Standard pro peněženku

Na bezprostřední předvečer loňského Silvestra, tedy na 30. prosince, naplánovala skupina firem, spolupracujících na n...


Na bezprostřední předvečer loňského Silvestra, tedy na 30. prosince,
naplánovala skupina firem, spolupracujících na novém standardu pro elektronické
peněženky, jeho zveřejnění.
Elektronická peněženka je v podstatě malá softwarová aplikace, obvykle uložená
na čipové kartě. Tato aplikace je nositelem určité finanční částky, kterou lze
průběžně odčerpávat a doplňovat. Zatím jsou tyto karty vydávané různými
finančními institucemi vzájemně nekompatibilní, takže obchodníci musí
provozovat pro každý typ karty samostatný platební terminál.
Na tvorbě standardu CEPS (Common Electronic Purse Specifications) se podílejí
Europay International SA, Visa International, Visa Espana/SERMEPA a německá
Zentraler Kreditausschuss. Cílem projektu je zjednodušit prostředí pro
používání elektronických peněženek v Evropě i v celosvětovém měřítku,
O návrhu společného standardu začaly zainteresované firmy přemýšlet již v
červnu loňského roku. Významný obrat nastal v září, kdy se k Visou
prosazovanému standardu přihlásila také firma Europay, zastupující v Evropě
společnost Mastercard International. Definitivní podoba standardu by měla být
známa po skončení připomínkového řízení začátkem února.
Pokud se podaří nový standard prosadit, získá Evropa významný náskok v
používání elektronických peněženek před zbytkem světa včetně Spojených států,
které pak budou nuceny již zaběhnutý standard převzít.
8 3064 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.