Start: Silicon Valley

Petr Ulrich si uvědomil hned z počátku, že pro Qbizm jako softwarovou firmu orientovanou na Internet je expanze a vystupov...


Petr Ulrich si uvědomil hned z počátku, že pro Qbizm jako softwarovou firmu
orientovanou na Internet je expanze a vystupování jako globální americká
společnost spíše nutností.
Komentuje to slovy: "Naším produktem je technologie HyperQbs a s ní spojené
softwarové komponenty. S takovým softwarem se musíte snažit dosáhnout obecného
povědomí ve své cílové skupině a uzavřít strategická partnerství."

Cílová skupina Qbizm
Cílovou skupinou firmy Qbizm jsou v tuto chvíli vývojáři a systémoví
integrátoři, jichž je dle studií analytických společností GartnerGroup a IDC
nejvíce právě ve Spojených státech. Když se podíváme na trh, tak všichni
významní hráči pro strategickou spolupráci sídlí v samotném Silicon Valley, a
jak se říká: "Bílý náčelník bude hovořit pouze s bílým náčelníkem." Jako firma
odněkud z východní Evropy tak má i Qbizm apriori nevýhodu. "Je to asi obdobné,
jako když vás osloví například firma z Rumunska nebo Ugandy s nabídkou mission
critical technologie," poznamenává Petr Ulrich. Společnost Qbizm Technologies
proto již od svého založení vystupuje jako americká společnost s vývojovými
laboratořemi ve střední Evropě.

Hodnota trhu pro Qbizm
Trh, ve kterém se Qbizm nachází, má dle výše zmíněných studií hodnotu 30
miliard dolarů. Z toho 70 % tvoří trh v USA, 20 % západní Evropa, 5 % Asie a
pak už jen zbytek světa, který se musí vtěsnat do zbylých 5 %. Tam zapadá i trh
v České republice. Tato čísla proto dávají i správnou perspektivu Česko jako
laboratoř a USA jako primární trh.
"Úspěch firmy je tvořen hlavně lidmi, a to na všech pozicích. Proto jedním z
motivačních faktorů je u nás kromě platu a práce na zajímavém projektu také
možnost zaměstnaneckých opcí na akcie společnosti," potvrzuje ve svých úvahách
Petr Ulrich. V případě firmy Qbizm se bude jednat právě o akcie americké Qbizm
Technologies, Inc., kde je možnost jejich odprodeje držitelům opcí do budoucna
schůdnější a také zajímavější.

Jde to prý jednoduše
"V samotném založení americké společnosti a otevření jejího sídla příliš velký
problém nevidím," tvrdí Petr Ulrich, a dodává: "Chce to jen koupit pár knížek
na Amazonu, prostudovat Weby, zavřít oči a udělat to. Sám jsem navíc v Silicon
Valley několik let žil a do jisté míry se tam umím orientovat." Je třeba si ale
také uvědomit, že se jedná o trh plný profesionálních "vlků" a prosadit se mezi
nimi je velmi náročné.

Německo raději neválcovat
Ve firmě Qbizm například dlouho zvažovali, jestli nepoužijí německý trh jako
most na trh americký. "Dle mého soudu je to ztráta peněz a času. V Německu
musíte mít audi, jmenovat se Helmut a prokousávat se tou samou byrokracií, jako
u nás. Německo vás jako cizince z Východu nepřijme," ulevil si Petr Ulrich.
Qbizm byla založena teprve před půl rokem vydělením ze společnosti INET, kterou
Petr Ulrich založil v roce 1996 a následně prodal začátkem roku 2000.

Rizikový kapitál asi přijde
Do budoucna počítají ve firmě Qbizm se vstupem rizikového kapitálu, který by
měl podpořit další fázi její expanze. Nejdřív však musejí prokázat
životaschopnost svého podnikatelského záměru.
Co se týče doby zavádění na trh, v Qbizm jsou na tom díky zaměření produktu
dobře. Logistika prodeje softwarové technologie má spoustu výhod. Tato
technologie se nerozdává koncovým uživatelům a distribuci s podporou lze řešit
přes Internet. Po oznámení http://www.HyperQbs.org získali rostoucí masu
vývojářů a alfa-testerů z celého světa. HyperQbs vlastně rozšiřuje
funkcionalitu aplikačních serverů Java, proto jsou prodejním kanálem jejich
dodavatelé a systémoví integrátoři. "K tomu bychom snad ani americkou firmu
nepotřebovali, nebýt výše zmíněných předsudků," říká Petr Ulrich.
Co se týče vlastních produktů Qbizm Technologies, ty jsou "softwarovými
stavebninami", které se zaměřují na tvorbu a nasazení softwarových komponent
pro budování škálovatelných řešení pro podporu obchodování přes mobilní
přístroje. Český vývojový tým Qbizmu vyvinul otevřenou architekturu (HyperQbs)
umožňující tvorbu "znovupoužitelných komponent s dynamickou tváří". Tato
technologie je určena především systémovým integrátorům a tvůrcům rozsáhlých
internetových projektů.
1 0012 / vox

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.