Standardy jsou klíčem k zavádění nových aplikací

Zajištění přenosu dat s definovanou kvalitou služeb (QoS) se dosahuje mnoha různými způsoby. Některé jsou proprietá...


Zajištění přenosu dat s definovanou kvalitou služeb (QoS) se dosahuje mnoha
různými způsoby. Některé jsou proprietární, jiné vycházejí z definovaných
standardů. Jak se na jejich použití dívají odborníci z praxe?
Brad Williams není ve skutečnosti hlídačem norem. Jeho zaměstnání vedoucího
telekomunikačního specialisty ve společnosti Pier 1 Imports, rozsáhlém řetězci
maloobchodních prodejen, jej natolik zaneprazdňuje, že mu znemožňuje angažovat
se v orgánech, které mají na starosti normy. Avšak Williams i jiní správci sítí
souhlasí s názorem, že aplikace pro přenášení hlasu, pořádání videokonferencí a
vytváření virtuálních privátních sítí (Virtual Private Networks VPN) s pomocí
IP sice existují, ale jsou téměř nepoužitelné bez odpovídajících standardů pro
infrastrukturu.
Správci sítí naříkají, že tím, co je nejvíce pálí, je nedostatek záruk za
kvalitu služeb v tom okamžiku, kdy provoz směřuje mimo sítě poskytovatelů
služeb. Tento problém by mohl být vyřešen pomocí norem.
Williams, jehož společnost disponuje rozsáhlou sítí Frame Relay, nebyl okouzlen
vábením IP. Věří, že IP není natolik bezpečný ani stabilní, aby mohl uspokojit
vysoce citlivé provozní potřeby řetězce.
"Abyste rozjeli hlasové služby a videokonference přes IP, potřebujete garanci
kvality služeb (QoS)," říká Williams. "Pokud nemáte QoS, pak nemůžete
garantovat kvalitu dat." Očekává se, že základem pro QoS na Internetu bude
technologie MPLS (Multi-Protocol Label Switching), která si razí cestu
prostřednictvím IETF (Internet Engineering Task Force). MPLS přidává IP paketům
jmenovky (labels), které pak vedou paket Internetem po předem vybudovaných
trasách. Výsledkem je předvídatelnější a lépe škálovatelný provoz, jenž je
životně důležitý pro poskytovatele internetových služeb (ISP), kteří chtějí
nabízet dohody o úrovni služeb (Service-Level Agreements SLA).
"MPLS je nejvýznamnější normou, kterou je třeba tento rok dokončit," říká Eric
Hinden, vedoucí analytik společnosti Yankee Group z Bostonu. "Ona je tím, co
umožní poskytovatelům zavést lepší služby a uzavírat SLA s uživateli, dodává."
Když jde provoz ven
Dnešní SLA obvykle nepokrývají provoz, jenž opouští síť poskytovatele
uživatelských služeb. Ale Williams říká, že provoz citlivý na čas nesmí být
narušen jakýmikoliv výměnami mezi sítěmi poskytovatelů internetových služeb."
Jakmile data opouštějí vašeho ISP, tento ISP za ně přestává být odpovědný,"
říká Williams. "No a kdo tuto odpovědnost přebírá?"
Zatímco předseda IETF Fred Baker říká, že velká část normy MPLS by měla být
schválena v nejbližší době, takový ISP, jakým je například společnost GTE
Interworking, tvrdí, že dříve, než bude možné tyto služby zavést do praxe, musí
být otestovány na implementacích patřících do reálného života.
Pokud jde o služby, podle Dave Nortona, bývalého správce systému GTE, je
kritičtějším místem skládačky zvané IP bezpečnost. Norton, jenž je nyní
bezpečnostním konzultantem ve společnosti Sprint Paranet, která se zabývá
distribuovaným počítačovým zpracováním dat, i jiní správci sítí toužebně
očekávají bezpečnostní protokol IP Security (IPSec), jenž je právě dokončován
komisí IETF.
"Přitažlivost Internetu, umožňujícího poskytovat služby vzdáleným uživatelům,
je podrobována příliš velké zkoušce, pokud nebereme v úvahu IPSec," říká
Norton. Dodává, že dnešní nabídka bezpečnostních funkcí je "pouhou
improvizací", což ponechává uživatele v zajetí nevábné směsice náhodně volených
řešení.
Řešením je IPv6?
Dwight Gibbs z on-line investiční vzdělávací společnosti The Motley Fool říká,
že zmíněné problémy by mohly urychlit zavedení lopotně se rodícího standardu
IPv6. Tato příští verze IP navíc výrazně zvýší počet adres, které mohou být
rozdělovány, má zabudovaný účtovací mechanismus, jenž bude stanovovat poplatky
za provoz a spolu s IPSec by mohl přinést vestavěnou bezpečnost.
Avšak Brad Williams ze společnosti Pier 1 se brání. Uvažoval by o přechodu,
pokud by na trhu byly dobré nástroje, které by mu pomohly: "Potřebujete něco,
co by podpořilo bezproblémový přechod z IPv4 na IPv6."
9 0804 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.