StartKit má první implementaci, Compaq vyvíjí 8procesorové servery

Compaq představil své strategické záměry pro novou 8procesorovou architekturu ProFusion, kterou vyvinul společně s firm...


Compaq představil své strategické záměry pro novou 8procesorovou architekturu
ProFusion, kterou vyvinul společně s firmami Corollary a Intel. V současné době
se pracuje na vývoji 2 nových modelů 8procesorových serverů pod
kódovým označením Thunder a Lightning. Nové servery budou dostupné pro operační
systémy Windows NT 4.0 a Windows 2000, NetWare, SCO a jejich využítí směřuje do
oblasti ERP aplikací, datových skladů, internetových služeb a rozsáhlých
terminálových sítí.
Program HP SAP StartKit, který v loňském roce představily společnosti FCC
Folprecht (Logica), HP a SAP, zaznamenal první významný milník úspěšnou
implementaci systému SAP R/3 ve firmě TIM Praha. Projekt byl dokončen za
rekordní dobu necelých 4 měsíců. TIM Praha vidí hlavní přínosy implementace ve
zlepšení kontroly finančních toků, zvýšení efektivity vedení centrálního
účetnictví, logistických procesů a řízení firmy.
Altec, Baan, Hewlett-Packard a Sybase zahájily činnost technologického a
předváděcího centra umístěného v sídle HP. Úkolem centra bude jednak prezentace
informačního systému, implementovaného na konkrétním hardwaru s konkrétní
databází potencionálním zákazníkům, ale hlavně slaďování činnosti systému Baan
na hardwaru HP a databázi Sybase. Spojení těchto partnerů není náhodné, protože
více než 50 % instalací systému Baan u nás i ve světě je právě na hardwaru HP.
Společnosti Siemens, Aimtec, Web Art a IDG uspořádaly společně seminář nazvaný
Jak se vybírá v České republice informační systém. Seminář je první z aktivit
vzdělávacího programu nazvaného Siemens IT Academy, která zahrnuje sérii
přednášek, publikování informací na Webu a v odborném tisku. prezentována byla
témata, jako obecný pohled na trh podnikových systémů u nás a ve světě,
pravidla pro správný výběr systému, ale i praktické poznatky z výběru a
nasazení vhodné technologie.
Vprostorách Univerzity Palackého v Olomouci se uskutečnila 1. moravská
konference informačních technologií, pořádaná jmenovanou univerzitou a
společností Varias. Už podle jména druhého pořadatele je zřejmé, že se mluvilo
o systémové integraci, zavádění podnikových systémů či o roli managementu v
projektech IS. Konference se zúčastnilo 125 odborníků z podnikové sféry (např.
představitelé firem Milo, Setuza nebo Severomoravská plynárenská) a firem z
oblasti IT (SAP, IBM, GiTy).
Na základě dohody s firmou APRO odkoupila společnost debis IT Services Czech
její divizi SAP. Divize SAP bude začleněna do struktury dalších divizí, které
se zabývají implementací systému SAP R/3 a jeho outsourcingem. Společnost debis
IT Services Czech, která vznikla v loňském roce zakoupením české společnosti
OASA Computers, patří mezi největší systémové integrátory v České republice.
Poslední významnou akcí byl seminář Movex NextGen pořádaný společností Intentia
při příležitosti uvedení javové verze podnikového informačního systému Movex.
Ve velkém sále na Žofíně se sešlo přes 300 účastníků, mezi nimiž nechyběli
stávající a potenciální zákazníci, ale i partnerské a konzultační firmy.
Semináře se zúčastnil i ředitel strategického vývoje společnosti Intentia
Stig-Arne Mattsson, který je považován za jednoho z vizionářů v oblasti
podnikových systémů.
9 1040 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.