Stav vašich kont, pane Rotschild

Pan Rotschild má pro správu svých statků jistě dobře vyškolený tým spolupracovníků. I pro méně movité smrtelník...


Pan Rotschild má pro správu svých statků jistě dobře vyškolený tým
spolupracovníků. I pro méně movité smrtelníky však jsou přesné informace o
stavu rodinných financí důležité. Někdo dává přednost vlastní hlavě, jiný
pečlivě vedené stránce v diáři a další si oblíbil některý z počítačových
programů. S rozvojem osobních organizérů se vyrojily i aplikace pro správu
osobních financí právě pro handheldy. Přehled o financích tak máte pěkně při
ruce. A právě kapesní aplikace, které vám zjednoduší pohled na osobní finance,
vám chceme nyní přiblížit.
Finanční programy pro EPOC
HomeBank 2.4
HomeBank je poměrně obsáhlý systém pro sledování bankovních účtů a zejména pro
analýzu finanční situace. Data může načítat i exportovat nejen jako text
(oddělený čárkami), ale také pro program Quicken. Příjemné je i jednoduché
ovládání programu, a to jak samotným perem, tak klávesovými zkratkami.
Prostředí programu by však mohlo být přehlednější.
Money 1.61
Pro Money je charakteristická možnost velmi přesně nastavit parametry vašich
účtů a všech platebních prostředků. Pracuje s cizími měnami, nabízí správu DPH
a portfolia akcií. Uložené informace je možné přehledně zobrazit jak v
souhrnech, tak graficky. Pokud nechcete, program vás také "nezatěžuje"
bankovními termíny.
5Account 4.0
Tento komplexní systém pro správu osobních financí s jednoduchým ovládáním
nabízí velmi dobrou práci s cizími měnami (kurzy např. můžete definovat po
každou transakci zvlášť) a přehledné prostředí. 5Account nabízí široké možnosti
při definování jednotlivých účtů a kategorií. Bohužel chybí ochrana heslem
firma však nabízí program Encrypt It!.
RMRBank 2.3
K aplikaci RMRBank, která nabízí všechny obvyklé prostředky ke sledování
osobních financí, je možné "přiřadit" volitelné moduly pro finanční plánování,
sledování spotřeby vozu, vedení domovního inventáře atd. RMRBank také dovoluje
výměnu dat s programy MS Money a Quicken. Jedná se o jeden z nejoblíbenějších
sharewarových programů pro Psion.
Plus: analýza finanční situace, komunikace s programy Quicken a MS Money
Minus: nedotažené prostředí
Nigel Bamber, Velká Británie
www.highfell.demon.co.uk/psion.htm
Cena: 15 dolarů
Platforma: Series 5/5mx a Ericsson MC218
Plus: velmi dobré rozhraní, možnosti analýzy, komunikace s Quicken
Minus: vyšší cena
Palmtop, Nizozemí
www.palmtop.nl
Cena: 69 dolarů (on-line)
Platforma: Series 5/5mx/7, Revo, netBook, Ericsson MC218, Geofox One
Plus: práce s cizími měnami, jednoduchá obsluha
Minus: chybí ochrana heslem
Pocket IQ, Velká Británie
www.pocketiq.com
Cena: 25 dolarů
Platforma: Series 5/5mx/7, Revo, netBook, Ericsson MC218, Geofox One
Plus: volitelné moduly, přehledné prostředí
Minus: omezené funkce neregistrované verze
RMR Software, USA
www.rmrsoft.com
Cena: 30 dolarů
Platforma: Series 5/5mx/7, Revo, netBook, Ericsson MC218,
Geofox One
Jaké funkce požaduji od programu pro vedení financí
Před lety neměly programy pro správu osobních financí u nás svým způsobem
uplatnění. Možností, jak uložit peníze, bylo poměrně málo, počítačů v
domácnostech ještě méně.
Možnosti, jak své peníze uložit, jsou dnes nepřeberné, rozrostla se také
nabídka nejrůznějších úvěrů. Kdo chce tyto služby využívat a zároveň si udržet
vše pevně ve svých rukách, uvítá programy pro vedení osobních či rodinných
financí. I pro kapesní přístroje se najdou aplikace komplexní a velmi úzce
specializované.
Při výběru programů k recenzi jsme vycházeli z chování českého obyvatelstva a
možností, které mu náš finanční sektor dává. Proto jsme se nezabývali např.
programy pro sledování akciového portfolia a speciálními utilitami pro
sledování kreditních karet zatím na českém trhu karet jasně vedou karty
platební (tj. utrácet mohu pouze do výše zůstatku na svém účtu).
Hlavní parametry finančních programů
Možná ještě důležitější, než informace o stavu účtů a investic, může být
odpověď na otázku: "Za co jsme ty peníze vlastně utratili???" Prakticky všechny
nabízené programy dovolují poměrně snadné rozdělení jednotlivých výdajů (ale i
příjmů) do kategorií a subkategorií. Je jen na vás, zda si přejete evidovat
náklady např. na provoz auta, nebo je pro vás důležitější roční vyúčtování za
cukrovou vatu.
Optimální program pro vedení financí by proto měl dovolovat následující:
vedení více bankovních účtů
správu trvalých platebních příkazů
podrobně kategorizovat jednotlivé příjmy a výdaje
sledovat úvěry a leasingové splátky
sledovat operace s kreditními kartami
sledovat vývoj investic do akcií a fondů
počítat úroky a odhadovat budoucí stavy účtů
ochranu heslem
K tomu všemu se navíc přidává (zejména u osobních organizérů) snadné a rychlé
zadávání dat, pohodlné vyhodnocování uložených dat a navíc i možnost snadného
přenosu informací do nějakého "velkého" programu např. Quicken nebo MS Money.
Podívali jsme se proto blíže na 10 programů pro nejběžnější kapesní organizéry
u nás. Je zajímavé, že i v této ryze finanční oblasti se najdou nabízené zcela
zdarma programy, které nemusejí být horší než sharewarové či komerční programy.
Příjemné také je, že prakticky všechny programy jsou k dispozici alespoň v
demoverzích, takže si každý může tyto programy vyzkoušet na "vlastní konto".
Aplikací, které by rády pomohly ve sledování toků vašich financí, je přirozeně
více, než dnes představujeme. Pro každou z platforem existuje hned několik
archivů na Internetu. Pravděpodobně nejobsažnější najdete na www.pdacentral.com.
Finanční programy pro Windows CE
Pocket Finance 2.0
Ač je tento program zatím nabízen jen v betaverzi, do tohoto přehledu rozhodně
patří. Nabízí totiž dobře propracovanou komunikaci s programy MS Money a
Quicken, přirozeně nabízí podporu více účtů a podrobnou kategorizaci příjmů a
výdajů. Nabízí velmi jednoduchou obsluhu např. zadání nové transakce je otázkou
jediného ťuknutí.
Expense Force 1.1hp
Tento program se zabývá jak název napovídá především sledováním výdajů. Kromě
hotovosti, šeků a kreditních karet pracuje i s cestovními šeky. Vaši útratu
předvede v několika typech souhrnů (po dnech, kategoriích, způsobech platby).
Dovoluje prohledávání v účtech, export a import dat je však možný pouze v
textovém formátu (čárkami oddělený text).
Cashman 1.0
Cashman nabízí kompletní správu financí včetně šeků, hotovosti, kreditních
karet, termínovaných vkladů a investic. Nabízí také nástroje pro plánování
výdajů a tvorbu souhrnů. Ty je schopen vyexportovat jako HTML soubor přímé
propojení s programy pro PC však možné není. Jednotlivé transakce se snadno
zadávají a upravují.
Plus: jednoduché ovládání, komunikace s PC
Minus: zatím jen v betaverzi
AnyWare Consulting, USA
members.aol.com/_ht_a/anyware/wce/
Cena: 29,95 dolaru
Platforma: Windows CE 2.0 a vyšší, H/PC i P/PC
Plus: přehledné uspořádání, zdarma
Minus: pouze sledování výdajů
Ruksun Software Technologies, Indie
www.ruksun.com
Cena: zdarma
Platforma: Windows CE 1.0 a vyšší, H/PC
Plus: snadná obsluha, plánování výdajů
Minus: chybí komunikace s PC
Handheld Data, USA
www.handhelddata.com
Cena: 39,95 dolaru
Platforma: Windows CE 2.0 a vyšší, H/PC
Finanční programy pro Palm OS
MAM Suite
MAM Suite je kolekce 5 aplikací pro správu osobních financí (MAM Pro, MAM Easy,
MAM Report, MAM Now a MAM Viewer). MAM Pro nabízí velmi komfortní sledování
příjmů i výdajů v různých měnách světa MAM Easy je jeho jednodušší variantou.
Zbývající 3 aplikace nabízejí např. zjednodušené zadávání dat do systému nebo
rozšířené souhrny transakcí.
PocketMoney 1.1.1
Tento program byl původně navržen pro organizéry Newton. Nabízí kompletní
správu rodinných financí, podporuje více měn a poskytuje široké možnosti
souhrnů. Hlídá stavy účtů a limity na kreditních kartách. Počet účtů ani
kategorií (ty jsou tříúrovňové) není omezen. K dispozici je v anglické,
německé, francouzské a italské verzi.
Ultrasoft Money v1.2
Tato aplikace umožňuje velmi rychlé zapsání výdajů, a to jak v hotovosti, tak i
kreditní kartou či šekem. Pracuje jak s účty, tak i výdaji. K dispozici je ve
verzích Lite a Family. Lite spolupracuje s jedním handheldem, Family počítá s
PDA u obou partnerů. Příjemná je také přímá synchronizace dat s programem MS
Money program je možné používat i samostatně.
Plus: integrace cizích měn, velké možnosti
Minus: chybí jednoduché propojení s Quicken či MS Money
Max Edelman
www.mamsuite.com
Cena: podle verze, pod 40 dolarů
Platforma: Palm OS 2.0 a vyšší
Plus: integrace cizích měn, podrobné kategorie
Minus: chybí jednoduché propojení s Quicken či MS Money
Catamount Software, USA
www.catamount.com
Cena: 30 dolarů
Platforma: Palm OS 2.0 a vyšší
Plus: synchronizace s MS Money, jednoduché ovládání
Minus: vyšší cena "rodinné" verze
Ultra Software Systems, Bermudy
www.ultrasoft.com
Cena: 19,95 dolaru (Lite)
Platforma: Palm OS 2.0.5 a vyšší
0 0942/or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.