Staré levné počítače přijdou dost draho

Informační technologie ve firmě mají fungovat jako dobrá servisní organizace mají být koncovému uživateli stále dos...


Informační technologie ve firmě mají fungovat jako dobrá servisní organizace
mají být koncovému uživateli stále dostupné a zajišťovat mu výhody přispívající
k jeho zvýšené produktivitě. Jak ale správně vyvážit zdroje v oblasti serverů a
výkon na straně uživatelů?
IT manažeři typicky upřednostňují modernizace infrastruktury, konektivity a
softwaru pro back-end, což podniku umožňuje efektivnější provádění jeho nosné
činnosti a přináší uklidňující pocit, že síť pracuje plynule. Naneštěstí
výpočetní prostředí front-endu (osobní počítače), které používají zaměstnanci
na svých pracovištích zůstává léta beze změny. V této souvislosti jsou
nejčastěji uváděny dva hlavní důvody: omezené rozpočty na výpočetní techniku a
rozšířená představa, že osobní PC mají již takový výkon, že není třeba
upgradovat.
Zde je ovšem třeba brát v úvahu měnící se potřeby a zvyky uživatelů. Jen málo
uživatelů v současném digitálním prostředí má na počítači spuštěnu jen jedinou
aplikaci tak, jako tomu bylo ještě před několika lety. Dnešní informační
ekonomika si žádá, aby lidé i počítače pracovali na více úlohách současně,
protože potřebné informace jsou získávány z více různých zdrojů.
Zdroj dat může být na internetu, současně můžeme provádět výběr informací z
databázového systému back-endu nebo klientského PC stejně jako ze sestav nebo
prezentací. Čím více úloh mohou zaměstnanci podniku zpracovávat současně, tím
rychleji dokončí svoji práci.
V protikladu k poměrně častému názoru je navíc skutečnost taková, že stárnoucí
počítače ve větší míře zatěžují IT oddělení, zvyšují náklady na údržbu a vedou
k vytváření složité a nákladné IT infrastruktury. Protože si uživatelé rádi
přizpůsobují PC svým potřebám, vznikají v mnohých firmách různorodé hardwarové
konfigurace, používají se různé operační systémy a softwarové aplikace.

Kdy upgradovat
Otázkou tedy je, kdy přistoupit k upgradu. Průzkumy ukazují, že při dodržování
pravidelného tříletého obnovovacího cyklu pro stolní počítač a dvouletého pro
přenosné počítače se minimalizují dlouhodobé náklady spojené s dlouhými
inovačními cykly.
Uvádí se, že modernizací starých osobních počítačů může firma v USA ušetřit až
3 000 dolarů za zaměstnance ročně. U společnosti s 500 zaměstnanci to znamená
úsporu 1,5 milionu dolarů ročně, pokud se modernizuje skutečně globálně, může
organizace s 25 000 zaměstnanci ušetřit až 75 milionů dolarů ročně.
Analytická společnost Meta Group ve své dva roky staré studii Potřeba rychlosti
(The Need for Speed) ukázala, že dobře spravované stolní počítače mohou přinést
20 až 25 % úspory provozních výdajů, zhruba 500 dolarů na jednoho uživatele.
Podle analytické společnosti Gartner mají podniky například v oblasti Asie a
Pacifiku ve své výbavě převážně PC čtyři až pět let stará. Z velmi široké
základny počítačů z období ještě před rokem 2000 se usuzuje, že právě rok 2003
by se tedy mohl stát rokem modernizace.

Hlavně vyváženost
Důležitým hlediskem správně nastaveného IT prostředí je vyváženost celé
infrastruktury od serverů až po klienty tak, aby byla schopna zpracovat velké
objemy dat. Klientská strana by neměla být úzkým hrdlem IT procesů.
K běžným současně provozovaným aplikacím patří skenování virů, stahování
souborů z internetu, komprimace souborů, prohlížení více webů současně,
videokonference, hlasové služby po internetu (VoIP), renderování složité
grafiky není zcela výjimečné mít 15, 20 nebo i více aplikací otevřených a
pracujících současně. I jedna jediná z těchto činností si přitom na počítači s
nedostatečným výpočetním výkonem a malou kapacitou paměti může vyžádat velkou
daň.
Práce s počítači, které nejsou vybaveny pro zpracování pracovní zátěže
multitaskingu, může snadno skončit neúspěchem. Zpracování multimediálních
aplikací a provádění nejrůznějších výpočetních úloh současně dokáže velice
rychle pohltit většinu dostupného výkonu procesoru a vést k žalostně pomalému
zpracování.
Starší počítače potom přestávají stačit a je třeba rozhodnout, čím je nahradit.
Vzhledem k trvajícímu poklesu cen počítačů odborníci analytické společnosti
Meta Group očekávají, že se rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší třídou PC bude dále
zmenšovat. Dodatečné náklady při pořizování systému s větší výkonovou rezervou
tak jsou v zásadě nevýznamné ve srovnání s potenciálními výhodami nebo naopak
riziky při levné koupi.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.