Stalo se v sítích

Nový print server schopný pracovat i ve 100Mb ethernetové síti uvedla na náš trh firma TPC, která zde zastupuje společ...


Nový print server schopný pracovat i ve 100Mb ethernetové síti uvedla na náš
trh firma TPC, která zde zastupuje společnost CNet. Ether P400, jak se produkt
jmenuje, podporuje Windows NT, Windows 95, NetWare, Unix a AppleTalk. Vyznačuje
se mj. i snadnou konfigurovatelností v prostře-dí Windows nebo nejnovejší verzí
MIB-II (pro SNMP management).
Svou vizi budoucího vývoje bezdrátové konektivity pro osobní a podnikatelské
mobilní přístroje zveřejnily společnosti Ericsson, IBM, Intel, Nokia a Toshiba.
Navrhují techniku s kódovým označením "Bluetooth", k jejímuž formování společně
přispívají členové zvláštní stejnojmenné zájmové skupiny (Bluetooth Special
Interest Group, SIG) založené počátkem roku 1998. Bluetooth využívá pro výměnu
informací na krátkou vzdálenost rádiového spojení a umožňuje bezdrátovou
konektivitu mezi mobilními telefo-ny, mobilními PC, ručními počítači a dalšími
periferiemi. Rádio bude pracovat na globálně dostupné "volné" vlnové délce 2,45
GHz ISM, což cestujícím uživatelům umožní jeho využití po celém světě.
Bez směrovačů a klasického protokolu X.25 se obejde řešení komunikace se
vzdálenými pracovišti, které nabízí brněnská společnost GiTy. Namísto zmíněných
prvků se využívá spojení přes satelit a protokol TCP/IP. Komunikace se
vzdálenými pracovišti s využitím intranetové sítě je založena na přenosu a
směrování protokolů TCP/IP (namísto klasického X.25) satelitním kanálem přes
pozemní stanici PES 5000 společnosti Hughes Network Systems. V síti lze
provozovat důležité podnikové aplikace; centrála firmy je s pobočkami spojena
přes satelitní hub, na nějž jsou pobočky napojeny pomocí satelitních
ethernetových spojů.
Společnost Iridium oznámila, že hned od okamžiku podzimního spuštění
stejnojmenné satelitní telefonní sítě bude každý její zákazník registrován pod
jedním telefonním číslem s kódem země (+8816). Za všechny hovory uskutečněné s
telefonem Iridium, nezávisle na použité síti, bude vystavený jen jediný účet.
Od letošního podzimu bude Iridium nabízet tři cesty pro řešení celosvětové
komunikace, z nichž ta nejkomplexnější nabízí využití satelitního spojení spolu
s celosvětovým roamingem ve všech běžných celulárních sítích mobilního
rádiového spojení. V případě chybějícího pokrytí signálem z celulární sítě se
spojení automaticky nebo manuálně přepne na satelitní systém Iridium.
Společnost OASA Computers předala v závěru května do užívání nový páteřní
systém počítačových sítí Jaderné elektrárny Temelín, realizovaný na bázi
technologie ATM. Dodávka tohoto systému je součástí rozsáhlého projektu TemNET,
v jehož rámci buduje uvedená společnost ve spolupráci se svými subdodavateli,
společnostmi TMP Telekomunikační montáže Praha a. s. a Deltax Systems a. s.,
infrastrukturu počítačových sítí netechnologického charakteru ve zmíněné
elektrárně. V současné době umožňuje síťová infrastruktura propojit počítače a
síťová zařízení v rozsahu 2 196 přípojných míst.
Dva nové miniaturní modemy I-DSL, určené především pro propojení lokálních sítí
v rámci jednoho areálu, představila společnost RAD Data Communications. Novinky
nesou označení SRM-31A a SRM-31S a disponují stejnými funkcemi jako jejich
větší bratři ASM-31 a ASMi-31. Synchronní i asynchronní varianta podporuje
přenos dat až na vzdálenost 8 km při rychlosti do 128 kb/s.
Hitachi Internetworking, dceřiná společnost americké firmy Hitachi Computer
Products, oznámila, že hodlá začít prodávat své síťové produkty nejen
prostřednictvím OEM kanálů jako dosud, ale také pod vlastní značkou. Tak by se
měly v blízké budoucnosti objevit na trhu výkonné switche pro pracovní skupiny
označené logem Hitachi, distribuované firmou TGS Telonic.
Mike Sheridan, člen týmu, který vytvořil Javu, má pomoci firmě Novell dostat se
do čela rozvoje internetového a intranetového softwaru. Nastoupil totiž k této
společnosti na pozici viceprezidenta pro obchodní strategii, kde bude pracovat
se specializovanými týmy zabývajícími se identifikací a rozvojem nových řešení
založených na Javě a adresářových službách NDS.
Společnost Nokia představila údajně nejmenší mobilní telefon GSM schopný
pracovat jak v síti 900, tak i 1 800 MHz, nesoucí číselné označení 6150. V
případě kombinované sítě si telefon ke komunikaci automaticky vybírá
nejsilnější dostupný signál. Firma Nokia se v ČR prezentovala také jako dárce
Nadace Terezy Maxové, které při příležitosti Mezinárodního dne dětí věnovala 1
milion korun. Tyto prostředky posloužily Novorozeneckému oddělení FN Motol k
nákupu dýchacího přístroje do inkubátorů a dětským domovům na záplavami
postižené Moravě.(pen)
8 1386 / pen









Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.