Standard pro mapování v AutoCADu

Před časem jsme na stránkách CW informovali o ucelené rodině GIS produktů nabízených od loňska firmou Autodesk. Info...


Před časem jsme na stránkách CW informovali o ucelené rodině GIS produktů
nabízených od loňska firmou Autodesk. Informace to byla tehdy jen stručná,
takže vás možná potěší, že se dnes jednomu z těchto produktů, určenému pro
automatické mapování a GIS, hodláme věnovat podrobněji. Produkt nese název
AutoCAD Map.
AutoCAD Map pracuje v součinnosti s jedním z nejpopulárnějších programů v
oblasti CADu, AutoCADem, a pro správu dat a jejich analýzu využívá funkcí
programu AutoCAD Data Extension.
AutoCAD Map nabízí snadno zvládnutelné nástroje pro mapování a GIS, stejně jako
otevřené rozhraní API, umožňující tvorbu vlastních aplikací. Lze vytvářet a
spravovat mapy, provádět tématické mapování a rozsáhlou analýzu s využitím
topologických operací, jako například překládání mnohoúhelníků, síťové analýzy
a bufferingu.
Tvorba mapy
Hned v úvodu je dobré připomenout, že AutoCAD Map je plně kompatibilní s
existujícími mapami, vytvořenými již dříve v prostředí AutoCADu. Nástroje pro
import a export dat, obsažené v tomto programu, umožňují integraci dat z
různých zdrojů a různých formátu, jako třeba z konkurenčních ESRI Shape,
MapInfo MIP/MID, binárních formátů Intergraphu DGN či vlastního standardního
průmyslového formátu DXF Autodesku.
Digitalizace s využitím AutoCAD Map je produktivnější. Podívejme se, proč.
Mapujeme-li nově část města, vodovodní sítě, kanalizaci, ulice a pozemky,
musíme přezkoumat existující infrastrukturu, digitalizovat příslušné grafické
podklady a připojit negrafická data. Přitom je třeba vstoupit do tisíců
výkresových hladin, odkazů bloků a použít mnoho různých typů čar. Využijeme-li
programu AutoCAD Map, pak můžeme předem přiřadit grafická a atributová
nastavení různým typům objektů, uzlům a propojením.
Při digitalizaci a vytváření vlastní mapy se program bude dotazovat v průběhu
procesu zadávání dat pomocí takto přednastavených kritérií. Výsledkem bude
současné zadávání grafických i negrafických dat, a tím efektivnější proces
digitalizace. Ubude také chyb z nepozornosti. Geometrie map bude mnohem
přesnější.
A ještě k projekci map. Program AutoCAD Map podporuje všechny jejich běžné
projekce. Široké jsou i možnosti jejich konverze. Lze však nadefinovat rovněž
projekce vlastní. Umožňuje to zkombinovat mapy z různých projekcí a pracovat s
objekty v jednotném systému souřadnic.
Editace
Program Autodesk Map nabízí také řadu výkonných nástrojů pro editaci a správu
dat.
Tak například funkce ořezání hranic a nastavení okrajů map v programu AutoCAD
Map umožní vytvořit čisté přechody mezi lineárními mapovými entitami a přesnými
okraji na mapových listech, zvýraznit plochy pro další studium, vybrat část
mapy pro zvětšení nebo vytvořit místo pro poznámky.
K dispozici jsou i speciální funkce pro kompenzaci zkreslení map.
Zajímavou možností je využití konceptu Map Work Session, který usnadní
opakované editační úkony. Pokud se například každý den dotazujete ve stejných
50 přilehlých mapách, pak si v programu Autodesk Map vyberete název a uložíte
pod ním všechny příslušné výkresy se všemi projekcemi, datovými atributy a
úrovněmi uživatelského přístupu. Potom budete moci otevřít všechny takto
uložené dokumenty naráz.
Složité dotazy na často používané kombinace map lze uložit do knihovny dotazů.
Rovněž lze provádět interaktivní editaci topologických vlastností nebo
výkresových pohledů v rámci určité sady map. Při aktualizaci zůstává celá
databáze dostupná ostatním pracovníků pro odkazy typu "pouze ke čtení".
Dotazování a analýza
Při odvozování statistik a závislostí jsou potřebné nástroje pro analýzu k
dispozici přímo v programu AutoCAD Map. Lze použít i vestavěný dotazový model
topologické sítě, pomocí něhož lze například určit nejkratší nebo nejvhodnější
trasu mezi dvěma místy.
Program využívá jednotné grafické uživatelské rozhraní pro práci s objekty
propojenými s daty objektů, databázovými tabulkami, tabulkovými kalkulátory a
dalšími programy podporovanými rozhraním AutoCAD SQL Interface.
AutoCAD Map nabízí i tématické mapování úpravu barev, typů čar, textu a dalších
parametrů pro vyznačení korelace s určitými informacemi v databázích. Může
vycházet z SQL dat, objektových dat nebo vlastností objektů, výběru z
geografické oblasti dané mapy, specifických hladin nebo názvů bloků.
Prezentace a vykreslení
na plotru
Prezentace rozhodujícím způsobem ovlivňuje efektivitu využití mapy. Protože
program AutoCAD Map využívá grafické prostředí AutoCADu, lze v něm vytvářet
opravdu kvalitní tématické mapy. Pomocí programu AutoCAD Map můžete vykreslit
mapy v různém měřítku. Navíc si můžete vytvořit šablonu pro název mapy,
legendu, popis a specifické parametry, které se objeví na každé mapě dané série
a můžete vkládat do map i měřítka. V rámci programu lze do mapových dokumentů
zakomponovat i videosekvence nebo obrázky.
A na závěr ...
Zbývá několik slov o tom, na jakém hardwaru, s jakým operačním systémem a s
jakou kapacitou paměti můžete program AutoCAD map provozovat. Doporučeno je PC
s procesorem 486, lépe s Pentiem, a s matematickým koprocesorem. Program lze
provozovat už pod Windows 3.1, pod Windows 95 nebo Windows NT. Potřebujete
minimálně 32 MB operační paměti, pouze pracujete-li pod Windows 3.1 vystačíte
při práci se soubory do 1 MB jen se 16 MB operační paměti. K dispozici musíte
mít minimálně 35 MB volného prostoru na pevném disku, permanentní odkládací
soubor zabírá 64 MB.
Nezapomeňte, že kromě produktu AutoCAD Map můžete užít ještě Autodesk World pro
správu a integraci geografických dat a Autodesk MapGuide pro publikaci a
zpřístupnění on-line interaktivních map v prostředí podnikových sítí a
Internetu.
(jam)
8 0235 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.