Stalo se v sítích

Interface pro ISDN BRI (Basic Rate Interface), 4portový ethernetový hub, IP-router a dva analogové hlasové/faxové porty v...


Interface pro ISDN BRI (Basic Rate Interface), 4portový ethernetový hub,
IP-router a dva analogové hlasové/faxové porty v sobě obsahuje nový modem
OfficeConnect ISDN LAN od firmy 3Com. Tento produkt je speciálně určen pro
splnění komunikačních požadavků menších podniků, kterým umožňuje snadno
vzájemně propojit jejich počítače a ty následně připojit k Internetu nebo k
jiné síti. Novinka obsahuje také DHCP (Dynamic Host Control Protocol) server,
umožňující flexibilní přidělování IP adres, NAT (Network Address Translation)
pro připojení více uživatelů lokální sítě k Internetu prostřednictvím jedné IP
adresy, a DNS (Domain Name Server). K jeho dalším přednostem, které jsou
ostatně u řešení určeného pro malé podniky nezbytné, patří snadná instalace a
nenáročnost na správu. Cena tohoto produktu byla stanovena na 499 dolarů.
Podstatně levnější telefonování nabízí v deseti evropských zemích telefonní
společnost NETnet. Její služby jsou zaměřeny především na malé a střední
podniky, které potřebují často volat do zahraničí, ale také na uživatele
mobilních telefonů. Firma NETnet sama nevlastní žádné linky, ale
prostřednictvím smluv s ostatními operátory směruje hovory svých zákazní-ků
vždy po těch nejlevnějších cestách. Zájemcům o tuto službu připojí k jejich
telefonu malý počítač, tzv. NETnet router, který vybírá optimální cestu pro
uskutečňované hovory. Pro volajícího je toto řešení zcela transparentní.
Zpětného volání (call-back) pak využívá další služba této společnosti nazvaná v
Německu TELESPAR. Ta je určena spořivým uživatelům mobilních telefonů. V tomto
případě volající vždy zavolá na určené telefonní číslo TELESPARu a po prvním
zazvonění hovor přeruší. Vzápětí mu počítač NETnetu zavolá zpět a umožní mu
volat kamkoli v Německu za podstatně nižší sazbu. Společnost NETnet působí
kromě Německa např. také ve Francii, Řecku, Itálii, Norsku nebo Švýcarsku.
Robustní switch určený pro připojení velmi výkonných pracovních stanic k síti
ATM představila společnost FORE Systems. Novinka nesoucí označení ES-4810
vychází z osvědčeného modelu ES-3810, je však určena především pro velké
podniké sítě a mission-critical aplikace s velkými požadavky na šířku
přenosového pásma, jakými jsou např. CAD (Computer Aided Design), DTP (Desk Top
Publishing), výkonné databáze pracující na principu client/server nebo programy
obsluhující nějaké zařízení a tedy vyžadující práci v reálném čase. Jeden
přepínač ES--4810 je schopen podporovat až 256 ethernetových portů a až 96
portů pro Fast Ethernet.
Nový nástroj pro zabezpečení sítí s názvem Net Tools Secure představila
společnost Network Associates. Novinka je schopna zajistit antivirovou ochranu,
šifrování přenášených dat, autentizaci uživatelů, správu systémových politik a
funkce firewallu včetně detekce neoprávněných průniků do systému. V této
souvislosti jistě neuškodí připomenout, že jednotlivé prvky nabízeného balíku
vycházejí z několikaletých zkušeností firem, jejichž sloučením společnost
Network Associates vznikla tedy známého vývojáře antivirů MC Afee Associates,
výrobce síťového software Network General a vývojáře známého šifrovacího
produktu PGP (Pretty Good Privacy) nesoucího stejný název. Zděděné zkušenosti
využila společnost Network Associates k vytvoření kompaktního bezpečnostního
produktu se snadnou centrální správou.
Trh mobilních telefonů se rozhodla svou čipovou sadou pro GSM oslovit
společnost Rockwell Semiconductor. Její první produkty na tomto tržním segmentu
pokrývají oblast telefonů GSM 900, přičemž samozřejmou součástí je též
odpovídající podpůrný software a dokumentace. Nové čipy se podle výrobce
vyznačují velmi nízkou spotřebou elektrické energie, 32bitovou architekturou a
minimálním počtem externích komponent potřebných k sestavení kompletního
mobilního telefonu.
(pen)
8 0741 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.