Standardní formát dokumentů

Uživatelé počítačů (a většinou tedy i textových editorů) vytrvale žádají vytvoření jednotného formátu pro ukl...


Uživatelé počítačů (a většinou tedy i textových editorů) vytrvale žádají
vytvoření jednotného formátu pro ukládání a přenos textových souborů. V tomto
krátkém článku se seznámíte se zkušenostmi a názory na tuto na první pohled
jednoduchou problematiku, které jsem načerpal a vstřebal za několik let ve
funkci šéfeditora magazínu LinuxWorld.
Velké množství čtenářů neustále posílá stížnosti týkající se problému formátu
dokumentů, jež musejí navzájem sdílet, vytvořených v různých verzích
kancelářského balíku Microsoft Office. Přestože forma dopisů a mailů je různá,
obsah se dá vyjádřit vcelku jednoduše: Uživatelé žádají Microsoft, aby vytvořil
a obecně rozšířil jednotný soubor několika málo formátů používaných pro
ukládání dokumentů. Někteří z nich jdou ještě dále: žádají, aby Microsoft
formáty nejen vytvořil, ale též publikoval jejich zdrojové kódy tak, aby je
mohli zakomponovat do svých aplikací i další, menší výrobci. Mimochodem já
osobně se k těmto hlasům velmi rád připojuji. Zeptáte-li se mě ale, jaká je
podle mého názoru pravděpodobnost, že Microsoft vyslyší naše volání, odpovím
následovně: Asi taková, jako že z Mallorky odletí všichni mořští savci.
Přinese akvizice změnu?
Někteří z uživatelů nadšeně přivítali akvizici firmy Star Division společností
Sun Microsystems a z toho vyplývající dění okolo balíku StarOffice. Mnozí je
totiž vnímají jako první vážný krok směrem k přijetí jednotných formátů pro
ukládání dokumentů. Doufám, že mají pravdu. Pokud se ale nemýlí, mám přesto
pocit, že se díváme 5 až 10 let dopředu. Na tak dlouho odhaduji nalezení (a
hlavně standardizování) jednotných formátů. Jednou ze základních podmínek je,
aby se StarOffice a jeho webovsky založený bratranec StarPortal (jenž bude
uveden začátkem příštího roku) staly na trhu dominantními kancelářskými balíky
ještě předtím, než budou jejich formáty pro ukládání dokumentů přijaty de facto
za standard. Existuje-li šance, že se tak stane (a ona vzhledem k cenové
politice Sunu i funkčním vlastnostem balíku existuje), nebude to přesto příští
pátek.
XML není řešením
Mám ještě další důvod, proč zůstávám pesimistou. Obávám se, že uživatel
dostatečně neobeznámený s problematikou jazyka XML může lehce nabýt dojmu, že
právě XML je to pravé, co situaci vyřeší. Microsoft prezentuje XML jako nástroj
pro vytváření a ukládání dokumentů ve formátu, jenž bude srozumitelný pro
většinu kancelářských aplikací. No, proč ne. Bylo by ale velkou chybou domnívat
se, že dokumenty vytvořené pomocí XML jsou samy o sobě otevřeným standardem jen
proto, že otevřeným standardem je XML. Takováto implikace totiž neplatí.
Podívejme se na situaci následujícím způsobem. HTML je sice standardem, jenže
mezi důvody, proč jsou dnes kolem něho takové zmatky, patří i to, že jednotliví
producenti ho různě "upravují" kvůli prezentaci vlastních produktů pro tvorbu
HTML dokumentů. Nemohou sice rozšířit HTML jako takový (přece jen je
standardem), ale jednoduše ho upraví např. přidáváním vlastních, nových tagů do
poznámky. Jestliže má HTML problémy s "rozšiřováním", jaké mohou být možnosti u
XML?
XML se nenazývá Extensible (rozšiřitelný) Markup Language pro nic za nic. XML
jazyk byl vytvořen úmyslně pro možnost dalšího rozšiřování, kterou HTML
nenabízelo. XML sice vnáší do vlastního rozšiřování systém, jenže ten opět
nebrání komerčně zaměřeným jednotlivcům a skupinám v rozšiřování vlastností
jazyka pouze pro své proprietární řešení. Je proto tak trochu naivním
bláznovstvím domnívat se, že XML automaticky zjednoduší možnost výměny
dokumentů mezi aplikacemi. Právě proto, že např. prvky ActiveX budou zabaleny v
XML, nebudete schopni je importovat do editoru WordPerfect pro Linux. Tudy
cesta nevede.
Nedá se jednoznačně říci, že Microsoft nemůže používat XML k vytváření
otevřených dokumentů. To samozřejmě může, pokud bude chtít. Jenže kdy Microsoft
udělal něco, co by uživatele jeho produktů vyvedlo z nekonečného kruhu nutného
používání zas a jenom produktů pocházejících od Microsoftu? Kde jsou
přesvědčivé důkazy, že Microsoft skutečně začne s novou, nepopsanou stránkou
týkající se budoucího využití XML? Dokud Microsoft jasně neukáže, že jeho
záměry jsou čisté, tím, že veškeré produkty podílející se na tvorbě dokumentů
budou nezávislé na platformě a aplikaci, veškeré řeči o distribuovaných
mezisíťových aplikacích (Distributed interNet Applications DNA) a otevřených
standardech nebudou nic víc než horký vánek. Jak jsem řekl, jsem pesimista.
9 3079 / ija

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.