Standardy brzy ovládnou Web

Na následujících řádcích se vrátíme k problematice webových služeb a navážeme tak na článek v CW 11/2001. Tentok...


Na následujících řádcích se vrátíme k problematice webových služeb a navážeme
tak na článek v CW 11/2001. Tentokrát se pokusíme o pohled do nejbližší
budoucnosti, která je těmto technologiím, do nichž nejedna významná firma
vkládá své naděje, předpovídána.

V krátkosti si zopakujme, že pojmem webové služby rozumíme softwarové
komponenty zajišťující funkcionalitu, k níž mají přístup uživatelé
prostřednictvím aplikace nebo jiné webové služby za použití standardů XML,
SOAP, UDDI a WSDL.
První vlaštovky
Základní princip či myšlenka webových služeb není tak docela nová za jejich
předchůdce můžeme považovat už běžnou terminálovou architekturu, nebo o něco
mladší model ASP, tedy poskytování aplikací prostřednictvím Internetu.
"Hostované aplikace jsou svojí podstatou prakticky paralelní strategií webových
služeb," tvrdí John Schachat z firmy Networld Exchange. Nicméně podle jeho
názoru hostování aplikací nedisponuje takovým potenciálem jako webové služby.
Ačkoliv vývoj technologií pro webové služby ještě stále probíhá, už se objevují
první aplikace jednoduchým příkladem může být firma OpenTable.com ze San
Francisca, která svým zákazníkům nabízí možnost rezervací ve svých restauracích
v reálném čase včetně příjmu plateb pomocí kreditních karet či možnosti sdělit
své dojmy prostřednictvím "recenze" své návštěvy restaurace. Pro zmíněnou firmu
je však tento vývoj naprosto přirozený, neboť své služby prostřednictvím Webu
nabízela už v době, kdy pojem "webové služby" ještě neexistoval. Krokem vpřed
bylo pro společnost OpenTable zejména to, že začala podporovat standardy UDDI,
XML, SOAP a WSDL s dlouhodobým cílem zpřístupnit služby pro jakýkoliv druh
zařízení. V současnosti jsou na straně klienta podporovány wapové přístroje a
PC a samotný OpenTable používá platformu Windows 2000. Díky uvedeným standardům
je však schopen komunikovat s partnery včetně velké společnosti, jejíž
infrastruktura je založená na systémech Solaris či Oracle a na Javě. Webové
služby s sebou skutečně přinesou radikální změny nejen ve způsobu používání
aplikací, ale rovněž ve způsobu jejich vývoje. "Lidé často mluví o XML, UDDI a
standardech, ale 90 % všech aplikací nikdy nebylo rozloženo do komponent," říká
Merrill Lynch, autor průzkumu týkajícího se ditribuovaných internetových služeb.
Klíčovým okamžikem a možným problémem pro rozšíření webových služeb bude do
značné míry využití současných zkušeností programátorů pro produkty nové
generace. Z tohoto hlediska se jako citlivá otázka jeví nikoliv to, zda služby
jednotlivých prodejců budou kompatibilní, ale spíše očekávání, do jaké míry
bude Visual Basic .NET kompatibilní s Visual Basicem.
(Ne)daleké horizonty
Podobně jako tomu bývá u všech nových technologií, ani ta, která je nyní
středem naší pozornosti, se neprosadí takříkajíc přes noc. Např. podle roadmapů
společností Sun nebo Microsoft se produkty umožňující přístup k tomuto druhu
služeb neobjeví dříve než za 2-3 roky. Podle odhadů Gartner Group budou
přibližně v letech 2002-2003 všechny e-byznysové platformy "velkých" výrobců
podporovat alespoň základní infrastrukturu webových služeb. Ze zprávy této
společnosti dále vyplývá, že v roce 2003 jich bude více než 75 % podporováno
infrastrukturami dodávanými firmami IBM, Microsoft a dalšími 2-3 výrobci.
Každá firma,která se rozhodne pro přechod k těmto technologiím, by si měla ze
všeho nejdříve přesně stanovit své obchodní cíle a zvážit, jaké tím vznikají
požadavky na infrastrukturu. "Jestliže si zákazník dobře nepromyslí, co od
webových služeb očekává, nezíská z nových technologií více než 25-50 % jejich
skutečného potenciálu," říká David Story, viceprezident softwarové firmy
Allegis, která své produkty dodává právě jako webové služby.

Boje o platformy
To, že použité standardy umožní vzájemnou interoperabilitu mezi službami,
neznamená, že budou zákazníci ušetřeni nutnosti zvolit si určitou platformu. I
nadále zde zůstane dostatek prostoru pro konkurenční boj mezi několika
významnými firmami.
IBM a Sun už mají na trhu několik produktů, které umožňují realizaci myšlenky
webových služeb (a na dalších pilně pracují), zatímco většina techologií
Microsoftu se dosud nachází ve fázi testovacích betaverzí. Podle úsudku
analytiků má však Microsoft dostatečný prostor pro vyrovnání tohoto rozdílu,
neboť samy webové služby musí ještě dospět. Odborníci se navíc shodují, že ve
srovnání s jinými výrobci má Microsoft do budoucna promyšlenější strategii či
koncepci. Navíc je to právě tato firma, která do propagace samotné myšlenky
webových služeb vložila nejvíce úsilí. Konkurenti naproti tomu předpokládají,
že z této snahy mohou stejně jako Microsoft těžit i oni sami. Seth Pinkham,
marketingový manažer pro ASP společnosti Sun Microsystems dodává: "Naše
společnost neinvestuje tolik jako Microsoft do propagace, budeme se především
snažit vložit maximum prostředků do vývoje. Kampaň, jíž se Microsoft snaží
prosadit svoji technologii .NET, má mnohem větší dosah: Ukazuje totiž obecný
trend přesunu byznysu na Web."
1 0682 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.