Start! Domény .eu

Na procesu zavádění domén .eu se v období Sunrise Period významně podílejí i čeští zástupci. Počínaje 7. p...


Na procesu zavádění domén .eu se v období Sunrise Period významně podílejí i
čeští zástupci.


Počínaje 7. prosincem 2005 si budou moci veřejné instituce, organizace a
společnosti založené v jakémkoli členském státě Evropské unie zaregistrovat
svou vlastní doménu s koncovkou .eu. O čtyři měsíce později bude moci to samé
učinit i 460 milionů občanů EU.
Organizace, podniky a jednotlivci se sídlem v Evropské unii tvoří jednu z
největších skupin uživatelů internetu na světě. Zavedení domény .eu první
úrovně TLD (Top Level Domain) by dle analytiků mělo především vytvořit nové
příležitosti pro využití celosvětové sítě, a přispět tak i k rozvoji evropského
hospodářství.
Základním krokem celého procesu zavedení domény .eu bylo přijetí příslušné
směrnice Evropskou komisí v březnu 2002. Téhož roku komise zveřejnila výzvu
uchazečům o pozici správce domény k předložení projektů. V květnu 2003 komise
vybrala evropskou neziskovou organizaci EURid (EUropean Registry for Internet
Domains), založenou národními registrátory Belgie, Itálie a Švédska s
přidruženými členy Českou republikou a Slovinskem. S ní v říjnu 2004 podepsala
smlouvu o správě registru domén s příponou .eu.
Na jaře 2005 byla doména .eu zavedena do kořenových DNS serverů. Ve stejné době
se zástupcem pro kontrolu regulérnosti zavádění domény stává společnost
PricewaterhouseCoopers. V červnu 2005 byla zahájena akreditace registrátorů
domény.
Počátkem srpna 2005 pak byla do funkce rozhodčího soudu, který bude mimosoudně
řešit všechny spory spojené s TLD .eu, schválena česká společnost Czech
Arbitration Court. Organizace přidružená k Hospodářské a agrární komoře ČR jako
jediná nabídla podporu všech 20 oficiálních jazyků EU. V září dostali všichni
akreditovaní registrátoři testovací verzi rozhraní pro registrace domén druhé
úrovně včetně dokumentace a v listopadu 2005 byla oznámena pravidla pro
registraci těchto domén.

Tři fáze registrace
Aby se předešlo spekulačním nákupům domén tvořených z názvů firem, organizací,
uměleckých děl a dalších obecně známých subjektů, budou volné registraci
předcházet dvě fáze (tzv. Sunrise Period) určené pro přednostní registraci
domén, přičemž některé názvy jsou už předem blokované pro členské státy a
Evropskou komisi.
V první fázi od 7. prosince 2005 do 7. února 2006 bude uvolněna registrace pro
státní instituce a majitele ochranných známek. Bude možné registrovat doménová
jména složená z plného jména státní instituce, akronymu, pod kterým je státní
instituce veřejně známa, názvu území spravovaného danou státní institucí (pokud
existuje) nebo z registrované obchodní a ochranné známky.
Ve druhé fázi do 7. dubna 2006 se budou moci registrovat kromě domén
odpovídajících podmínkám první fáze i ostatní ochranné značky a obchodní známky
podle legislativy příslušné členské země. Půjde především o doménová jména
vytvořená z obchodního jména organizace, firmy či produktu, ze jmen chráněných
uměleckých děl, jmen výrobků a služeb a z názvů neregistrovaných ochranných
známek.
Každý žadatel musí během obou fází Sunrise Period poskytnout registrátorovi
kontaktní údaje, zvolit jazyk, ve kterém bude dodána potřebná dokumentace,
zvolit stát Evropské unie, ve kterém právo na požadovanou doménu uplatňuje a
zvolit jazyk, ve kterém by byly řešeny případné spory o vlastnické právo na
doménu. Po odeslání žádosti je žadatel povinen doložit dokumentaci obsahující
práva a nároky na dané doménové jméno. Veškerá dokumentace musí být i s
průvodním dopisem doručena do 40 dnů na adresu validačního agenta nebo na
adresu registrátora, který ji pak předá validačnímu agentovi.
Žádosti podané během obou fází Sunrise Period musejí být podány prostřednictvím
akreditovaného registrátora; poté budou mít žadatelé 40 dní na to, aby poskytli
důkaz o svých přednostních právech validačnímu agentovi. Podá-li během
zaváděcího období žádost více žadatelů s právy na totéž jméno, žádosti budou
vyřízeny podle principu "kdo dřív přijde, ten dřív registruje".

Registrátoři a ceny
V současnosti bylo v celé Evropě akreditováno přes 500 registrátorů, z čehož se
jedenáct nachází v České republice a pět na Slovensku. Stále
se rozšiřující a aktualizovaný seznam
všech akreditovaných registrátorů lze nahlédnout na www.eurid.eu.
Registrátoři musejí splňovat několik podmínek:
Musejí být akreditovaní u správce TLD .eu.
Musejí registrantům nabízet smluvní podmínky odpovídající zákonům EU.
Musejí splňovat podmínky EU ohledně ochrany údajů.
Musejí uplatňovat požadavky na domény v pořadí, v jakém je obdrží od zájemců
o registraci.

Samozřejmostí je nutnost ovládat alespoň jeden z 20 jazyků EU.
Zájemci o pozici registrátora domén .eu se mohou přihlašovat přes webové
stránky organizace EURid, kde najdou příslušné formuláře ve všech jazycích EU.
Smlouva se podepisuje na jeden rok a bude každoročně obnovována.
Domény zaregistrované během Sunrise Period budou registrátory stát 35 eur (v
případě státních institucí), 45 eur (pro vlastníky registrovaných obchodních
značek), respektive 85 eur (pro vlastníky dalších typů značek s přednostním
právem registrace). Během prvního roku po ukončení obou fází Sunrise Period
registrace jedné domény .eu druhé úrovně pro registrátory přijde na 10 eur.
Předpokládá se, že po uplynutí jednoho roku cena dále klesne na pět eur. I přes
vyšší cenu Evropská komise a EURid odhadují, že v prvním roce si zájemci
zaregistrují přes jeden milion domén s příponou .eu.

EURid v Česku
Sídlo EURidu se nachází v Bruselu, další regionální kanceláře budou založeny v
průběhu roku 2006 ve Stockholmu (pro severní Evropu), v italské Pise (pro jižní
Evropu) a v Praze (pro východní Evropu). V blízké budoucnosti se počítá s
rozšířením členů EURidu o další významné organizace.
Pražská regionální kancelář EURidu bude sloužit jako helpdesk pro české,
slovenské, polské a maďarské registrátory. Její zaměstnanci se budou schopni
dorozumět všemi čtyřmi jazyky a budou podrobně znát problematiku spojenou s
registracemi domén .eu.
Členství České republiky v EURidu znamená velkou příležitost jak pro propagaci
země na internetu, tak pro získání know-how spojeného se správou národních
domén. Zástupci Cz.nic měli možnost poznat, jak se národní doména technicky a
organizačně spravuje ve vyspělých zemích a získali i příslib pomoci při
přípravě vlastního softwaru potřebného pro technickou správu TLD .cz.
Předpokládá se, že přímý podíl českého národního správce domén na zavádění TLD
.eu spolu s umístěním sídla rozhodčího soudu do Prahy výrazně zvýší prestiž
země.
Autor je předsedou představenstva Cz.nic a členem představenstva EURid.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.