Starý obchod v nových kulisách

Tak jak Internet postupně přestává být nástrojem určeným především pro zábavu a stává se v první řadě prostř...


Tak jak Internet postupně přestává být nástrojem určeným především pro zábavu a
stává se v první řadě prostředkem peněžních a obchodních transakcí, mizí staré
obchodní modely pomalu, ale jistě v propadlišti dějin.
Nedávná studie skupiny Deloitte Research předpovídá novou éru elektronických
cenových válek, jejímž konečným výsledkem bude úplné vymizení peněz, vyřešení
softwarových jazykových bariér a také vypracování účinného systému "front" ve
"World Wide Wait" neboli Celosvětové "Čekací" Síti, kterou je dnešní Internet.
Podnikatelské přežití v tomto "krásném novém světě" bude vyžadovat velké změny,
říká David Roddy, odborník na ekonomiku v oblasti telekomunikací z Deloitte
Research a autor studie Nová ekonomika transakcí vývoj jednotného
elektronického internetového trhu.
"Pokud jde o klasické obchody, ať už obchodní domy, nebo menší butiky či
krámky, bude pro ně životně důležitá "sociální orientace". Lidé dnes tráví
daleko víc času sami doma u počítače, a tak když už jsou venku, mají zvýšenou
potřebu společenských kontaktů. A protože klasické obchody nemohou konkurovat
elektronickým pokud jde o ceny, musí se nově orientovat na tento sociální
aspekt."
Podle této studie dosáhnou příjmy z internetového obchodování v roce 2002 ve
Spojených státech 1,1 bilionu dolarů a více než 70 % firem bude akceptovat Web
jako prostředek prodeje, který stírá časové i geografické hranice mezi
obchodníkem a zákazníkem.
Dalším z faktorů, který výrazně ovlivňuje současné změny, jsou digitální
peníze. Podle Roddyho může jejich používání znamenat úsporu až 72 % oproti
nynějším transakcím s "reálnými" penězi.
"Představa o bance budoucnosti se stále více blíží vizi skupiny počítačových
programátorů, kteří pracují se všemi typy transakcí a tradiční představa peněz
ve formě hotovosti a šeků pomalu, ale jistě mizí v zapomnění," říká Roddy.
Vzrůstající používání e-komerce a dalších internetových služeb může vbrzku vést
k webové "zácpě", pokud na Síti nebudou zavedeny nějaké "dopravní předpisy".
Jedním z navrhovaných řešení je "systém cenových priorit", kdy budou uživatelé
platit různé ceny a podle toho se pak bude lišit rychlost dodávek zboží,
rychlost přístupu a úroveň kvality služeb.
Standardizovaný systém provádění internetových finančních transakcí založený na
XML se bude dle Roddyho velmi rychle rozvíjet. Roddy se domnívá, že XML již
vbrzku nahradí HTML jako univerzální jazyk pro e-komerci na Webu.
Studie navíc předpokládá, že v souvislosti s dalším rozvojem elektronického
byznysu budou poskytovatelé internetových řešení (ISP) velmi brzy nahrazeni
CSP, tedy poskytovateli obchodních řešení (Commerce Solution Providers).
9 1949 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.