Státní informační systém je stále jen mlhavou vidinou budoucnosti

Cíl snažení Úřadu pro státní informační systém (ÚSIS) je vcelku prostý zmapovat informační systémy státní spr...


Cíl snažení Úřadu pro státní informační systém (ÚSIS) je vcelku prostý zmapovat
informační systémy státní správy a jednotlivých resortů a vytvořit propojený,
pružný on-line informační systém, který by lidem jako daňovým poplatníkům
šetřil peníze a jako občanům nervy a čas. Úkol je to hodný Herkula, avšak na
rozdíl od mýtického hrdiny nevládne ÚSIS ani nadlidskou silou, ani potřebnými
kompetencemi. Nicméně hmatatelným výsledkem jeho snažení je dokument, nazvaný
"Informační politika ČR (základy strategie)", který tento úřad předložil vládě
k projednání.
Materiál "Informační politika ČR (základy strategie)" se předkládá podle
harmonogramu jednání vlády ČR na 1. pololetí 1998. Dílčí výsledky své práce
předložil ÚSIS vládě již v polovině loňského roku, avšak materiál nebyl
projednán. Vláda ČR uložila ÚSIS vypracování komplexního materiálu, jehož
výsledkem je právě "Informační politika ČR (základy strategie)". V obsáhlé
zprávě (zveřejněné také na adre-se www.usis.cr) jsou mimo jiné důkladně
rozpracované zásady tvorby jednotného informačního systému veřejné správy, je
zde řešena otázka veřejných informačních služeb, ochrany a bezpečnosti
informací, materiál se vyjadřuje k mezinárodní spolupráci v oblasti informací a
informačních technologií, je zde řešena i podpora elektronického obchodu a
vzdělávání v oblasti informatiky. Podle představitelů ÚSIS má tento materiál
explicitně vyjadřovat záměry a priority v politice vlády ČR v této oblasti a na
těchto základech navrhovat optimální řešení a vytvářet odpovídající
legislativu. K předkládanému materiálu proběhlo dvoukolové připomínkové řízení.
Ing. Jan Duben, výkonný předseda ÚSIS, zdůraznil, že tento materiál je
důležitým signálem do zahraničí, že česká vláda tuto oblast nezanedbává a
připravuje se na svůj vstup do evropských struktur. Zároveň upozornil na fakt,
že i takovýto materiál je svým způsobem konfrontační, jelikož, zaměřen na
vnitřní problémy země, hrozí reformou státní správy.(dar)
8 0956 / dar

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.