Stáhněte si z Internetu: WebPainter SE

Animujeme Web Animované obrázky se stávají populární součástí webových stránek, a tak se na trhu objevuje ta-ké s...


Animujeme Web
Animované obrázky se stávají populární součástí webových stránek, a tak se na
trhu objevuje ta-ké software specializovaný právě na tvorbu drobných animací
pro Web. Mezi takové aplikace patří i WebPainter firmy Totally Hip Software
(http://www.totally hip.com). S uvedením jeho verze 2.0 firma částečně uvolnila
předchozí verzi k volnému používání, a tak si můžete pod názvem WebPainter SE
(Special Edition) vyzkoušet vlastnosti tohoto animačního softwaru. WebPainter
je dostupný ve verzi pro Macintosh a PC s Windows.
Malujeme
WebPainter SE je ve své podstatě malovací program s vestavěnou podporou pro
skládání obrázků do jednoduchých animací a jejich ukládání v řadě datových
formátů. Pro kreslení obrázků lze používat neměnné pozadí a jednu vrstvu, ve
které se tvoří vlastní animace. K dispozici jsou běžné malovací nástroje, jako
je tužka, štětec, sprej, nálevka, případně guma. Časy dětství připomene nástroj
"prst", kterým lze obrázek rozmazávat a tím mu dodat přirozenější vzhled.
Kromě malovacích nástrojů jsou k dispozici i pomůcky známé z rýsovacích (draw)
programů, jako je kreslení čar, obdélníků, mnohoúhelníků a oválů, které lze
případně nechat vyplnit zvoleným vzorem nebo gradientem. Po vložení je takový
objekt převeden do podoby malby a dále s ním lze manipulovat pouze jako s
malbou.
Do obrázku lze vkládat také text a to v libovolném písmu, které je v systému
přítomno. Po vložení se text převádí na malbu, zajímavá je při tom možnost
anti-aliasingu, zlepšující čitelnost písmen na počítačových monitorech.
S vytvořeným obrázkem lze dále manipulovat tak, že se jeho část označí a potom
ji lze zrcadlově překlopit, rotovat po 90? přírůstcích nebo vystřihnout a
vložit na jiné místo.
Animujeme
WebPainter slouží primárně pro tvorbu jednoduchých animací, a tak místo abyste
kreslili obrázek jeden, vytváříte zde vlastně posloupnost obrázků. Anima-ci
bohužel musíte vytvářet ručně, políčko po políčku, i když jsou k dispozici
nástroje, které to usnadňují. Při kreslení jednoho políčka animace si například
můžete v průhledu zobrazit také políčko předcházející, resp. následující, dále
lze do obrázku vložit referenční bod případně síť, od které lze odvozovat
polohu pohybujícího se předmětu. Dobře tady poslouží také schopnost odděleně
nakreslit pozadí, které je po celou dobu animace neměnné. Cenná je i možnost
snadno měnit pořadí políček v animaci metodou táhni a pusť, případně políčka
přidávat, duplikovat i ubírat z libovolné pozice. Samozřejmě, že lze animaci
přímo v programu také přehrávat.
WebPainter ukládá rozpracované animace ve vlastním formátu, k dispozici je ale
celá řada importních a exportních filtrů. Animaci tak lze uložit jako animovaný
GIF, což je na Webu asi nejčastější formát, ale také jako sadu jednoduchých
GIFových nebo PICTových obrázků. Dále jsou podporovány formáty PICS a QuickTime
a animaci lze exportovat i v podobě dat pro multimediální přehrávač Sizzler,
dostupný jako zásuvný modul pro Navigator, ActiveX komponenta, Java program
nebo Live Object pro OpenDoc.
Další verze
V zatím poslední verzi 2.0 autoři výrazně přepracovali uživatelské rozhraní
programu, které je nyní přehlednější a konsolidovanější.
Přibyly také další kreslicí nástroje usnadňující právě tvorbu animací. Patří
mezi ně možnost část obrázku libovolně rotovat, naklánět, měnit její velikost
nebo přidat perspektivu. Demo-verzi lze opět nahrát na webovém serveru firmy,
kde lze také elektronicky objednat verzi plnou.
Výraznějších změn, jako je poloautomatická tvorba animací nebo možnost kreslit
do více vrstev, se dočkáme v polovině roku, na kdy je plánováno uvedení další
verze programu.
8 0281 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.