ukrátí zájemci
život nutností absolvovat únavné registrační procedury spojené s vyplňováním
řady formulářů. PrintSmart také nespolupracuje se všemi tiskárnami. K
největším nevýhodám pak patří komplikované rozhraní, program není uživatelsky
přívětivý a neudělá mnohdy to, co by od něj člověk čekal.
Pokud přesto doporučuji věnovat programu pozornost, je to především kvůli
prorůstání Internetu a tištěných médií. Možnost nadefinovat si své vlastní
síťové noviny (a číst je v tištěné podobě) je v této souvislosti jistě
zajímavá a dobře dokumentuje probíhající konvergenci.
8 1477 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.