Standardizace důležitým spojencem při řízení procesů

zaměřili na standardizaci, navrhování a budování datových center. Jaké jsou největší problémy při budování spole...


zaměřili na standardizaci, navrhování a budování datových center.
Jaké jsou největší problémy při budování spolehlivého datového centra nebo
serverové místnosti?
Podle našich zkušeností je největším problémem podcenění vývoje IT s výhledem
do budoucna a použití zastaralých metod budování datového centra či serverové
místnosti.
V dnešní době, díky nástupu 1U serverů a blade serverů, se u řady starších
serveroven začínají objevovat problémy, se kterými nikdo nepočítal. Díky tomu,
že IT zařízení je stále menší, jsme schopni do standardního 19" stojanu
nainstalovat větší počet serverů. V mnoha případech to vede k mylnému dojmu, že
stávající IT prostory budou dostačovat. IT manažer tak sice bude provozovat
více serverů, ale ty v konečném důsledku zaberou stejně či méně fyzického
prostoru než servery staré. Zapomene ale, že zvýšením počtu technologií ve
stojanu zvýšil i jeho "výkonovou hustotu" z řádově 1-2 kW na 8-15 kW, což
přináší neočekávané problémy s chlazením. Nastávají situace, kdy instalovaná
chladicí kapacita v jednotlivých místech není dostačující, a proto běžná
klimatizace není schopna zajistit správný odvod horkého vzduchu a naopak
distribuci chladného vzduchu tam, kde je potřeba.
Jak by měl člověk při návrhu postupovat?
Každý, kdo se pohybuje v této oblasti, se již nejspíš setkal s nevyužitou
napájecí kapacitou nebo jinou formou nedostatečného využití infrastruktury
datových středisek. Plánování kapacity velkých serverových místností a
hostingových center představuje další problém. Ideálním řešením je využít při
návrzích serverových místností či datových center pružnou architekturu, která
by se mohla průběžně přizpůsobovat měnícím se požadavkům. Příkladem
adaptabilního systému je architektura InfraStruXure od APC. Ta umožňuje
využívat napájení, chlazení i monitoringu vždy tak, že odpovídá požadavkům
vzniklým v důsledku růstu datového střediska. Jak se změnila situace budování
center za posledních řekněme 5 let?
Díky novým technologiím a novým potřebám v přístupu k budování infrastruktury
datových center a serveroven lze pozorovat zajímavý fenomén všichni dodavatelé
technologií shodně varují před používáním dříve fungujících tradičních postupů,
například chlazení pouze vzduchem ze zdvojené podlahy, a snaží se vysvětlit, že
stojíme na prahu revoluce v oblasti výstavby datových center.
Do budoucna je téměř jisté, že i v oblasti tak "rigidních" technologií, jakými
byly v minulosti záložní zdroje (UPS) a klimatizace, bude kladen velký důraz na
standardizaci, modularitu a rozšiřitelnost těchto systémů tak, jak bude
vyžadovat současná potřeba datového centra. Zesílí rovněž snaha o minimalizaci
subjektů participujících na výstavbě datových center. Co v české praxi nejvíce
postrádáte, hovoříme-li o problematice navrhování datových center?
Největší výzvou je podle nás zákazníky přesvědčit, že datová centra a
serverovny je potřeba řešit komplexně. Tedy ne formou ad hoc nákupu
jednotlivých, a ne vždy nejlevnějších technologií od nejrůznějších dodavatelů,
ale formou spolupráce s partnerem/dodavatelem, který v této oblasti již nějaký
pátek působí a umí v souladu se zákazníkovými potřebami navrhnout optimální
řešení.
Pomáhá vůbec standardizace při návrhu datových center?
Standardizace natolik proniká do moderního života, že si ji již téměř
neuvědomujeme. Například při nákupu žárovky víme, že ji bude možné zašroubovat
do objímky. Standardizace je zkrátka účinný koncept, který se prosadil jako
důležitý spojenec při řízení procesů. Bylo by logické očekávat, že
infrastruktura datových středisek se bude řídit stejným principem, ale až dosud
v tomto směru nedošlo k významnému pokroku. Téměř 40 let po svém vzniku je
fyzická infrastruktura IT stále v mnoha ohledech "řemeslným oborem". Nesourodé
součásti od různých dodavatelů jsou typicky uzpůsobeny na míru a začleněny do
jednoho velkého systému infrastruktury, který je jedinečný pro dané zařízení.
Cílem standardizace infrastruktury datových center je potlačit neefektivitu a
složitost jednorázového jedinečného návrhu se sklonem k chybám, transparentně
spravovat rutinní provoz fyzické infrastruktury IT a dosahovat charakteristické
vlastnosti očekávané od každé infrastruktury funkčnosti.
Zaměříme-li se na trendy v oblasti IT, jak ty podle vás ovlivňují zabezpečení
napájení?
Opět bych mohl citovat kteroukoliv z odpovědí výše. Hlavními trendy v IT dnes
jsou standardizace, modularita a škálovatelnost (rozšiřitelnost) IT zařízení.
Těžko si představit IT manažera, který si pořídí stojan nevyhovující normě
EIA-310-D, nebo naopak rackové zařízení nesplňující tuto normu. Rovněž si těžko
někdo pořídí diskové pole či server, kde nejde přidat další disk, CPU či paměť
RAM.(lev) 6 1151
APC je předním
dodavatelem koncových řešení pro real-time infrastrukturu. Komplexní výrobky a
služby firmy zvyšují dostupnost, ovladatelnost a výkon citlivé elektroniky i
síťových a komunikačních a průmyslových zařízení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.