Stane se

Úterý 16. 4. - Pátý ročník konference Scan 2002 věnované problematice Document Imagingu pořádá v pražském hotel...


Úterý 16. 4.
- Pátý ročník konference Scan 2002 věnované problematice Document Imagingu
pořádá v pražském hotelu Praha společnost Scanservice.
- Společenským večerem bude v Praze oficiálně ukončen 5. ročník projektu Březen
měsíc internetu.

Středa 17. 4.
- V Průmyslovém paláci na Výstavišti Praha v Holešovicích budou zahájeny
výstavy ITC Prague a Interkamera Digital. Obě akce potrvají do pátku 19. 4.
- V prostorách historického statku Čertousy v Praze-Horních Počernicích
proběhne konference Dataguard věnovaná problematice bezpečnosti dat a
softwarového auditu. Organizátorem této konference, mezi jejímiž tématy nebude
chybět antivirová ochrana větších společností, ani antivirová ochrana Linuxu a
elektronické pošty, je společnost PCS Software. Čtvrtek 18. 4.
- Sun Microsystems Partner Forum se uskuteční v prostorách pražského střediska
Sun Partner iForce Ready Center, provozovaného společností Avnet.
- Aktivity společnosti PCS Software na statku Čertousy budou tento den
pokračovat konferencí Aconto informační systém pro 3. tisíciletí. Její náplní
bude daňová a účetní problematika, změna zákona o účetnictví a prezentace
informačního systému Aconto s architekturou klient/server pro Windows.
- Konferenci Digitální média a konvergence pořádají v pražském hotelu Panorama
časopisy Sdělovací technika a Convergence. Záměrem konference je představit a
diskutovat připravovaný legislativní rámec pro zavádění digitálního
rozhlasového a televizního vysílání v ČR.

Děkujeme všem čtenářům, kteří odpověděli na naši anketu uveřejněnou v CW č.
10/2002. V současné době probíhá zpracování výsledků. Jména výherců budou
zveřejněna v CW 16/2002.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.